Esileht»E-pood»In vitro meditsiinivahendid

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

98/79/EC - In vitro meditsiinivahendid

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12322:1999

In vitro kasutatavad diagnostilised meditsiiniseadmed. Mikrobioloogia sööde. Söötme esitluskriteeriumid

In vitro diagnostic medical devices - Culture media for microbiology - Performance criteria for culture media

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12322:1999/A1:2002

In vitro kasutatavad diagnostilised meditsiiniseadmed. Mikrobioloogia sööde. Söötme esitluskriteeriumid. MUUDATUS

In vitro diagnostic medical devices - Culture media for microbiology - Performance criteria for culture media - AMENDMENT

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.05.2002
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13532:2002

Üldnõuded in vitro diagnostilistele enesekontrolli meditsiiniseadmetele

General requirements for in vitro diagnostic medical devices for self-testing

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2002
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13612:2002

In vitro diagnostiliste seadmete jõudluse hindamine

Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2002
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13641:2002

In vitro diagnostiliste reaktiividega seotud infektsiooniriski kõrvaldamine või vähendamine

Elimination or reduction of risk of infection related to in vitro diagnostic reagents

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2002
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13975:2003

Diagnostiliste in vitro meditsiiniseadmete vastuvõtul teostatava testimise osaks olevad proovivõtumeetodid. Statistilised aspektid

Sampling procedures used for acceptance testing of in vitro diagnostic medical devices - Statistical aspects

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.05.2003
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14136:2004

Väliste kvaliteedihindamissüsteemide kasutamine in vitro diagnostiliste kontrollimisprotseduuride toimimisnäitajate hindamisel

Use of external quality assessment schemes in the assessment of the performance of in vitro diagnostic examination procedures

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.09.2004
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14254:2004

In vitro meditsiinilised diagnostikaseadmed. Ühekordselt kasutatavad anumad verest erinevate proovide võtmiseks inimestelt

In vitro diagnostic medical devices - Single-use receptacles for the collection of specimens, other than blood, from humans

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
12.10.2004
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14820:2004

Ühekordsed katsutid inimese veenivere proovide kogumiseks

Single-use containers for human venous blood specimen collection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.09.2017
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 556-1:2002

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Nõuded meditsiiniseadmetele, mis on märgistatud sõnaga "STERIILNE". Osa 1: Nõuded lõplikult steriliseeritud meditsiiniseadmetele

Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices.

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.05.2002
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 556-2:2015

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Nõuded meditsiiniseadmetele vastavuseks märgistusele "Steriilne". Osa 2: Nõuded aseptiliselt töödeldud meditsiiniseadmetele

Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 61010-2-101:2003

Ohutusnõuded mõõtmise, kontrolli ja laborikasutuse elektriseadmestikule. Osa 2- 101: Erinõuded in vitro diagnostilisele (IVD) meditsiiniseadmestikule

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.03.2017
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 61326-2-6:2006

Mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumi-elektriseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded. Osa 2-6: Erinõuded. Meditsiiniseadmete diagnostika in vitro

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements Part 2-6: Particular requirements – In vitro diagnostic (IVD) medical equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.07.2013
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62304:2006

Meditsiiniseadmete tarkvara. Tarkvara elutsükli protsessid

Medical device software - Software life-cycle processes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2006
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62304:2006/AC:2008

Meditsiiniseadmete tarkvara. Tarkvara elutsükli protsessid

Medical device software - Software life-cycle processes

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.04.2009
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62366:2008

Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadmete kasutussobivuse rakendamine

Medical devices – Application of usability engineering to medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.01.2016
23,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11137-1:2015

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Kiirgus. Osa 1: Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamisele, valideerimisele ja tavakontrollile

Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 11137-1:2006, including Amd 1:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11137-2:2015

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Kiirgus. Osa 2: Steriliseerimisdoosi määramine

Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose (ISO 11137-2:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11737-2:2010

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 2: Steriilsuskatsed steriliseerimisprotsessi määratlemisel, valideerimisel ja rakendamisel

Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.03.2010
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-1:2015

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 1: Üldnõuded

Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements (ISO 13408-1:2008, including Amd 1:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-2:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 2: Filtreerimine (ISO 13408-2:2003)

Aseptic processing of health care products - Part 2: Filtration (ISO 13408-2:2003)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.04.2018
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-3:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 3: Lüofiliseerimine (ISO 13408-3:2006)

Aseptic processing of health care products - Part 3: Lyophilization (ISO 13408-3:2006)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-4:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 4: Kohapeal puhastamise tehnoloogiad (ISO 13408-4:2005)

Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place technologies (ISO 13408-4:2005)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-5:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 5: Kohapeal steriliseerimine (ISO 13408-5:2006)

Aseptic processing of health care products - Part 5: Sterilization in place (ISO 13408-5:2006)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-6:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 6: Isolaatorsüsteemid (ISO 13408-6:2005)

Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems (ISO 13408-6:2005)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2011
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13408-7:2015

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 7: Meditsiiniseadme ja sellega kombinatsioonis olevate toodete alternatiivsed töötlusprotsessid

Aseptic processing of health care products - Part 7: Alternative processes for medical devices and combination products (ISO 13408-7:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.09.2015
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13485:2016

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2016
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13485:2016/AC:2016

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.05.2018
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14937:2009

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Üldnõuded steriliseerimisaine iseloomustusele ja meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamisele, valideerimisele ja tavakontrollile

Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.01.2010
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14971:2012

Meditsiiniseadmed. Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele

Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
02.01.2020
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15193:2009

In vitro meditsiinilised diagnostikaseadmed. Bioloogilise päritoluga proovi koguselise koostise määramine. Nõuded tunnustatud mõõtmisprotseduuride sisule ja vormistusele

In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Requirements for content and presentation of reference measurement procedures

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.11.2009
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15194:2009

In vitro meditsiinilised diagnostikaseadmed. Bioloogilise päritoluga proovide koguste mõõtmine. Nõuded sertifitseeritud lähtematerjalidele ja saatedokumentide sisule

In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Requirements for certified reference materials and the content of supporting documentation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.11.2009
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15197:2003

In vitro laboriklaasil diagnoosimise süsteemid. Nõuded diabeedikute enesetestimise veresuhkru jälgimise süsteemile (ISO 15197:2003)

In vitro diagnostic test systems - Requirements for bloodglucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.07.2013
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15197:2015

In vitro diagnostikasüsteemid. Nõuded diabeetikute enesekontrolli veresuhkru jälgimissüsteemidele

In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO 15197:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15223-1:2016

Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded

Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.01.2017
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17511:2003

In vitro kasutatavad diagnostilised meditsiiniseadmed. Bioloogilise materjali mõõtmine. Metroloogiline väärtuste jälgimine vastavalt kaliibritele ja kontrollmaterjalidele (ISO 17511:2003)

In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in biological samples - Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2003
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18113-1:2011

In vitro diagnostika meditsiiniseadmed. Tootja poolt antav teave (etikettimine). Osa 1: Terminid, määratlused ja üldnõuded

In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 1: Terms, definitions and general requirements (ISO 18113-1:2009)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18113-2:2011

In vitro diagnostika meditsiiniseadmed. Tootja poolt antav teave (etikettimine). Osa 2: In vitro diagnostika reagendid professionaalseks kasutuseks

In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 2: In vitro diagnostic reagents for professional use (ISO 18113-2:2009)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18113-3:2011

In vitro diagnostika meditsiiniseadmed. Tootja poolt antav teave (etikettimine). Osa 3: In vitro diagnostika instrumendid professionaalseks kasutuseks

In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 3: In vitro diagnostic instruments for professional use (ISO 18113-3:2009)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18113-4:2011

In vitro diagnostika meditsiiniseadmed. Tootja poolt antav teave (etikettimine). Osa 4: In vitro diagnostika reagendid enesetestimiseks

In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 4: In vitro diagnostic reagents for self-testing (ISO 18113-4:2009)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18113-5:2011

In vitro diagnostika meditsiiniseadmed. Tootja poolt antav teave (etikettimine). Osa 5: In vitro diagnostika instrumendid enesetestimiseks

In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 5: In vitro diagnostic instruments for self-testing (ISO 18113-5:2009)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 18153:2003

In vitro kasutatavad diagnostilised meditsiiniseadmed. Bioloogilise materjali mõõtmine. Metroloogiline katalüütilise ensüümide kontsentratsiooni väärtuste jälgimine vastavalt kaliibritele ja kontrollmaterjalidele (ISO 18153:2003)

In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in biological samples - Metrological traceability for catalytic concentration of enzymes assigned to calibrators and control materials

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2003
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 20776-1:2006

Kliinilis-laboratoorne katsetamine ja in vitro diagnostikasüsteemid. Infektsioossete agensite tundlikkuse katsetamine ja antimikroobse tundlikkuse katseseadmete tõhususe hindamine. Osa 1: Referentsmeetod aktiivsuse hindamiseks

Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems - Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance of antimicrobial susceptibility devices - Part 1: Reference methods for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against bacteria involved in infectious diseases

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2007
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 23640:2015

In vitro diagnostilised meditsiiniseadmed. In vitro diagnostiliste reaktiivide stabiilsuskatsetus (ISO 23640:2011)

In vitro diagnostic medical devices - Evaluation of stability of in vitro diagnostic reagents (ISO 23640:2011)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
8,01 EUR

Kokku: 44

Koolitus ISO 10002 ISO 14971