Esileht»E-pood»Organisatsioonide vabatahtlik osalemine ühendus...

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

1221/2009 - Organisatsioonide vabatahtlik osalemine ühenduse keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS)

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14001:2005/AC:2009

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

Environmental management systems - Requirements with guidance for use

Vaata / Osta

Eesti-inglise
Kehtetu
alates
06.10.2015
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14001:2015

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
29,46 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14004:2016

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Üldised juhised rakendamiseks

Environmental management systems - General guidelines on implementation (ISO 14004:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.04.2016
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14015:2010

Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO)

Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.09.2010
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14020:2002

Keskkonnamärgised ja –teatised. Üldpõhimõtted

Environmental labels and declarations - General principles

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.05.2002
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14021:2016

Keskkonnamärgised ja -teatised. Isedeklareeritavad keskkonnaväited (II tüüpi keskkonnamärgistamine)

Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) (ISO 14021:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2016
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14024:2003

Keskkonnamärgised ja –teatised. I tüüpi keskkonnamärgistamine. Põhimõtted ja protseduurid

Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedure

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
16.04.2018
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14024:2018

Keskkonnamärgised ja -teatised. I tüüpi keskkonnamärgistamine. Põhimõtted ja protseduurid

Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures (ISO 14024:2018)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.04.2018
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14031:2013

Keskkonnajuhtimine. Keskkonnaalase tulemuslikkuse hindamine. Juhised

Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines (ISO 14031:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.09.2013
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14040:2006

Keskkonnakorraldus. Olelusringi hindamine. Põhimõtted ja raamistik

Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.09.2006
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14044:2006

Keskkonnakorraldus. Olelusringi hindamine. Nõuded ja kasutusjuhised

Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.09.2006
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14044:2006/A1:2018

Keskkonnakorraldus. Olelusringi hindamine. Nõuded ja kasutusjuhised

Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines - Amendment 1 (ISO 14044:2006/Amd 1:2018)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.02.2018
5,62 EUR
Elektrooniline 

EVS-EN ISO 14050:2010

Keskkonnajuhtimine. Sõnavara

Environmental management - Vocabulary

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.07.2010
26,50 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14063:2010

Keskkonnajuhtimine. Keskkonnakommunikatsioon. Juhtnöörid ja näited

Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.09.2010
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14064-1:2012

Kasvuhoonegaasid. Osa 1: Kasvuhoonegaaside heitkoguse ning eemaldatud koguse määramise ja aruandluse nõuded koos juhistega organisatsiooni tasandil

Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (ISO 14064-1:2006)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.02.2019
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14064-2:2012

Kasvuhoonegaasid. Osa 2: Kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamise või eemaldatud koguse suurendamise määramise, seire ja aruandluse nõuded koos juhistega projekti tasandil

Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements (ISO 14064-2:2006)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14064-3:2012

Kasvuhoonegaasid. Osa 3: Kasvuhoonegaaside hinnangu valideerimise ja tõendamise nõuded koos juhistega

Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions (ISO 14064-3:2006)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
27,91 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14065:2013

Kasvuhoonegaasid. Nõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste valideerimis- ja tõendamisasutustele, kasutamiseks akrediteerimisel või muul moel tunnustamisel

Greenhouse gases - Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition (ISO 14065:2013)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
07.10.2013
24,89 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15189:2012

Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded

Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2012)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2012
34,24 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15195:2004

Laborimeditsiin. Nõuded võrdlusmõõtmisi teostavatele laboritele

Laboratory medicine - Requirements for reference measurement laboratories

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.02.2019
10,90 EUR

Kokku: 43|Kuva kõiki

Koolitus ISO 10002 ISO 45001