Esileht»E-pood»Pakendamine ja pakendusjäätmed

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

94/62/EC - Pakendamine ja pakendusjäätmed

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13427:2004

Pakend. Pakendi- ja pakendijäätme alaste Euroopa standardite kasutamise nõuded

Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
08.11.2004
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13428:2004

Pakend. Pakendi tootmisele ja koostisele rakendatavad spetsiifilised nõuded. Vältimine vähendamisega tekkekohas

Packaging - Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
08.11.2004
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13429:2004

Pakend. Korduskasutus

Packaging - Reuse

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
08.11.2004
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13430:2004

Pakend. Materjali ringlussevõtu teel taaskasutatavale pakendile esitatavad nõuded

Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
08.11.2004
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13431:2004

Pakend. Energiakasutuse teel taaskasutatavale pakendile, sealhulgas pakendimaterjali minimaalsele alumisele kütteväärtusele rakendatavad nõuded

Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
08.11.2004
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13432:2003

Pakend. Kompostimise ja biolagunemise teel taaskasutatavale pakendile esitatavad nõuded. Pakendi lõplikult kõlblikuks tunnistamisel kasutatava testimise kord ja hindamiskriteeriumid

Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
15.12.2003
13,22 EUR

Kokku: 6

    ISO 45001 Koolitus_17025