Esileht»E-pood»Ühenduse raudteesüsteem

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

2008/57/EC - Ühenduse raudteesüsteem

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12080:2017

Raudteealased rakendused. Teljepuksid. Veerelaagrid

Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
18.09.2017
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12081:2017

Raudteealased rakendused. Teljepuksid. Määrdeained

Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
18.09.2017
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12082:2017

Raudteealased rakendused. Teljepuksid. Tööomaduste katsetamine

Railway applications - Axleboxes - Performance testing

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
18.09.2017
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12663-1:2010+A1:2014

Raudteealased rakendused. Nõuded raudteeveeremi kerekonstruktsioonidele. Osa 1: Vedurid ja reisiveerem (ning alternatiivne meetod kaubavagunitele)

Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
12.01.2015
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12663-2:2010

Raudteealased rakendused. Nõuded raudteeveeremi kerekonstruktsioonidele. Osa 2: Kaubavagunid

Railway applications - Structural requirements of railway vehicle bodies - Part 2: Freight wagons

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.06.2010
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13103-1:2018

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Osa 1: Projekteerimismeetod välise kaelaga telgedele

Railway applications - Wheelsets and bogies - Part 1: Design method for axles with external journals

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2018
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13129:2016

Raudteealased rakendused. Põhiliinidel kasutatava veeremi õhukonditsioneerid. Mugavuse parameetrid ja tüübikatsetused

Railway applications - Air conditioning for main line rolling stock - Comfort parameters and type tests

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.09.2016
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13145:2005+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Puitliiprid ja -prussid

Railway applications - Track - Wood sleepers and bearers

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13230-1:2016

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 1: Üldnõuded

Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2016
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13230-2:2016

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 2: Eelpingestatud monoliitliiprid

Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 2: Prestressed monoblock sleepers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2016
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13230-3:2016

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 3: Armatuuriga kaksikplokk-liiprid

Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 3: Twin-block reinforced sleepers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2016
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13230-4:2009

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Betoonliiprid ja -prussid. Osa 4: Pöörmete ja ristmete eelpingestatud prussid

Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 4 : Prestressed bearers for switches and crossings

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.06.2016
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13231-5:2018

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Tööde vastuvõtmine. Osa 5: Rööbaste reprofileerimise protseduurid rööbasteel, pöörmetel, ristetel ja üleminekutel

Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 5: Procedures for rail reprofiling in plain line, switches, crossings and expansion devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.07.2018
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-2:2003+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 2: Geomeetrilise konstruktsiooni nõuded

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 2: Requirements for geometric design

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-3:2003+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 3: Nõuded ratta ja rööpa vahelisele koostoimele

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 3: Requirements for wheel/rail interaction

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-4:2005+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 4: Käitamine, lukustamine ja tuvastamine

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 4: Actuation, locking and detection

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-5:2005+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 5: Pöörmed

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 5: Switches

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-6:2005+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 6: Jäigad teravnurksed ja tömbid riströöpad

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 6: Fixed common and obtuse crossings

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-7:2006+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 7: Liikuvate osadega riströöpad

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 7: Crossings with moveable parts

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13232-8:2007+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Pöörmed ja ristmed. Osa 8: Pikenemiskompensaatorid

Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 8: Expansion devices

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.11.2011
15,40 EUR

Kokku: 193|Kuva kõiki

Koolitus ISO 10002 ISO 14971