Esileht»E-pood»Organisatsioonide vabatahtlik osalemine ühendus...

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

1221/2009 - Organisatsioonide vabatahtlik osalemine ühenduse keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS)

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17034:2016

Etalonmaterjali tootjate kompetentsuse üldnõuded

General requirements for the competence of reference material producers (ISO 17034:2016)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.01.2017
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 19011:2011

Juhtimissüsteemide auditeerimise juhised

Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2011)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
16.08.2018
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 22870:2006

Patsiendimanused uuringud. Kvaliteedi- ja pädevusnõuded

Point-of-care testing (POCT) - Requirements for quality and competence

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.01.2017
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 22870:2016

Abikohas testimine (AKT). Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded

Point-of-care testing (POCT) - Requirements for quality and competence (ISO 22870:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.01.2017
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9000:2015

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Alused ja sõnavara

Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
27,91 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9001:2008/AC:2009

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded

Quality management systems - Requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.11.2015
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9001:2015

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
27,91 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9001:2015 en

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17000:2005

Vastavushindamine. Sõnavara ja üldpõhimõtted

Conformity assessment - Vocabulary and general principles

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
04.11.2005
26,43 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17011:2004

Vastavushindamine. Üldnõuded vastavushindamisasutusi akrediteerivatele akrediteerimisasutustele

Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.01.2018
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17011:2017

Vastavushindamine. Üldnõuded vastavushindamisasutusi akrediteerivatele akrediteerimisasutustele

Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (ISO/IEC 17011:2017)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.01.2018
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17020:2012

Vastavushindamine. Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks

Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
04.04.2012
21,58 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Vastavushindamine. Nõuded juhtimissüsteemide auditit ja sertifitseerimist teostavatele asutustele. Osa 1: Nõuded

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements (ISO/IEC 17021-1:2015)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
04.11.2015
34,24 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17024:2012

Vastavushindamine. Üldnõuded isikute sertifitseerimisasutustele

Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2012)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
05.09.2012
21,58 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17025:2006

Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtetu
alates
18.12.2017
29,46 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17025:2006/AC:2006

Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtetu
alates
18.12.2017
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17025:2017

Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
18.12.2017
27,91 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17040:2005

Vastavushindamine. Üldnõuded vastavushindamisasutuste ja akrediteerimisasutuste vastastikusele hindamisele

Conformity assessment - General requirements for peer assessment of conformity assessment bodies and accreditation bodies

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.04.2005
11,67 EUR
Lisafailid Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17043:2010

Vastavushindamine. Üldnõuded pädevuskatsetele

Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (ISO/IEC 17043:2010)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
06.04.2010
29,46 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17050-1:2010

Vastavushindamine. Tarnija vastavusdeklaratsioon. Osa 1: Üldnõuded

Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1:General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.06.2010
6,47 EUR
IEC 31010 Koolitus_17025