Esileht»E-pood»In vitro meditsiinivahendid

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

98/79/EC - In vitro meditsiinivahendid

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12322:1999

In vitro kasutatavad diagnostilised meditsiiniseadmed. Mikrobioloogia sööde. Söötme esitluskriteeriumid

In vitro diagnostic medical devices - Culture media for microbiology - Performance criteria for culture media

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12322:1999/A1:2002

In vitro kasutatavad diagnostilised meditsiiniseadmed. Mikrobioloogia sööde. Söötme esitluskriteeriumid. MUUDATUS

In vitro diagnostic medical devices - Culture media for microbiology - Performance criteria for culture media - AMENDMENT

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.05.2002
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13532:2002

Üldnõuded in vitro diagnostilistele enesekontrolli meditsiiniseadmetele

General requirements for in vitro diagnostic medical devices for self-testing

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2002
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13612:2002

In vitro diagnostiliste seadmete jõudluse hindamine

Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2002
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13641:2002

In vitro diagnostiliste reaktiividega seotud infektsiooniriski kõrvaldamine või vähendamine

Elimination or reduction of risk of infection related to in vitro diagnostic reagents

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2002
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13975:2003

Diagnostiliste in vitro meditsiiniseadmete vastuvõtul teostatava testimise osaks olevad proovivõtumeetodid. Statistilised aspektid

Sampling procedures used for acceptance testing of in vitro diagnostic medical devices - Statistical aspects

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.05.2003
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14136:2004

Väliste kvaliteedihindamissüsteemide kasutamine in vitro diagnostiliste kontrollimisprotseduuride toimimisnäitajate hindamisel

Use of external quality assessment schemes in the assessment of the performance of in vitro diagnostic examination procedures

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.09.2004
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14254:2004

In vitro meditsiinilised diagnostikaseadmed. Ühekordselt kasutatavad anumad verest erinevate proovide võtmiseks inimestelt

In vitro diagnostic medical devices - Single-use receptacles for the collection of specimens, other than blood, from humans

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
12.10.2004
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14820:2004

Ühekordsed katsutid inimese veenivere proovide kogumiseks

Single-use containers for human venous blood specimen collection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.09.2017
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 556-1:2002

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Nõuded meditsiiniseadmetele, mis on märgistatud sõnaga "STERIILNE". Osa 1: Nõuded lõplikult steriliseeritud meditsiiniseadmetele

Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices.

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.05.2002
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 556-2:2015

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Nõuded meditsiiniseadmetele vastavuseks märgistusele "Steriilne". Osa 2: Nõuded aseptiliselt töödeldud meditsiiniseadmetele

Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 61010-2-101:2003

Ohutusnõuded mõõtmise, kontrolli ja laborikasutuse elektriseadmestikule. Osa 2- 101: Erinõuded in vitro diagnostilisele (IVD) meditsiiniseadmestikule

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.03.2017
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 61326-2-6:2006

Mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumi-elektriseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded. Osa 2-6: Erinõuded. Meditsiiniseadmete diagnostika in vitro

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements Part 2-6: Particular requirements – In vitro diagnostic (IVD) medical equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.07.2013
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62304:2006

Meditsiiniseadmete tarkvara. Tarkvara elutsükli protsessid

Medical device software - Software life-cycle processes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2006
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62304:2006/AC:2008

Meditsiiniseadmete tarkvara. Tarkvara elutsükli protsessid

Medical device software - Software life-cycle processes

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.04.2009
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62366:2008

Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadmete kasutussobivuse rakendamine

Medical devices – Application of usability engineering to medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2016
23,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11137-1:2015

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Kiirgus. Osa 1: Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamisele, valideerimisele ja tavakontrollile

Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 11137-1:2006, including Amd 1:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11137-2:2015

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Kiirgus. Osa 2: Steriliseerimisdoosi määramine

Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose (ISO 11137-2:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11737-2:2010

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 2: Steriilsuskatsed steriliseerimisprotsessi määratlemisel, valideerimisel ja rakendamisel

Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.03.2010
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-1:2015

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 1: Üldnõuded

Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements (ISO 13408-1:2008, including Amd 1:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
19,05 EUR

Kokku: 44|Kuva kõiki

ISO 45001 Koolitus_17025