Esileht»E-pood»Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüs...

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

2014/34/EU - Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1010-1:2005+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 1: Üldised nõuded

Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 1: Common requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2011
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1010-2:2006+A1:2010

Masinate ohutus. Ohutusnõuded paberivalmistamis- ja viimistlusmasinate kavandamisele ja valmistamisele. Osa 2: Trüki- ja lakkimismasinad, kaasa arvatud trükieelsed pressimisseadmed KONSOLIDEERITUD TEKST

Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 2: Printing and varnishing machines including pre-press machinery CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.10.2010
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1127-1:2011

Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 1: Põhimõisted ja metoodika

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.09.2019
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1127-2:2014

Plahvatusohtlik keskkond. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 2: Põhimõisted ja metoodika kaevandamisel

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.08.2014
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12581:2006+A1:2010

Pindamisseadmed. Sukel- ja elektrofoor-pindamismasinad orgaaniliste vedelike pindamismaterjalide kasutamiseks. Ohutusnõuded KONSOLIDEERITUD TEKST

Coating plants - Machinery for dip coating and electrodeposition of organic liquid coating material - Safety requirements CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.10.2010
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12621:2006+A1:2010

Masinad kattematerjalide etteandmiseks ja tsirkuleerimiseks rõhu all. Ohutusnõuded

Machinery for the supply and circulation of coating materials under pressure - Safety requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2011
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12757-1:2005+A1:2010

Kattematerjalide segamise masinad. Ohutusnõuded. Osa 1: Sõidukites kasutatavad segamismasinad KONSOLIDEERITUD TEKST

Mixing machinery for coating materials - Safety requirements - Part 1: Mixing machinery for use in vehicle refinishing CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.10.2010
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13012:2012

Bensiinijaamad. Kütusetankurites kasutatavate automaatpihustite valmistamine ja jõudlus

Petrol filling stations - Construction and performance of automatic nozzles for use on fuel dispensers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.08.2012
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13160-1:2003

Lekke avastamise süsteemid. Osa 1: Üldpõhimõtted

Leak detection systems - Part 1: General principles

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.08.2016
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13237:2012

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Terminid ja määratlused plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks ette nähtud seadmete ja kaitsesüsteemide kohta

Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2012
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13463-1:2009

Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 1: Põhimeetod ja nõuded

Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.05.2016
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13463-2:2005

Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 2: Kaitsmine juurdevoolu takistamise "fr" abil

Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 2: Protection by flow restricting enclosure 'fr'

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.04.2018
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13463-3:2005

Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 3: Kaitsmine tulekindla ümbrise 'd' abil

Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 3: Protection by flameproof enclosure 'd'

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.04.2018
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13463-5:2011

Mitteelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 5: Kaitsmine konstruktsiooniohutusklassi "c" abil

Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres - Part 5: Protection by constructional safety “c”

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.05.2016
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13463-6:2005

Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 6: Kaitsmine süttimisallika kontrolli 'b' abil

Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 6: Protection by control of ignition source 'b'

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.05.2016
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13463-8:2003

Mitteelelektrilised seadmed plahvatusohtlike keskkondade jaoks. Osa 8: Vedelikimmersioon "k" poolt tagatav kaitse

Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Part 8: Protection by liquid immersion 'k'

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.05.2016
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13616-1:2016

Paiksete vedelkütusemahutite ületäitumuse vältimise seadmed. Osa 1: Sulgurmehhanismiga seadmed

Overfill prevention devices for static tanks for liquid fuels - Part 1: Overfill prevention devices with closure device

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.07.2016
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13617-1:2012

Bensiinijaamad. Osa 1: Ohutusnõuded mõõtepumpade, tankurite ja kaugjuhtimisega pumpade valmistamisele ja jõudlusele

Petrol filling stations - Part 1: Safety requirements for construction and performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.07.2012
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13617-2:2012

Bensiinijaamad. Osa 2: Ohutusnõuded mõõtepumpadel ja tankuritel kasutamiseks mõeldud kaitselülitite valmistamisele ja jõudlusele

Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2012
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13617-3:2012

Bensiinijaamad. Osa 3: Ohutusnõuded sulgurventiilide valmistamisele ja jõudlusele

Petrol filling stations - Part 3: Safety requirements for construction and performance of shear valves

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2012
10,19 EUR
ISO 50001 koolitus IEC 31010