Esileht»E-pood»In vitro meditsiinivahendid

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

98/79/EC - In vitro meditsiinivahendid

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-2:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 2: Filtreerimine (ISO 13408-2:2003)

Aseptic processing of health care products - Part 2: Filtration (ISO 13408-2:2003)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.04.2018
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-3:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 3: Lüofiliseerimine (ISO 13408-3:2006)

Aseptic processing of health care products - Part 3: Lyophilization (ISO 13408-3:2006)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-4:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 4: Kohapeal puhastamise tehnoloogiad (ISO 13408-4:2005)

Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place technologies (ISO 13408-4:2005)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-5:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 5: Kohapeal steriliseerimine (ISO 13408-5:2006)

Aseptic processing of health care products - Part 5: Sterilization in place (ISO 13408-5:2006)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-6:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 6: Isolaatorsüsteemid (ISO 13408-6:2005)

Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems (ISO 13408-6:2005)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-7:2015

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 7: Meditsiiniseadme ja sellega kombinatsioonis olevate toodete alternatiivsed töötlusprotsessid

Aseptic processing of health care products - Part 7: Alternative processes for medical devices and combination products (ISO 13408-7:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.09.2015
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13485:2016

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2016
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13485:2016/AC:2016

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.05.2018
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14937:2009

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Üldnõuded steriliseerimisaine iseloomustusele ja meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamisele, valideerimisele ja tavakontrollile

Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.01.2010
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14971:2012

Meditsiiniseadmed. Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele

Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.01.2020
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15193:2009

In vitro meditsiinilised diagnostikaseadmed. Bioloogilise päritoluga proovi koguselise koostise määramine. Nõuded tunnustatud mõõtmisprotseduuride sisule ja vormistusele

In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Requirements for content and presentation of reference measurement procedures

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.11.2009
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15194:2009

In vitro meditsiinilised diagnostikaseadmed. Bioloogilise päritoluga proovide koguste mõõtmine. Nõuded sertifitseeritud lähtematerjalidele ja saatedokumentide sisule

In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Requirements for certified reference materials and the content of supporting documentation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.11.2009
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15197:2003

In vitro laboriklaasil diagnoosimise süsteemid. Nõuded diabeedikute enesetestimise veresuhkru jälgimise süsteemile (ISO 15197:2003)

In vitro diagnostic test systems - Requirements for bloodglucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.07.2013
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15197:2015

In vitro diagnostikasüsteemid. Nõuded diabeetikute enesekontrolli veresuhkru jälgimissüsteemidele

In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO 15197:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15223-1:2016

Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded

Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.01.2017
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17511:2003

In vitro kasutatavad diagnostilised meditsiiniseadmed. Bioloogilise materjali mõõtmine. Metroloogiline väärtuste jälgimine vastavalt kaliibritele ja kontrollmaterjalidele (ISO 17511:2003)

In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in biological samples - Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2003
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18113-1:2011

In vitro diagnostika meditsiiniseadmed. Tootja poolt antav teave (etikettimine). Osa 1: Terminid, määratlused ja üldnõuded

In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 1: Terms, definitions and general requirements (ISO 18113-1:2009)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18113-2:2011

In vitro diagnostika meditsiiniseadmed. Tootja poolt antav teave (etikettimine). Osa 2: In vitro diagnostika reagendid professionaalseks kasutuseks

In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 2: In vitro diagnostic reagents for professional use (ISO 18113-2:2009)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18113-3:2011

In vitro diagnostika meditsiiniseadmed. Tootja poolt antav teave (etikettimine). Osa 3: In vitro diagnostika instrumendid professionaalseks kasutuseks

In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 3: In vitro diagnostic instruments for professional use (ISO 18113-3:2009)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18113-4:2011

In vitro diagnostika meditsiiniseadmed. Tootja poolt antav teave (etikettimine). Osa 4: In vitro diagnostika reagendid enesetestimiseks

In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 4: In vitro diagnostic reagents for self-testing (ISO 18113-4:2009)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
9,49 EUR
Koolitus ISO 10002 ISO 14971