Esileht»E-pood»Meditsiinivahendid

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

93/42/EEC - Meditsiinivahendid

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1041:2008

Tootja antav info meditsiiniseadmete kohta

Information supplied by the manufacturer with medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
14.11.2013
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1060-3:1997+A2:2009

Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 3: Lisanõuded elektromehaanilistele vererõhu mõõtesüsteemidele. KONSOLIDEERITUD TEKST

Non-invasive sphygmomanometers - Part 3: Supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
16.05.2018
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1060-4:2004

Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 4: Katseprotseduurid automaatsete mitteinvasiivsete sfügmomanomeetrite üleüldise süsteemitäpsuse kindlaksmääramiseks

Non-invasive sphygmomanometers - Part 4: Test procedures to determine the overall system accuracy of automated noninvasive sphygmomanometers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.06.2014
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12006-2:1999+A1:2009

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Erinõuded südame- ja soonteimplantaatidele.Osa 2: Soonteproteesid, k.a südameklapi suistikud KONSOLIDEERITUD TEKST

Non active surgical implants - Particular requirements for cardiac and vascular implants - Part 2: Vascular prostheses including cardiac valve conduits. CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.04.2017
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12006-3:1999+A1:2009

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Erinõuded südame- ja soonteimplantaatidele. Osa 3: Soonesisesed vahendid KONSOLIDEERITUD TEKST

Non active surgical implants - Particular requirements for cardiac and vascular implants - Part 3: Endovascular devices CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.01.2012
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12183:2009

Manuaalsed ratastoolid. Nõuded ja katsemeetodid

Manual wheelchairs - Requirements and test methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.05.2014
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12184:2009

Elektri jõul töötavad ratastoolid, motorollerid ja nende laadijad. Nõuded ja katsemeetodid

Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers - Requirements and test methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.05.2014
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12342:1999+A1:2009

Hingamistorud, mis on ette nähtud kasutamiseks koos anesteesiaaparaatidega ja ventilaatoritega KONSOLIDEERITUD TEKST

Breathing tubes intended for use with anaesthetic apparatus and ventilators CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
09.12.2014
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12470-1:2000+A1:2009

Kliinilised termomeetrid. Osa 1: Maksimumseadmega metalsed vedeliktermomeetrid KONSOLIDEERITUD TEKST

Clinical thermometers - Part 1: Metallic liquid-in-glass thermometers with maximum device CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2009
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12470-2:2001+A1:2009

Kliinilised termomeetrid. Osa 2: Faasimuundurtüüpi (punktmaatriks) termomeetrid KONSOLIDEERITUD TEKST

Clinical thermometers - Part 2: Phase change type (dot matrix) thermometers CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2009
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12470-3:2000+A1:2009

Kliinilised termomeetrid. Osa 3: Maksimumseadmega kompaktsete (mitteennetavate ja ennetavate) elektritermomeetrite jõudlus KONSOLIDEERITUD TEKST

Clinical thermometers - Part 3: Performance of compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.11.2012
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12470-4:2001+A1:2009

Kliinilised termomeetrid. Osa 4: Pidevmõõtmisega elektritermomeetrite jõudlus KONSOLIDEERITUD TEKST

Clinical thermometers - Part 4: Performance of electrical thermometers for continuous measurement CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.11.2012
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12470-5:2003

Kliinilised termomeetrid. Osa 5: Infrapunaste kõrvatermomeetrite töö (maksimumseadmega)

Clinical thermometers - Part 5: Performance of infra-red ear thermometers (with maximum device)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.11.2012
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1282-2:2005+A1:2009

Trahheostoomikanüülid. Osa 2: Pediaatrilised kanüülid KONSOLIDEERITUD TEKST

Tracheostomy tubes - Part 2: Paediatric tubes CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.11.2009
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13060:2015

Väikesemahulised aurusterilisaatorid

Small steam sterilizers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
16.11.2018
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13544-1:2007+A1:2009

Respiratoorse teraapia seadmed. Osa 1: Pihustussüsteemid ja nende komponendid KONSOLIDEERITUD TEKST

Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulizing systems and their components CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.10.2019
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13544-2:2002+A1:2010

Respiratoorse teraapia seadmed. Osa 2: Torustik ja toruliitmikud KONSOLIDEERITUD TEKST

Respiratory therapy equipment - Part 2: Tubing and connectors CONSOLIDATE TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.05.2010
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13544-3:2002+A1:2009

Respiratoorse teraapia seadmed. Osa 3: Õhuärakande seadmed KONSOLIDEERITUD TEKST

Respiratory therapy equipment - Part 3: Air entrainment devices CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.11.2009
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13624:2004

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne suspensioontest meditsiini valdkonnas kasutatava desinfektandi fungitsiidse toime määramiseks. Katsemeetod ja nõuded (2.faas, 1.etapp)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal activity of chemical disinfectants for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
14.11.2013
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13718-1:2008

Meditsiinis kasutatavad liiklusvahendid ja nende varustus. Kiirabilennukid/helikopterid. Osa 1: Nõuded kiirabilennukites/helikopterites kasutatavatele meditsiiniseadmetele

Medical vehicles and their equipment - Air Ambulances - Part 1: Requirements of medical devices used in air ambulances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.10.2014
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13718-2:2015

Meditsiinis kasutatavad liiklusvahendid ja nende varustus. Aerokiirabi. Osa 2: Aerokiirabi toimimis- ja tehnilised nõuded

Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements for air ambulances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.04.2015
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13726-1:2002

Esmaste haavasidemete katsemeetodid. Osa 1: Absorptsiooni aspektid

Test methods for primary wound dressings - Part 1: Aspects of absorbency

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2002
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13726-2:2002

Esmaste haavasidemete katsemeetodid. Osa 2: Läbilaskvate kilesidemete auruniiskuse ülekande kiirus

Test methods for primary wound dressings - Part 2: Moisture vapour transmission rate of permeable film dressings

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2002
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13727:2012

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne suspensioontest bakteritsiidse toime määramiseks meditsiini valdkonnas. Katsemeetod ja nõuded (2. faas, 1. etapp)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.01.2014
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13867:2002+A1:2009

Vere dialüüsi ja sellega seotud ravi kontsentraadid KONSOLIDEERITUD TEKST

Concentrates for haemodialysis and related therapies CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2016
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13976-1:2011

Päästesüsteemid. Inkubaatorite transportimine. Osa 1: Nõuded liidesele

Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface conditions

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.07.2018
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13976-2:2011

Päästesüsteemid. Inkubaatorite transportimine. Osa 2: Nõuded süsteemile

Rescue systems - Transportation on incubators - Part 2: System requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.07.2018
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14079:2003

Mitteaktiivsed meditsiiniseadmed. Nõuded ja katsemeetodid absorbeerivale puuvillasele marlile ning absorbeerivale puuvill-viskoosmarlile

Non-active medical devices - Performance requirements and test methods for absorbent cotton gauze and absorbent cotton and viscose gauze

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2003
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14139:2010

Oftalmiline optika. Valmisprillide spetsifikatsioonid

Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear spectacles

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.10.2010
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14180:2003+A2:2009

Meditsiinilised steriliseerijad. Madaltemperatuuriga auru ja formaldehüüdi kasutavad steriliseerijad. Nõuded ja katsetamine KONSOLIDEERITUD TEKST

Sterilizers for medical purposes - Low temperature steam and formaldehyde sterilizers - Requirements and testing CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.07.2014
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1422:1999+A1:2009

Sterilisaatorid meditsiiniliseks otstarbeks. Etüleenoksiidsterilisaatorid. Nõuded ja katsemeetodid KONSOLIDEERITUD TEKST

Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers - Requirements and test methods CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.07.2014
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14348:2005

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne suspensioonikatse meditsiini valdkonnas, meditsiinilised instrumendid kaasa arvatud, kasutatava keemiliste desinfektantide müobakteritsiidse toime Määramiseks. Katsemeetodid ja nõuded (faas 2, etapp 1)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants in the medical area including instrument disinfectants - Test methods and requirements (phase 2, step 1)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.03.2005
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14561:2006

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne ülekandekatse meditsiini valdkonnas kasutatavate instrumentide bakteritsiidse toime hindamiseks. Katsemeetod ja nõuded (2.faas, 2.etapp)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of bactericidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.07.2006
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14562:2006

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne ülekandekatse meditsiini valdkonnas kasutatavate instrumentide fungitsiidse või pärmseentevastase toime hindamiseks. Katsemeetod ja nõuded (2.faas, 2.etapp)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.07.2006
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14563:2009

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne ülekandekatse meditsiini valdkonnas kasutatavate instrumentide puhul kasutatavate keemiliste desoainete mükobakteritsiidse või tuberkuloosivastase toime hindamiseks. Katsemeetod ja nõuded (2.faas, 2.etapp)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of mycobactericidal or tuberculocidal activity of chemical disinfectants used for instruments in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.02.2009
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14683:2005

Kirurgimaskid. Nõuded ja katsemeetodid

Surgical masks - Requirements and test methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.05.2014
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14931:2006

Inimestele mõeldud surveseadmed. Mitmekohalised rõhukambrid hüperbaarseks raviks. Toimimine, ohutusnõuded ja katsetamine

Pressure vessels for human occupancy (PVHO) - Multi-place pressure chamber systems for hyperbaric therapy - Performance, safety requirements and testing

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.08.2006
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 15986:2011

Meditsiiniseadmete märgistamiseks kasutatav sümbol. Ftalaate sisaldavate meditsiiniseadmete märgistusnõuded

Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.04.2011
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1618:1999

Kateetrid, v.a intravaskulaarsed (soonesisesed) kateetrid. Üldiste omaduste katsemeetodid

Catheters other than intravascular catheters - Test methods for common properties

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1639:2009

Stomatoloogia. Meditsiinivahendid stomatoloogias. Instrumendid

Dentistry - Medical devices for dentistry - Instruments

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.01.2010
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1640:2009

Stomatoloogia. Meditsiinivahendid stomatoloogias. Aparatuur

Dentistry - Medical devices for dentistry - Equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.01.2010
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1641:2009

Stomatoloogia. Meditsiinivahendid stomatoloogias. Materjalid

Dentistry - Medical devices for dentistry - Materials

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.01.2010
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1642:2011

Stomatoloogia. Meditsiinivahendid stomatoloogias. Hambaimplantaadid

Dentistry - Medical devices for dentistry - Dental implants

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1707:1999

6% koonilisusega (Luer) koonilised vahelülid süstaldele, nõeltele ja teatud muule meditsiinivarustusele. Lukustuvad vahelülid

Conical fittings with a 6% (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment - Lock fittings

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
16.06.2017
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1782:1999+A1:2009

Intubatsioonitorud ja -liitmikud KONSOLIDEERITUD TEKST

Tracheal tubes and connectors CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.02.2013
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1789:2008+A1:2010

Meditsiinis kasutatavad liiklusvahendid ja nende varustus. Kiirabiautod KONSOLIDEERITUD TEKST

Medical vehicles and their equipment - Road ambulances CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.10.2014
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1820:2005+A1:2009

Anesteetikumikotid KONSOLIDEERITUD TEKST

Anaesthetic reservoir bags CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.10.2019
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1865-1:2010+A1:2015

Kiirabiautodes kasutatavate patsiendi transpordi abivahendite spetsifikatsioonid. Osa 1: Üldised kanderaamisüsteemid ja patsiendi transpordivahendid

Patient handling equipment used in road ambulances - Part 1: General stretcher systems and patient handling equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1865-2:2010+A1:2015

Kiirabiautodes kasutatavad patsiendi transpordi abivahendid. Osa 2: Muudetava asendiga kanderaam

Patient handling equipment used in road ambulances - Part 2: Power assisted stretcher

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.04.2015
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1865-3:2012

Kiirabiautodes kasutatavad patsiendi transpordi abivahendid. Osa 3: Tugevdatud kanderaam

Patient handling equipment used in road ambulances - Part 3: Heavy duty stretcher

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.04.2015
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1865-4:2012

Kiirabiautodes kasutatavad patsiendi transpordi abivahendid. Osa 4: Kokkupandav patsiendi transporditool

Patient handling equipment used in road ambulances - Part 4: Foldable patient transfer chair

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2012
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1865-5:2012

Kiirabiautodes kasutatavad patsiendi transpordi abivahendid. Osa 5: Kanderaami tugi

Patient handling equipment used in road ambulances - Part 5: Stretcher support

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.07.2012
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1985:1999

Käimise abivahendid. Üldnõuded ja katsemeetodid

Walking aids - General requirements and test methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 20594-1:1999

6% koonilisusega (Luer) koonilised vahelülid süstaldele, nõeltele ja teatud muule meditsiinivarustusele. Osa 1: Üldnõuded

Conical fittings with 6 % (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
16.06.2017
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 27740:1999

Kirurgilised instrumendid. Eemaldatava teraga skalpellid. Kinnituse mõõtmed

Instruments for surgery - Scalpels with detachable blades - Fitting dimensions

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 285:2006+A2:2009

Steriliseerimine. Aursterilisaatorid. Suured sterilisaatorid KONSOLIDEERITUD TEKST

Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2016
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 455-1:2001

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 1: Nõuded aukude puudumisele ja selle katsetamine

Medical gloves for single use - Part 1: Requirements and testing for freedom from holes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2001
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 455-2:2009+A2:2013

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 2: Nõuded füüsikalistele omadustele ja katsetamine

Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 455-3:2007

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 3: Nõuded ja katsetamine bioloogiliseks hindamiseks

Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
07.05.2015
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 455-4:2009

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 4: Säilivusaja määramise nõuded ja testimine

Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.10.2009
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 556-1:2002

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Nõuded meditsiiniseadmetele, mis on märgistatud sõnaga "STERIILNE". Osa 1: Nõuded lõplikult steriliseeritud meditsiiniseadmetele

Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices.

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.05.2002
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 556-2:2015

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Nõuded meditsiiniseadmetele vastavuseks märgistusele "Steriilne". Osa 2: Nõuded aseptiliselt töödeldud meditsiiniseadmetele

Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60118-13:2005

Kuuldeaparaadid. Osa 13: Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)

Electroacoustics – Hearing aids Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.09.2011
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60522:2002

Röntgenitorukoostete püsifiltratsiooni kindlaksmääramine

Determination of the permanent filtration of X-ray tube assemblies

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60580:2003

Elektrilised meditsiiniseadmed. Doospindalamõõtur

Medical electrical equipment - Dose area product meters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.02.2003
13,92 EUR
Elektrooniline 

EVS-EN 60601-1:2006

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (IEC 60601-1:2005)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
08.12.2006
39,30 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1:2006/A1:2013

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
14.11.2013
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1:2006/A1:2013+A12:2014

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
02.03.2016
25,03 EUR
Elektrooniline 

EVS-EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment -- Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2016
40,99 EUR
Elektrooniline 

EVS-EN 60601-1:2006+A11:2011+A1:2013

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.03.2016
39,30 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-1:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-1: Üldised ohutusnõuded. Kollateraalstandard: Ohutusnõuded elektrilistele meditsiinisüsteemidele

Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements for safety - Collateral standard: Safety requirements for medical electrical systems (IEC 60601-1-1:2000)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.08.2012
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-10:2008

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-10: Üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele. Kollateraalstandard: Nõuded füsioloogiliste suletud ahelaga kontrollerite arendamisele

Medical electrical equipment -- Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controllers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.06.2008
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-11:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-11: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Nõuded koduses ravikeskkonnas kasutatavatele elektrilistele meditsiiniseadmetele ja -süsteemidele

Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-2:2015

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-2: Üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Elektromagnetiline ühilduvus. Nõuded ja katsetused

Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2015
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-3:2008

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-3: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kiirguskaitse nõuded diagnostilistele röntgenseadmetele

Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment (IEC 60601-1-3:2008)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
09.06.2008
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-3:2008/A11:2016

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-3: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kiirguskaitse nõuded diagnostilistele röntgenseadmetele

Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
06.12.2016
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-3:2008/AC:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-3: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kiirguskaitse nõuded diagnostilistele röntgenseadmetele

Medical electrical equipment -- Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
08.04.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-3:2008+A1:2013

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-3: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kiirguskaitse nõuded diagnostilistele röntgenseadmetele

Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment (IEC 60601-1-3:2008+IEC 60601-1-3:2008/A1:2013)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
08.06.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-4:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised ohutusnõuded 4. kollateraalstandard: Programmeeritavad elektrilised meditsiinisüsteemid

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for safety. 4. Collateral Standard: Programmable electronical medical systems

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtetu
alates
02.08.2012
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-4:2000/A1:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised ohutusnõuded 4. kollateraalstandard: Programmeeritavad elektrilised meditsiinisüsteemid

Medical electrical equipment - Part 1-4: General requirements for safety. 4. Collateral Standard: Programmable electronical medical systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
02.08.2012
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-6:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-6: Üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kasutussobivus

Medical electrical equipment -- Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Usability

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.06.2010
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-8:2007

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-8: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Elektrilistes meditsiiniseadmetes ja -süsteemides kasutatavatele alarmsüsteemidele esitatavad üldnõuded, katsetamine ja juhised

Medical electrical equipment -- Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2007
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-8:2007/A11:2017

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-8: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Elektrilistes meditsiiniseadmetes ja -süsteemides kasutatavatele alarmsüsteemidele esitatavad üldnõuded, katsetamine ja juhised

Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-1-8:2007/AC:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-8: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Elektrilistes meditsiiniseadmetes ja -süsteemides kasutatavatele alarmsüsteemidele esitatavad üldnõuded, katsetamine ja juhised

Medical electrical equipment -- Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.04.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-1:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-1: Erinõuded elektronkiirendite ohutusele vahemikus 1 MeV kuni 50 MeV

Medical electrical equipment - Part 2-1: Particular requirements for the safety of electron accelerators in the range of 1 MeV to 50 MeV

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.11.2015
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-10:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-10: Erinõuded närvi- ja lihastestimulaatorite ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-10: Particular requirements for the safety of nerve and muscle stimulators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-11:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-11: Erinõuded gammakiireteraapia instrumentide ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-11: Particular requirements for the safety of gamma beam therapy equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-11:2001/A1:2004

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-11: Erinõuded gammakiireteraapia instrumentide ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-11: Particular requirements for the safety of gamma beam therapy equipment

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
08.06.2015
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-12:2006

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-12: Erinõuded kopsuventilaatoritele. Intensiivraviventilaatorid

Medical electrical equipment Part 2-12: Particular requirements for the safety of lung ventilators – Critical care ventilators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2006
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-13:2006

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-13: Erinõuded anasteesiasüsteemide ohutusele ja olulisele toimivusele

Medical electrical equipment Part 2-13: Particular requirements for the safety and essential performance of anaesthetic systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.01.2013
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-13:2006/A1:2007

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-13: Erinõuded anasteesiasüsteemide ohutusele ja olulisele toimivusele

Medical electrical equipment Part 2-13: Particular requirements for the safety and essential performance of anaesthetic systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.01.2013
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-16:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-16: Erinõuded vere dialüüsi, vere filtreerimise ja vere filtreerimisseadmestiku ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for the safety of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.07.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-17:2004

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-17: Automaatjuhtimis- ja järellaadimisega brahhüteraapiaseadmete üldised ohutusnõuded

Medical electrical equipment - Part 2-17: Particular requirements for the safety of automatically-controlled brachytherapy afterloading equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-18:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-18: Erinõuded endoskoopiaseadmestiku ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-18: Particular requirements for the safety of endoscopic equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.11.2015
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-18:2001/A1:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-18: Erinõuded endoskoopiaseadmestiku ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-18: Particular requirements for the safety of endoscopic equipment

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.11.2015
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-19:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-19: Erinõuded imikuinkubaatorite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant incubators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-2:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-2: Erinõuded kõrgsageduse kirurgiliste instrumentide ja kõrgsageduse kirurgiliste lisaseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.06.2018
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-20:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-20: Erinõuded imikute transpordi inkubaatorite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment -- Part 2-20: Particular requirements for basic safety and essential performance of transport incubators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.01.2010
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-21:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-21: Erinõuded väikelaste kiirgussoojendajate esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant radiant warmers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-22:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded diagnostiliste ja terapeutiliste laserseadmestike ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of diagnostic and therapeutic laser equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.02.2013
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-23:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-23: Erinõuded nahaläbise partsiaalrõhu seireseadmestiku ohutusele, sealhulgas olulisele jõudlusele

Medical electrical equipment - Part 2-23: Particular requirements for the safety, including essential performance, of transcutaneous partial pressure monitoring equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.11.2015
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-24:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-24: Erinõuded infusioonpumpade ja kontrollerite ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-24: Particular requirements for the safety of infusion pumps and controllers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-25:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded elektrokardiograafide ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of electrocardiographs

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.11.2015
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-26:2003

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-26: Erinõuded elektroentsefalograafide ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the safety of electroencephalographs

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-27:2006

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-27: Erinõuded elektrokardiograafiliste seireseadmestike ohutusele

Medical electrical equipment Part 2-27: Particular requirements for the safety, including essential performance, of electrocardiographic monitoring equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.09.2014
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-28:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-28: Erinõuded meditsiinilises diagnoosimises kasutatavate röntgentorukoostude esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-28: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray tube assemblies for medical diagnosis

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.10.2019
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-29:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-29: Erinõuded kiiritusravi simulaatorite esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-29: Particular requirements for the basic safety and essential performance of radiotherapy simulators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.02.2009
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-3:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded lühilaineraviseadmestiku ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of short-wave therapy equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-30:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-30: Erinõuded automaatsirkulatsiooniga kehasse mitteviidava vererõhu seireseadmestiku ohutusele, sealhulgas olulisele jõudlusele

Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the safety, including essential performance, of automatic cycling non-invasive blood pressure monitoring equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.01.2014
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-33:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-33: Erinõuded meditsiinilises diagnostikas kasutatava magnetresonants­seadmestiku esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.12.2010
23,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-33:2010/A1:2015

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-33: Erinõuded meditsiinilises diagnostikas kasutatava magnetresonants­seadmestiku esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.06.2015
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-33:2010/A12:2016

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-33: Erinõuded meditsiinilises diagnostikas kasutatava magnetresonants­seadmestiku esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.12.2016
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-33:2010/A2:2015

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-33: Erinõuded meditsiinilises diagnostikas kasutatava magnetresonants­seadmestiku esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.10.2015
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-33:2010/AC:2016

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-33: Erinõuded meditsiinilises diagnostikas kasutatava magnetresonants­seadmestiku esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2016
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-34:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-34: Erinõuded kehasseviidava vererõhu seireseadmestiku ohutusele, sealhulgas olulisele jõudlusele

Medical electrical equipment - Part 2-34: Particular requirements for the safety, including essential performance, of invasive blood pressure monitoring equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.08.2014
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-36:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded kehaväliselt indutseeritud kivipurustusseadmestiku ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of equipment for extracorporeally induced lithotripsy

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-37:2008

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-37: Erinõuded ultraheli meditsiinilise diagnostika- ja seireseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele

Medical electrical equipment -- Part 2-37: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.03.2008
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-39:2008

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-39: Erinõuded kõhukelmedialüüsiseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele

Medical electrical equipment -- Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of peritoneal dialysis equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-4:2003

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-4: Erinõuded südamedefibrillaatorite ohutusele

Medical electrical equipment Part 2-4: Particular requirements for the safety of cardiac defibrillators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.09.2011
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-40:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-40: Erinõuded elektromüograafide ja esilekutsutud reaktsiooni seadmestiku ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-40: Particular requirements for the safety of electromyographs and evoked response equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
16.01.2019
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-41:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-41: Erinõuded kirurgias ja diagnoosimisel kasutatavate valgustite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment -- Part 2-41: Particular requirements for basic safety and essential performance of surgical luminaires and luminaires for diagnosis

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.03.2010
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-43:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-43: Erinõuded invasiivprotseduuride röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for basic safety and essential performance of X ray equipment for interventional procedures

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.09.2010
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-44:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-44: Erinõuded kompuutertomograafias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-44: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for computed tomography

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-45:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-45: Erinõuded mammograafia röntgeniseadmestiku ja mammograafia stereotaksiliste seadmete ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-45: Particular requirements for the safety of mammographic X-ray equipment and mammographic stereotactic devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.04.2011
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-46:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-46: Erinõuded operatsioonilaudade ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-46: Particular requirements for the safety of operating tables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.09.2011
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-47:2003

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-47: Erinõuded ambulatoorsete elektrokardiograafiasüsteemide ohutusele, sealhulgas olulisele jõudlusele

Medical electrical equipment - Part 2-47: Particular requirements for the safety, including essential performance, of ambulatory electrocardiographic systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-49:2003

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-49: Erinõuded multifunktsionaalse patsienti jälgiva seadmestiku ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-49: Particular requirements for the safety of multifunction patient monitoring equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.11.2015
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-5:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-5: Erinõuded ultraheli füsioteraapiaseadmestiku ohutusele

Medical electrical equipment - Part 2-5: Particular requirements for the safety of ultrasonic physiotherapy equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.11.2015
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-50:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-50: Erinõuded väikelaste füsioteraapiaseadmestiku esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment -- Part 2-50: Particular requirements for basic safety and essential performance of infant phototherapy equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-51:2003

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-51: Erinõuded ohutusele, k.a. seadmete peamised funktsioneerimisnäitajad ning nõuded ühe- ja mitmekanalilistele elektrokardiograafide andmete registreerimis- ja analüüsiaparatuurile

Medical electrical equipment - Part 2-51: Particular requirements for safety, including essential performance, of recording and analysing single channel and multichannel electrocardiographs

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.11.2015
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-52:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-52: Erinõuded elektriga käitatavate haiglavoodite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment -- Part 2-52: Particular requirements for basic safety and essential performance of medical beds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.06.2010
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-52:2010/AC:2011

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-52: Erinõuded elektriga käitatavate haiglavoodite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-52: Particular requirements for basic safety and essential performance of medical beds

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.05.2011
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-54:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja fluoroskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.11.2009
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-54:2009+A1:2015

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja fluoroskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2015
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60601-2-8:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2 Erinõuded terapeutilise röntgeniseadmestiku ohutusele, mis töötab vahemikus 10 kV kuni 1 MV

Medical electrical equipment - Part 2: Particular requirements for the safety of therapeutic X-ray equipment operating in the range 10 kV to 1 MV

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.07.2015
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60627:2003

Diagnostilised röntgenpildiseadmed. Üldotstarbeliste ja mammograafiliste hajukiirtevõrede karakteristikud

Diagnostic X-ray imaging equipment - Characteristics of general purpose and mammographic anti-scatter grids

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60645-1:2002

Elektroakustika. Audioloogilised seadmed. Osa 1: Puhta siinustooni audiomeetrid

Electroacoustics - Audiological equipment - Part 1: Pure-tone audiometers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.03.2015
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60645-2:2001

Audiomeetrid. Osa 2: Kõneaudiomeetria seadmestik

Audiometers - Part 2: Equipment for speech audiometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.05.2001
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60645-3:2007

Elektroakustika. Audiomeetriaseadmed. Osa 3: Lühikese kestusega katsesignaalid

Electroacoustics - Audiometric equipment -- Part 3: Test signals of short duration

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.10.2007
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60645-4:2001

Audiomeetrid. Osa 4: Laiendatud kõrgsagedusaudiomeetria seadmed

Audiometers - Part 4: Equipment for extended high-frequency audiometry

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.03.2015
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 61217:2010

Röntgenteraapia aparatuur. Koordinaadid, mehhanismid ja astmikud

Radiotherapy equipment - Coordinates, movements and scales

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.05.2012
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 61217:2010/A1:2010

Röntgenteraapia aparatuur. Koordinaadid, mehhanismid ja astmikud

Radiotherapy equipment - Coordinates, movements and scales

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.05.2012
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 61217:2010/A2:2010

Röntgenteraapia aparatuur. Koordinaadid, mehhanismid ja astmikud

Radiotherapy equipment - Coordinates, movements and scales

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.05.2012
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 61217:2012

Röntgenteraapia aparatuur. Koordinaadid, mehhanismid ja astmikud

Radiotherapy equipment - Coordinates, movements and scales

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2012
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 61676:2003

Elektrilised meditsiiniseadmed. Dosimeetrilised instrumendid röntgenitoru pinge mitteinvasiivseks mõõtmiseks diagnostilises radioloogias

Medical electrical equipment - Dosimetric instruments used for non-invasive measurement of X-ray tube voltage in diagnostic radiology

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2003
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 61676:2003/A1:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Dosimeetrilised instrumendid röntgenitoru pinge mitteinvasiivseks mõõtmiseks diagnostilises radioloogias

Medical electrical equipment - Dosimetric instruments used for non-invasive measurement of X-ray tube voltage in diagnostic radiology

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.06.2009
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62083:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Nõuded kiiritusravi planeerimissüsteemide ohutusele

Medical electrical equipment - Requirements for the safety of radiotherapy treatment planning systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.04.2010
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62220-1:2004

Elektrilised meditsiiniseadmed. Digitaal-röntgenpildiseadmete karakteristikud. Osa 1: Tuvastuskvantsaagise määramine

Medical electrical equipment - Characteristics of digital X-ray imaging devices - Part 1: Determination of the detective quantum efficiency

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.07.2015
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62220-1-2:2007

Elektrilised meditsiiniseadmed. Digitaal-röntgenpildiseadmete karakteristikud. Osa 1-2: Tuvastuskvantsaagise määramine. Mammograafias kasutatavad detektorid

Medical electrical equipment - Characteristics of digital X-ray imaging devices -- Part 1-2: Determination of the detective quantum efficiency - Detectors used in mammography

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2007
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62220-1-3:2008

Elektrilised meditsiiniseadmed. Digitaal-röntgenpildiseadmete karakteristikud. Osa 1-3: Tuvastuskvantsaagise määramine. Dünaamilisel kuvamisel kasutatavad detektorid

Medical electrical equipment - Characteristics of digital X-ray imaging devices -- Part 1-3: Determination of the detective quantum efficiency - Detectors used in dynamic imaging

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2008
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62304:2006

Meditsiiniseadmete tarkvara. Tarkvara elutsükli protsessid

Medical device software - Software life-cycle processes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2006
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62304:2006/AC:2008

Meditsiiniseadmete tarkvara. Tarkvara elutsükli protsessid

Medical device software - Software life-cycle processes

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.04.2009
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62366:2008

Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadmete kasutussobivuse rakendamine

Medical devices – Application of usability engineering to medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2016
23,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 794-3:1999+A2:2009

Kopsuventilaatorid. Osa 3: Erinõuded kiirabi- ja transportventilaatoritele KONSOLIDEERITUD TEKST

Lung ventilators - Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.11.2009
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 80601-2-35:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-35: Erinõuded meditsiinilises kasutuses soojendustekkide, -patjade ja –madratsite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for the basicsafety and essential performance of heating devices using blankets, pads andmattresses and intended for heating in medical use

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.03.2010
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 80601-2-58:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-58: Erinõuded silmakirurgias läätsede eemaldamisel ja vitrektoomias kasutatavate seadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment -- Part 2-58: Particular requirements for the basic safety and essential performance of lens removal devices and vitrectomy devices for ophthalmic surgery

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.07.2015
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 80601-2-59:2010

Meditsiinilised elektriseadmed. Osa 2-59: Erinõuded inimese palavikutemperatuuri kuvamise ekraantermograafide põhiohutusele ja -toimivusele

Medical electrical equipment -- Part 2-59: Particular requirements for basic safety and essential performance of screening thermographs for human febrile temperature screening

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.11.2019
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10079-1:2009

Meditsiiniline vaakumaparatuur. Osa 1: Elektritoitel töötav vaakumaparatuur. Ohutusnõuded

Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction equipment - Safety requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2016
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10079-2:2009

Meditsiiniline vaakumaparatuur. Osa 2: Käsitsi käitatava ajamiga vaakumaparatuur

Medical suction equipment - Part 2: Manually powered suction equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.06.2014
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10079-3:2009

Meditsiiniline vaakumaparatuur. Osa 3: Vaakum- või surveajamiga töötav vaakumaparatuur

Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from vacuum or pressure source

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10328:2016

Proteesimine. Alajäseme proteeside konstruktsiooni katsetamine. Nõuded ja katsemeetodid

Prosthetics - Structural testing of lower-limb prostheses - Requirements and test methods (ISO 10328:2016)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.07.2016
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10524-1:2006

Meditsiiniliste gaaside rõhuregulaatorid. Osa 1: Rõhuregulaatorid ja gaasivoolu mõõteseadmega rõhuregulaatorid

Pressure regulators for use with medical gases - Part 1: Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.02.2019
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10524-2:2006

Meditsiiniliste gaaside rõhu regulaatorid. Osa 2: Magistraaltoru ja harutoru rõhuregulaatorid

Pressure regulators for use with medical gases - Part 2: Manifold and line pressure regulators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.02.2019
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10524-3:2006

Meditsiiniliste gaaside rõhu regulaatorid. Osa 3: Ballooni ventiilidega ühendatud rõhuregulaatorid

Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure regulators integrated with cylinder valves

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.02.2019
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10524-4:2008

Meditsiiniliste gaaside rõhu regulaatorid. Osa 4: Madalrõhuregulaatorid

Pressure regulators for use with medical gases - Part 4: Low-pressure regulators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2008
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10535:2007

Tõstukid puuetega inimeste viimiseks ühest kohast teise. Nõuded ja katsemeetodid

Hoists for the transfer of disabled persons - Requirements and test methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.02.2007
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10555-1:2009

Steriilsed ühekordselt kasutatavad intravaskulaarsed (soonesisesed) kateetrid. Osa 1: Üldnõuded

Sterile, single use intravascular catheters - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2013
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10651-2:2009

Meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud kopsuventilaatorid. Erinõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Osa 2: Ventilaatoritest sõltuvate patsientide koduseks raviks mõeldud ventilaatorid

Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 2: Home care ventilators for ventilator-dependent patients

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.10.2015
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10651-4:2009

Kopsuventilaatorid. Osa 4: Erinõuded käsiajamiga elustamisseadmetele

Lung ventilators - Part 4: Particular requirements for operator - powered resuscitators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.06.2009
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10651-6:2009

Meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud kopsuventilaatorid. Erinõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Osa 6: Koduseks raviks mõeldud ventilatoorsed abiseadmed

Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 6: Home-care ventilatory support devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.06.2009
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-1:2009/AC:2010

Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process - Technical Corrigendum 1

Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process - Technical Corrigendum 1

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.09.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-1:2011

Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO 10993-1:2009)

Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO 10993-1:2009)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.02.2011
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-11:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 11: Katsed süsteemse toksilisuse hindamiseks

Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.06.2018
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-12:2012

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 12: Proovieksemplari ettevalmistamine ja etalonained (ISO 10993-12:2012)

Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials (ISO 10993-12:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.09.2012
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-13:2010

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 13: Polümeersetest meditsiiniseadmetest pärit mittetäisväärtuslike saaduste kuuluvuse ja koguse kindlakstegemine

Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.10.2010
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-14:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 14: Keraamika lagusaaduste identifitseerimine ja kvantifitseerimine

Biological evaluation of medical devices - Part 14: Identification and quantification of degradation products from ceramics

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-15:2009

Meditsiiniseadmete bioloogilise sobivuse hindamine. Osa 15: Metallide ja sulamite laguproduktide kindlaksmääramine ja koguseline tuvastamine

Biological evaluation of medical devices - Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-16:2010

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 16: Mittetäisväärtuslike saaduste ja uhtainete jaoks mõeldud toksikokineetilise uuringu ülesehitus

Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.12.2017
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-17:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 17: Aine eraldumise lubatud piirmäärade kehtestamine

Biological evaluation of medical devices - Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-18:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 18. Materjalide keemiline iseloomustus

Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical characterization of materials

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-3:2014

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 3: Testid geenitoksiliste, kantserogeensete ja reproduktiivsete toksiinide määramiseks

Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO 10993-3:2014)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2014
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-4:2009

Meditsiinivahendite bioloogiline hindamine. Osa 4: Vastasmõjude hindamiseks läbiviidavad valikkatsed verega

Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.06.2017
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-5:2009

Meditsiinivahendite bioloogiline hindamine. Osa 5: Katsed tsütotoksilisuse hindamiseks - in vitro meetodid

Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-6:2009

Meditsiinivahendite bioloogiline hindamine. Osa 6: Katsed implantatsioonijärgsete paiksete toimete hindamiseks

Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.01.2017
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-7:2008

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 7: Jäägid etüleenoksiidiga steriliseerimisest

Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.01.2009
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-7:2008/AC:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 7: Jäägid etüleenoksiidiga steriliseerimisest

Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals - Technical Corrigendum 1

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.01.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 10993-9:2010

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 9: Potentsiaalsete lagusaaduste identifitseerimise ja kvantifitseerimise raamistik

Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.03.2010
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11135-1:2007

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Etüleenoksiid. Osa 1: Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimise protsessi väljatöötamiseks, usaldusväärsuse kontrollimiseks ja rutiinseks kontrollimiseks

Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.08.2014
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11137-1:2015

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Kiirgus. Osa 1: Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamisele, valideerimisele ja tavakontrollile

Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 11137-1:2006, including Amd 1:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11137-2:2015

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Kiirgus. Osa 2: Steriliseerimisdoosi määramine

Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose (ISO 11137-2:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11138-2:2009

Bioloogilised süsteemid sterilisaatorite ja sterilisatsiooniprotsesside katsetamiseks. Osa 2: Spetsiaalsüsteemid kasutamiseks etüleenoksiidsterilisaatorites

Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.04.2017
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11138-3:2009

Bioloogilised süsteemid sterilisaatorite ja sterilisatsiooniprotsesside katsetamiseks. Osa 3: Spetsiaalsüsteemid kasutamiseks niiske kuumusega steriliseerivates sterilisaatorites

Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.04.2017
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11140-1:2009

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Keemilised näitajad. Osa 1: Üldised nõuded

Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
09.12.2014
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11140-3:2009

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Keemilised indikaatorid. Osa 3: 2.klassi kuuluvad indikaatorsüsteemid kasutamiseks Bowie ja Dick tüüpi auruläbivuskatsete teostamisel

Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 3: Class 2 indicator systems for use in the Bowie and Dick-type steam penetration test

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11197:2009

Meditsiinilised toiteseadmed

Medical supply units

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.04.2016
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 1135-4:2011

Meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud transfusiooniseadmed. Osa 4: Ühekordsed transfusioonikomplektid (ISO 1135-4:2010)

Transfusion equipment for medical use - Part 4: Transfusion sets for single use (ISO 1135-4:2010)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.04.2012
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11607-1:2009

Terminaalselt steriliseeritud meditsiiniseadmete pakendid. Osa 1: Nõuded materjalile, steriilsele kaitse- ja pakendamismeetoditele

Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.08.2017
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11607-2:2006

Terminaalselt steriliseeritud meditsiiniseadmete pakendid. Osa 2: Valideerimisnõuded vormimisele, hermetiseerimisele ja koosteprotsessile

Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.08.2017
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11737-1:2006

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine tootel

Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.02.2018
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11737-1:2006/AC:2009

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine tootel

Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.02.2018
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11737-2:2010

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 2: Steriilsuskatsed steriliseerimisprotsessi määratlemisel, valideerimisel ja rakendamisel

Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.03.2010
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11810-1:2009

Laserid ja laserseadmed. Katsemeetod ja klassifikatsioon kirurgiliste linade ja/või patsientide katete laserikindluse määramiseks. Osa 1: Esmane süttimine ja läbitungimine (ISO 11810-1:2005)

Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Part 1: Primary ignition and penetration

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2016
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11810-2:2009

Laserid ja laseritega seotud seadmestik. Laseriga kasutamiseks sobivad kirurgilised eesriided ja/või patsiendi kaitsekatted. Osa 2: Teisene süttimine

Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser-resistance of surgical drapes and/or patient-protective covers - Part 2: Secondary ignition

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2016
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11979-8:2009

Oftalmilised implantaadid. Intraokulaarsed läätsed. Osa 8: Põhinõuded

Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.03.2015
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11990-1:2014

Laserid ja laserseadmed. Trahheaaltorude laserikindluse määramine. Osa 1: Trahheaaltoru tüvi (ISO 11990-1:2011)

Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 1: Tracheal tube shaft (ISO 11990-1:2011)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2018
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11990-2:2014

Laserid ja laserseadmed. Trahheaaltorude laserikindluse määramine. Osa 2: Trahheaaltoru mansetid

Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs (ISO 11990-2:2011)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2018
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 12870:2009

Oftalmiline optika. Prilliraamid. Nõuded ja katsemeetodid

Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.05.2012
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-1:2015

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 1: Üldnõuded

Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements (ISO 13408-1:2008, including Amd 1:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-2:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 2: Filtreerimine (ISO 13408-2:2003)

Aseptic processing of health care products - Part 2: Filtration (ISO 13408-2:2003)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.04.2018
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-3:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 3: Lüofiliseerimine (ISO 13408-3:2006)

Aseptic processing of health care products - Part 3: Lyophilization (ISO 13408-3:2006)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-4:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 4: Kohapeal puhastamise tehnoloogiad (ISO 13408-4:2005)

Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place technologies (ISO 13408-4:2005)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-5:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 5: Kohapeal steriliseerimine (ISO 13408-5:2006)

Aseptic processing of health care products - Part 5: Sterilization in place (ISO 13408-5:2006)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-6:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 6: Isolaatorsüsteemid (ISO 13408-6:2005)

Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems (ISO 13408-6:2005)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-7:2015

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 7: Meditsiiniseadme ja sellega kombinatsioonis olevate toodete alternatiivsed töötlusprotsessid

Aseptic processing of health care products - Part 7: Alternative processes for medical devices and combination products (ISO 13408-7:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.09.2015
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13485:2016

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2016
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13485:2016/AC:2016

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.05.2018
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14155 V2:2011

Meditsiiniseadmete inimmõju kliiniline uuring. Hea kliiniline tava (ISO 14155:2011)

Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO 14155:2011)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14408:2009

Laserkirurgias kasutatavad trahheotoomiavoolikud. Nõuded märgistusele ja kaasnevale informatsioonile

Tracheal tubes designed for laser surgery - Requirements for marking and accompanying information

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.04.2016
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14602:2011

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Osteosünteesiks ettenähtud implantaadid. Erinõuded (ISO 14602:2010)

Non-active surgical implants - Implants for osteosynthesis - Particular requirements (ISO 14602:2010)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14607:2009

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Rindade implantaadid. Erinõuded

Non-active surgical implants - Mammary implants - Particular requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.06.2018
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14630:2009

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Üldnõuded

Non-active surgical implants - General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.01.2013
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14889:2009

Oftalmiline optika. Prilliläätsed. Põhinõuded mõõtulõikamata viimistletud prilliläätsedele

Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Fundamental requirements for uncut finished lenses

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
14.11.2013
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14937:2009

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Üldnõuded steriliseerimisaine iseloomustusele ja meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamisele, valideerimisele ja tavakontrollile

Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.01.2010
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14971:2012

Meditsiiniseadmed. Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele

Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2012
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15001:2011

Anesteesia- ja hingamisseadmed. Sobivus hapnikuga kasutamiseks (ISO 15001:2010)

Anaesthetic and respiratory equipment - Compatibility with oxygen (ISO 15001:2010)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15002:2008

Meditsiinilise gaasi torusüsteemide liitmikega ühendatavad voolamise mõõteseadmed

Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.09.2008
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15004-1:2009

Oftalmilised instrumendid. Põhinõuded ja katsemeetodid. Osa 1: Üldnõuded kõigile oftalmilistele instrumentidele

Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods - Part 1: General requirements applicable to all ophthalmic instruments

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.06.2009
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15223-1:2016

Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded

Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.01.2017
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15747:2011

Veenisisesteks süstideks mõeldud plastanumad (ISO 15747:2010)

Plastic containers for intravenous injections (ISO 15747:2010)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.03.2019
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15798:2010

Oftalmilised implantaadid. Oftalmilised visko-kirurgilised seadmed

Opthalmioc implants - Opthalmic viscosurgical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
14.11.2013
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15883-1:2009

Pesur-desinfitseerija. Osa 1: Üldnõuded, terminid, definitsioonid ja katsed

Washer-disinfectors - Part 1: General requirements, terms and definitions and tests

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2009
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15883-2:2009

Pesur-desinfitseerija. Osa 2: Nõuded ja testid kirurgiainstrumentide, anesteesiaseadmete, anumate, sööginõude, kuuldetorude ja klaasnõude termilise desinfektsiooni pesur-desinfitseerijatele

Washer-disinfectors - Part 2: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for surgical instruments, anaesthetic equipment, bowls, dishes, receivers, utensils, glassware, etc.

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2009
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15883-3:2009

Pesur-desinfitseerija. Osa 3: Nõuded ja testid inimjäätmete konteinerite termilise desinfektsiooni pesur-desinfitseerijatele

Washer-disinfectors - Part 3: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for human waste containers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2009
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15883-4:2009

Pesur-desinfitseerija. Osa 4: Termotundlike endoskoopide keemiliseks desinfitseerimiseks kasutatavate pesuritele-desinfektoritele esitatavad nõuded ja katsed

Washer-disinfectors - Part 4: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for thermolabile endoscopes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.01.2019
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 16061:2010

Instrumendid kasutamiseks mitteaktiivsete kirurgiliste implantaatidega. Üldnõuded

Instrumentation for use in association with non-active surgical implants - General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 16201:2006

Tehnilised abivahendid puuetega inimestele. Igapäevase elukeskkonna elektroonilised abivahendid

Technical aids for disabled persons - Environmental control systems for daily living

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.12.2006
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17510-1:2009

Uneapnoe hingamisteraapia. Osa 1: Uneapnoe hingamisteraapia seadmed

Sleep apnoea breathing therapy - Part 1: Sleep apnoea breathing therapy equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17510-2:2009

Uneapnoe hingamisteraapia. Osa 2: Maskid ja lisatarvikud

Sleep apnoea breathing therapy - Part 2: Masks and application accessories

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17664:2004

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Tootja poolt esitatav informatsioon resteriliseeritavate meditsiiniseadmete käitlemise kohta

Sterilization of medical devices - Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.12.2017
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17665-1:2006

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Niiske kuumusega steriliseerimise valideerimine ja rutiinkontroll

Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2006
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18777:2009

Meditsiiniliseks kasutamiseks mõeldud kaasaskantavad vedelhapnikusüsteemid. Erinõuded

Transportable liquid oxygen systems for medical use - Particular requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18778:2009

Hingamisvahendid. Beebimonitorid. Erinõuded

Respiratory equipment - Infant monitors - Particular requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.06.2009
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18779:2005

Hapniku ja hapnikusegude konserveerimiseks kasutatavad meditsiiniseadmed. Erinõuded

Medical devices for conserving oxygen and oxygen mixtures - Particular requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.06.2005
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 19054:2006

Meditsiiniseadmete tugisüsteemid

Rail systems for supporting medical equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.08.2006
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 21171:2006

Meditsiinilised kindad. Vallanduva pinnapulbri määramine (ISO 21171:2006)

Medical gloves - Determination of removable surface powder

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.07.2006
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 21534:2009

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Liigest asendavad implantaadid. Erinõuded

Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Particular requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.11.2009
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 21535:2009

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Liigeste asendusimplantaadid. Erinõuded puusaliigese asendusimplantaadile

Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for hip-joint replacement implants

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.11.2009
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 21536:2009

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Liigeste asendusimplantaadid. Erinõuded põlveliigese asendusimplantaadile

Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for knee-joint replacement implants

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2009
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 21649:2009

Nõelata süsteseaded meditsiiniliseks kasutamiseks. Nõuded ja katsemeetodid

Needle-free injectors for medical use - Requirements and test methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2009
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 21969:2009

Paindliitmikud kõrgsurve meditsiinigaasi süsteemidele

High-pressure flexible connections for use with medical gas systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.01.2010
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 21987:2009

Oftalmiline optika. Paigaldatud prilliklaasid

Ophthalmic optics - Mounted spectacle lenses

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.09.2017
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 22442-1:2008

Meditsiiniseadmete valmistamisel kasutatavad loomsed koed ja nende tuletised. Osa 1: Riski analüüs ja juhtimine

Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 1: Application of risk management

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2016
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 22442-2:2008

Meditsiiniseadmete valmistamisel kasutatavad loomsed koed ja nende tuletised. Osa 2: Hankimise, kogumise ja käitluse ohje

Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 2: Controls on sourcing, collection and handling

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2016
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 22442-3:2008

Meditsiiniseadmete valmistamisel kasutatavad loomsed koed ja nende tuletised. Osa 3: Viiruste ja muude ülekantavate toimeainete kõrvaldamise ja/või inaktiveerimise valideerimine

Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Part 3: Validation of the elimination and/or inactivation of viruses and transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.02.2008
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 22523:2006

Jäsemete välimised proteesid ja välimised ortopeediaseadmed. Nõuded ja katsemeetodid

External limb prostheses and external orthoses - Requirements and test methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.12.2006
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 22610:2006

Kirurgilised linad, kitlid ja kaitseülikonnad, mida kasutatakse meditsiiniliste seadmetena patsientide ja seadmete puhul ning kliinilise personali poolt. Katsemeetod vastupidavusele bakterite läbitungi suhtes niiskelt

Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment - Test method to determine the resistance to wet bacterial penetration

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.09.2006
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 22612:2005

Nakkusohtlike osakeste kaitseriietus. Kuivbakterite läbilaskekindluse katsemeetod

Clothing for protection against infectious agents - Test method for resistance to dry microbial penetration

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.06.2005
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 22675:2016

Proteesimine. Hüppeliigese ja pöia proteeside katsetamine. Nõuded ja katsemeetodid

Prosthetics - Testing of ankle-foot devices and foot units - Requirements and test methods (ISO 22675:2016)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.07.2016
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 23328-1:2008

Hingamissüsteemi filtrid tuimastuseks ja respiratoorseks kasutuseks. Osa 1: Soolakatsemeetod filtreerimisjõudluse hindamiseks

Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 1: Salt test method to asses filtration performance

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.06.2008
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 23328-2:2009

Hingamissüsteemi filtrid tuimastuseks ja respiratoorseks kasutuseks. Osa 2: Mittefiltreerimise aspektid

Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use - Part 2: Non-filtration aspects

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 23747:2009

Anesteesia- ja hingamisaparatuur. Tippvõimsusega mõõturid kopsutalitluse mõõtmiseks

Anaesthetic and respiratory equipment - Peak expiratory flow meters for the assessment of pulmonary function in spontaneously breathing humans

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.09.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 25539-1:2009

Südame-veresoonkonna implantaadid. Soonesisesed vahendid. Osa1: Soonesisesed proteesid

Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 1: Endovascular prostheses

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.04.2017
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 25539-1:2009/AC:2011

Südame-veresoonkonna implantaadid. Soonesisesed vahendid. Osa1: Soonesisesed proteesid (ISO 25539-1:2003 including Amd 1:2005)

Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 1: Endovascular prostheses (ISO 25539-1:2003 including Amd 1:2005)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.04.2017
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 25539-2:2009

Südame-veresoonkonna implantaadid. Soonesisesed vahendid. Osa 2: Arteriaalpingutid

Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 2: Vascular stents

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.01.2013
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 25539-2:2009/AC:2011

Südame-veresoonkonna implantaadid. Soonesisesed vahendid. Osa 2: Arteriaalpingutid (ISO 25539-2:2008)

Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 2: Vascular stents (ISO 25539-2:2008)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.01.2013
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 26782:2009

Anesteesia- ja hingamisseadmed. Spiromeetrid forsseeritud ekspiratoorsete mahtude mõõtmiseks inimestel

Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.10.2009
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 26782:2009/AC:2009

Anesteesia- ja hingamisseadmed. Spiromeetrid forsseeritud ekspiratoorsete mahtude mõõtmiseks inimestel

Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.01.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 3826-2:2008

Plastist kokkupandavad anumad inimvere ja verekomponentide hoidmiseks. Osa 2: Etikettidel ja infolehtedes kasutatavad graafilised kujutised

Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 2: Graphical symbols for use on labels and instruction leaflets

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.10.2008
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 3826-3:2008

Plastist kokkupandavad anumad inimvere ja verekomponentide hoidmiseks. Osa 3: Verekotisüsteemid

Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 3: Blood bag systems with integrated features

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.02.2008
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 3826-4:2015

Kokkupandavad plastikanumad inimvere ja selle komponentide käitlemiseks. Osa 4: Afereesiprotseduuris kasutatavad kombineeritud omadustega verekotisüsteemid

Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 4: Aphaeresis blood bag systems with integrated features (ISO 3826-4:2015)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.09.2015
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 4074:2002

Looduslikust latekskummist kondoomid. Nõuded ja katsemeetodid

Natural latex rubber condoms - Requirements and test methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.12.2015
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 4074:2002/AC:2008

Looduslikust latekskummist kondoomid. Nõuded ja katsemeetodid

Natural latex rubber condoms - Requirements and test methods

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.12.2015
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 4135:2004

Anesteesia- ja hingamisvahendid. Sõnastik

Anaesthetic and respiratory equipment - Vocabulary

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.09.2004
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 5356-1:2004

Anesteesia- ja hingamisaparatuur. Koonilised konnektorid. Osa 1: Koonused ja pesad (ISO 5356-1:2004)

Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 1: Cones and sockets

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.04.2015
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 5356-2:2007

Anesteesia- ja hingamisaparatuur. Koonilised konnektorid. Osa 2: Keermestatud kandvad tugikonnektorid

Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 2: Screw-threaded weight-bearing connectors

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.12.2012
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 5359:2008

Meditsiiniliste gaaside jaoks kasutatavad madalrõhu voolikukomplektid

Low-pressure hose assemblies for use with medical gases

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
07.11.2014
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 5359:2008/A1:2011

Low-pressure hose assemblies for use with medical gases - Amendment 1 (ISO 5359:2008/Amd 1:2011)

Low-pressure hose assemblies for use with medical gases - Amendment 1 (ISO 5359:2008/Amd 1:2011)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
07.11.2014
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 5360:2009

Anesteetikumiaurustid. Toimeainespetsiifilised täitesüsteemid

Anaesthetic vaporizers - Agent-specific filling systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.02.2012
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 5366-1:2009

Anesteesia- ja hingamisseadmed. Trahheostoomiavoolikud. Osa 1: Täiskasvanutele mõeldud voolikud ja ühendused

Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheostomy tubes - Part 1: Tubes and connectors for use in adults

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.01.2017
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 5840:2009

Südame-veresoonkonna implantaadid. Südameklapiproteesid

Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.11.2015
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 7197:2009

Neurokirurgilised implantaadid. Steriilsed ühekordsed neurotsefaalia šundid ja komponendid

Neurosurgical implants - Sterile, single-use hydrocephalus shunts and components

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2009
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 7376:2009

Anesteesia- ja hingamisseadmed. Larüngoskoobid trahhea intubeerimiseks

Anaesthetic and respiratory equipment - Laryngoscopes for tracheal intubation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.01.2010
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 7396-1:2007

Meditsiinilise gaasi torusüsteemid. Osa 1: Torustikud meditsiiniliste surugaaside ja vaakumi jaoks

Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipelines for compressed medical gases and vacuum

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.04.2016
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 7396-1:2007/A1:2010

Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum - Amendment 1: Requirements for terminal units for vacuum fitted on medical supply units with operator-adjustable portions and connected to the pipeline through flexible hoses

Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum - Amendment 1: Requirements for terminal units for vacuum fitted on medical supply units with operator-adjustable portions and connected to the pipeline through flexible hoses

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.04.2016
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 7396-1:2007/A2:2010

Meditsiinilise gaasi torusüsteemid. Osa 1: Torustikud meditsiiniliste surugaaside ja vaakumi jaoks

Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipelines for compressed medical gases and vacuum

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.04.2016
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 7396-2:2007

Meditsiinilise gaasi torusüsteemid. Osa 2: Anesteetiliste gaaside evakuatsiooni- ja kahjutustamissüsteemid

Medical gas pipeline systems - Part 2: Anaesthetic gas scavenging disposal systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.07.2007
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 7886-3:2009

Steriilsed nahaalusteks süsteteks ettenähtud ühekordselt kasutatavad süstlad. Osa 3: Fikseeritud doosiga immuniseerimiseks mõeldud automaatselt kasutuskõlbmatuks muutuvad süstlad

Sterile hypodermic syringes for single use - Part 3: Auto-disable syringes for fixed-dose immunization

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2009
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 7886-4:2009

Steriilsed nahaalusteks süsteteks ettenähtud ühekordselt kasutatavad süstlad. Osa 4: Korduskasutuse välistatusega süstlad

Sterile hypodermic syringes for single use - Part 4: Syringes with re-use prevention feature

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.03.2019
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 81060-1:2012

Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 1: Mitteautomaatse mõõtmistüübi nõuded ja testmeetodid

Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: Requirements and test methods for non-automated measurement type (ISO 81060-1:2007)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.06.2012
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 8185:2009

Meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud niisutid. Niisutamissüsteemidele esitatavad üldnõuded

Respiratory tract humidifiers for medical use - Particular requirements for respiratory humidification systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.06.2009
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 8359:2009

Meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud hapniku kontsentratsiooni reguleerivad seadmed. Ohutusnõuded

Oxygen concentrators for medical use - Safety requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.08.2014
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 8359:2009/A1:2012

Oxygen concentrators for medical use - Safety requirements - Amendment 1 (ISO 8359:1996/Amd 1:2012)

Oxygen concentrators for medical use - Safety requirements - Amendment 1 (ISO 8359:1996/Amd 1:2012)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.08.2014
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 8835-2:2009

Inhalatsioonianesteesiasüsteemid. Osa 2: Anesteesiahingamissüsteemid

Inhalational anaesthesia systems - Part 2: Anaesthetic breathing systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.01.2013
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 8835-3:2009

Inhalatsioonianesteesiasüsteemid. Osa 3: Aktiivanesteesigaasi puhastamissüsteemi ülekande- ja vastuvõtusüsteemid

Inhalational anaesthesia systems - Part 3: Transfer and receiving systems of active anaesthetic gas scavenging systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.01.2013
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 8835-3:2009/A1:2010

Inhalatsioonianesteesiasüsteemid. Osa 3: Aktiivanesteesigaasi puhastamissüsteemi ülekande- ja vastuvõtusüsteemid

Inhalational anaesthesia systems - Part 3: Transfer and receiving systems of active anaesthetic gas scavenging systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.01.2013
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 8835-4:2009

Inhalatsioonianesteesiasüsteemid. Osa 4: Anesteetilise toimega aurude edastamise seadmed (ISO 8835-4:2004)

Inhalational anaesthesia systems - Part 4: Anaesthetic vapour delivery devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.01.2013
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 8835-5:2009

Inhalatsioonianesteesiasüsteemid. Osa 5: Anesteesiaventilaatorid

Inhalational anaesthesia systems - Part 5: Anaesthesia ventilators

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.01.2013
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9170-1:2008

Meditsiinilise gaasi torusüsteemid. Osa 1: Liitmikud kokkusurutud meditsiinilise gaasi ja vaakumi jaoks

Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 1: Terminal units for use with compressed medical gases and vacuum

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.09.2008
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9170-2:2009

Meditsiinilise gaasi torusüsteemid. Osa 2: Liitmikud anesteetiliste gaaside evakuatsioonisüsteemidele

Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 2: Terminal units for anaesthetic gas scavenging systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.04.2009
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9360-1:2009

Tuimasti- ja hingamisseadmed. Soojus- ja niiskusvahetid (HME'd) niisutavatele respireeritud gaasidele inimestes. Osa 1: HME-d kasutamiseks minimaalselt 250 ml hingamismahuga

Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers (HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 1: HMEs for use with minimum tidal volumes of 250 ml

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.06.2009
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9360-2:2009

Tuimasti- ja hingamisseadmed. Soojus- ja niiskusvahetid (HME'd) niisutavatele respireeritud gaasidele inimestes. Osa 2: Minimaalselt 250 ml hingamismahuga HME-d kasutamiseks trahhetoomiapatsientidel

Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers (HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 2: HMEs for use with tracheostomized patients having minimum tidal volumes of 250 ml

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.06.2009
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9713:2009

Neurokirurgilised implantaadid. Isesulguvad intrakraniaalsed aneurüsmiklambrid

Neurosurgical implants - Self-closing intracranial aneurysm clips

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2009
8,01 EUR

Kokku: 302

ISO 45001 Koolitus_17025