Esileht»E-pood»Organisatsioonide vabatahtlik osalemine ühendus...

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

1221/2009 - Organisatsioonide vabatahtlik osalemine ühenduse keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemis (EMAS)

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14001:2005/AC:2009

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

Environmental management systems - Requirements with guidance for use

Vaata / Osta

Eesti-inglise
Kehtetu
alates
06.10.2015
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14001:2015

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
29,46 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14004:2016

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Üldised juhised rakendamiseks

Environmental management systems - General guidelines on implementation (ISO 14004:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.04.2016
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14015:2010

Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO)

Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.09.2010
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14020:2002

Keskkonnamärgised ja –teatised. Üldpõhimõtted

Environmental labels and declarations - General principles

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.05.2002
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14021:2016

Keskkonnamärgised ja -teatised. Isedeklareeritavad keskkonnaväited (II tüüpi keskkonnamärgistamine)

Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) (ISO 14021:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2016
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14024:2003

Keskkonnamärgised ja –teatised. I tüüpi keskkonnamärgistamine. Põhimõtted ja protseduurid

Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedure

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
16.04.2018
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14024:2018

Keskkonnamärgised ja -teatised. I tüüpi keskkonnamärgistamine. Põhimõtted ja protseduurid

Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures (ISO 14024:2018)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.04.2018
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14031:2013

Keskkonnajuhtimine. Keskkonnaalase tulemuslikkuse hindamine. Juhised

Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines (ISO 14031:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.09.2013
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14040:2006

Keskkonnakorraldus. Olelusringi hindamine. Põhimõtted ja raamistik

Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.09.2006
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14044:2006

Keskkonnakorraldus. Olelusringi hindamine. Nõuded ja kasutusjuhised

Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.09.2006
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14044:2006/A1:2018

Keskkonnakorraldus. Olelusringi hindamine. Nõuded ja kasutusjuhised

Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines - Amendment 1 (ISO 14044:2006/Amd 1:2018)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
15.02.2018
5,62 EUR
Elektrooniline 

EVS-EN ISO 14050:2010

Keskkonnajuhtimine. Sõnavara

Environmental management - Vocabulary

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.07.2010
26,50 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14063:2010

Keskkonnajuhtimine. Keskkonnakommunikatsioon. Juhtnöörid ja näited

Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.09.2010
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14064-1:2012

Kasvuhoonegaasid. Osa 1: Kasvuhoonegaaside heitkoguse ning eemaldatud koguse määramise ja aruandluse nõuded koos juhistega organisatsiooni tasandil

Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (ISO 14064-1:2006)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.02.2019
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14064-2:2012

Kasvuhoonegaasid. Osa 2: Kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamise või eemaldatud koguse suurendamise määramise, seire ja aruandluse nõuded koos juhistega projekti tasandil

Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements (ISO 14064-2:2006)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14064-3:2012

Kasvuhoonegaasid. Osa 3: Kasvuhoonegaaside hinnangu valideerimise ja tõendamise nõuded koos juhistega

Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions (ISO 14064-3:2006)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
27,91 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14065:2013

Kasvuhoonegaasid. Nõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste valideerimis- ja tõendamisasutustele, kasutamiseks akrediteerimisel või muul moel tunnustamisel

Greenhouse gases - Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition (ISO 14065:2013)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
07.10.2013
24,89 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15189:2012

Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded

Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2012)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2012
34,24 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15195:2004

Laborimeditsiin. Nõuded võrdlusmõõtmisi teostavatele laboritele

Laboratory medicine - Requirements for reference measurement laboratories

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.02.2019
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17034:2016

Etalonmaterjali tootjate kompetentsuse üldnõuded

General requirements for the competence of reference material producers (ISO 17034:2016)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.01.2017
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 19011:2011

Juhtimissüsteemide auditeerimise juhised

Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2011)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
16.08.2018
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 22870:2006

Patsiendimanused uuringud. Kvaliteedi- ja pädevusnõuded

Point-of-care testing (POCT) - Requirements for quality and competence

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.01.2017
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 22870:2016

Abikohas testimine (AKT). Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded

Point-of-care testing (POCT) - Requirements for quality and competence (ISO 22870:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.01.2017
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9000:2015

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Alused ja sõnavara

Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2015)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
27,91 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9001:2008/AC:2009

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded

Quality management systems - Requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.11.2015
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9001:2015

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
27,91 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9001:2015 en

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17000:2005

Vastavushindamine. Sõnavara ja üldpõhimõtted

Conformity assessment - Vocabulary and general principles

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
04.11.2005
26,43 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17011:2004

Vastavushindamine. Üldnõuded vastavushindamisasutusi akrediteerivatele akrediteerimisasutustele

Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.01.2018
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17011:2017

Vastavushindamine. Üldnõuded vastavushindamisasutusi akrediteerivatele akrediteerimisasutustele

Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (ISO/IEC 17011:2017)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.01.2018
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17020:2012

Vastavushindamine. Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks

Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
04.04.2012
21,58 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Vastavushindamine. Nõuded juhtimissüsteemide auditit ja sertifitseerimist teostavatele asutustele. Osa 1: Nõuded

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements (ISO/IEC 17021-1:2015)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
04.11.2015
34,24 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17024:2012

Vastavushindamine. Üldnõuded isikute sertifitseerimisasutustele

Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2012)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
05.09.2012
21,58 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17025:2006

Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtetu
alates
18.12.2017
29,46 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17025:2006/AC:2006

Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtetu
alates
18.12.2017
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17025:2017

Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
18.12.2017
27,91 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17040:2005

Vastavushindamine. Üldnõuded vastavushindamisasutuste ja akrediteerimisasutuste vastastikusele hindamisele

Conformity assessment - General requirements for peer assessment of conformity assessment bodies and accreditation bodies

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.04.2005
11,67 EUR
Lisafailid Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17043:2010

Vastavushindamine. Üldnõuded pädevuskatsetele

Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (ISO/IEC 17043:2010)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
06.04.2010
29,46 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17050-1:2010

Vastavushindamine. Tarnija vastavusdeklaratsioon. Osa 1: Üldnõuded

Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1:General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.06.2010
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17050-2:2004

Vastavushindamine. Tarnija vastavusavaldus. Osa 2: Kinnitavad dokumendid

Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
10.12.2004
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17065:2012

Vastavushindamine. Nõuded asutustele, kes sertifitseerivad tooteid, protsesse ja teenuseid

Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services (ISO/IEC 17065:2012)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
03.10.2012
24,89 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO/IEC 17067:2013

Vastavushindamine. Toote sertifitseerimise alused ja juhised sertifitseerimisskeemidele

Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes (ISO/IEC 17067:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.09.2013
10,19 EUR

Kokku: 43

Koolitus_17025 ISO 50001 koolitus