Esileht»E-pood»Küttegaasiseadmed

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

2009/142/EC - Küttegaasiseadmed

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline 

EVS-EN 1020:2009

Gaasiküttel töötavad sundkonvektsiooniga õhusoojendid, mis pole ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises. Nende soojuse netosisendväärtus on alla 300 kW ja need õhusoojendid on varustatud põlemisõhku ja/või põlemisjääkgaase teisaldava ventilaatoriga

Non-domestic forced convection gas-fired air heaters for space heating not exceeding a nett heat input of 300 kW incorporating a fan to assist transportation of combustion air or combustion products

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.11.2019
26,50 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1106:2010

Gaasitarvitite käsijuhitavad kraanid

Manually operated taps for gas burning appliances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.09.2010
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1196:1999

Kodumajapidamises ja väljaspool seda kasutatavad gaasiküttel õhusoojendid. Lisanõuded kondenseerivatele õhusoojenditele

Domestic and non-domestic gas-fired air heaters - Supplementary requirements for condensing air heaters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.09.2011
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12067-1:1999

Gaasi/õhu suhte kontrollimine gaasipõletites ja gaasipõleti seadmetes. Osa 1: Pneumaatilised tüübid

Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part 1: Pneumatic types

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.05.2011
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12067-1:1999/A1:2003

Gaasi/õhu suhte kontrollimine gaasipõletites ja gaasipõleti seadmetes. Osa 1: Pneumaatilised tüübid

Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part 1: Pneumatic types

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.05.2011
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12067-2:2004

Gaasi/õhu suhte kontrollimine gaasipõletites ja gaasipõletusseadmetes. Osa 2: Elektroonilised tüübid

Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part 2: Electronic types

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.08.2004
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12078:1999

Gaasipõletite ja gaasiseadmete nullrõhu regulaatorid

Zero governors for gas burners and gas burning appliances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.05.2011
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12244-1:1999

Otsese gaasküttega pesumasinad, mille nimisoojuskoormus ei ületa 20 kW. Osa 1: Ohutus

Direct gas-fired washing machines, of nominal heat input not exceeding 20 kW - Part 1: Safety

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.03.2011
23,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12244-2:1999

Otsese gaasküttega pesumasinad, mille nimisoojuskoormus ei ületa 20 kW. Osa 2: Energia säästmine

Direct gas-fired washing machines, of nominal heat input not exceeding 20 kW - Part 2: Rational use of energy

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.03.2011
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12309-1:2000

Gaasiküttega absorptsiooni ning absorptsiooni kliima- ja/või soojuspumbaseadmed, mille kasulik soojuskoormus ei ületa 70 kW. Osa 1: Ohutus

Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Safety

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.02.2015
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12309-2:2000

Gaasiküttega absorptsiooni ning absorptsiooni kliima- ja/või soojuspumbaseadmed, mille kasulik soojuskoormus ei ületa 70 kW. Osa 2: Energia ratsionaalne kasutamine

Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Rational use of energy

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.02.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 125:2010

Seadised gaasipõletusseadmete leegi kontrollimiseks. Termoelektrilised leegi kontrollseadised

Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermo-electric flame supervision devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.12.2015
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 126:2004

Gaasitarvitite multiregulaatorid

Multifunctional controls for gas burning appliances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.05.2012
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1266:2002/A1:2005

Autonoomsed gaasiküttel töötavad soojendid, mis sisaldavad ventilaatorit, mis aitab kaasa põlemiseks vajaliku õhu ja/või heitgaaside transportimisele

Independent gas-fired convection heaters incorporating a fan to assist transportation of combustion air and/or flue gases

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.10.2005
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1266:2003

Autonoomsed gaasiküttel töötavad soojendid, mis sisaldavad ventilaatorit, mis aitab kaasa põlemiseks vajaliku õhu ja/või heitgaaside transportimisele

Independent gas-fired convection heaters incorporating a fan to assist transportation of combustion air and/or flue gases

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.03.2003
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12669:2000

Gaasiküttega otsetoime kuumaõhupuhurid kasutamiseks kasvuhoonete ja kõrvalruumide kütmiseks

Direct gas-fired hot air blowers for use in greenhouses and supplementary non-domestic space heating

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.12.2012
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12752-1:2000

Gaasipõletiga B tüüpi trummelkuivatid, mille nimisoojuskoormus ei ületa 20 kW. Osa 1: Ohutus

Gas-fired type B tumble dryers of nominal heat input not exceeding 20 kW - Part 1: Safety

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.03.2011
23,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12752-2:2000

Gaasipõletiga B tüüpi trummelkuivatid, mille nimisoojuskoormus ei ületa 20 kW. Osa 2: Energia ratsionaalne kasutamine

Gas-fired type B tumble dryers of nominal heat input not exceeding 20 kW - Part 2: Rational use of energy

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.03.2011
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12864:2003

Madala survega mittereguleeritavad regulaatorid, mille väljundsurve on maksimaalselt väiksem või võrdne 200 mbar-iga, mille võimsus on väiksem või võrdne 4 kg/h ning seonduvad ohutusseadmed butaani, propaani või nende segude suhtes

Low-pressure, non adjustable regulators having a maximum outlet pressure of less than or equal to 200 mbar, with a capacity of less than or equal to 4 kg/h, and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2013
23,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12864:2003/A1:2003

Madala survega mittereguleeritavad regulaatorid, mille väljundsurve on maksimaalselt väiksem või võrdne 200 mbar-iga, mille võimsus on väiksem või võrdne 4 kg/h ning seonduvad ohutusseadmed butaani, propaani või nende segude suhtes

Low-pressure, non adjustable regulators having a maximum outlet pressure of less than or equal to 200 mbar, with a capacity of less than or equal to 4 kg/h, and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
05.08.2013
18,00 EUR
Koolitus ISO 10002 ISO 14971