Esileht»E-pood»Elektromagnetiline ühilduvus

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

2014/30/EU - Elektromagnetiline ühilduvus

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1155:1999

Akna- ja uksetarvikud. Pendeluksi lahtihoidvad elektritoitega seadmed. Nõuded ja katsemeetodid

Building hardware - Electrically powered hold-open devices for swing doors - Requirements and test methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2000
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1155:1999/A1:2003

Akna- ja uksetarvikud. Pendeluksi lahtihoidvad elektritoitega seadmed. Nõuded ja katsemeetodid

Building hardware - Electrically powered hold-open devices for swing doors - Requirements and test methods

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.03.2003
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12015:2014

Elektromagnetiline ühilduvus. Liftide, eskalaatorite ja liikurkõnniteede tooteperekonnastandard. Emissioon

Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Emission

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.05.2014
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12016:2013

Elektromagnetiline ühilduvus. Liftide, eskalaatorite ja liikurkõnniteede tootesarjastandard. Häiringukindlus

Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Immunity

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.10.2013
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12895:2015

Tööstuslikud mootorkärud. Elektromagnetiline ühilduvus

Industrial trucks - Electromagnetic compatibility

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
16.09.2019
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13241-1:2003+A1:2011

Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Tootestandard. Osa 1: Tooted, millele ei esitata tulepüsivus- või suitsutõkestusnõudeid

Industrial, commercial and garage doors and gates - Product standard - Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtetu
alates
04.10.2016
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13309:2010

Ehitusmasinad. Sisemise elektrivarustusega masinate elektromagnetiline ühilduvus

Construction machinery - Electromagenetic compatibility of machines with internal electrical power supply

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
18.06.2018
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14010:2004+A1:2009

Masinate ohutus. Seadmed mootorsõidukite parkimiseks mootorsõidukite abil. Ohutus ja elektromagnetilise ühilduvuse nõuded seadmete projekteerimisel, tootmisel, paigaldamisel ja kasutuselevõtul KONSOLIDEERITUD TEKST

Safety of machinery - Equipment for power driven parking of motor vehicles - Safety and EMC requirements for design, manufacturing, erection and commissioning stages CONSOLIDATED TEXT

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.10.2009
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 16361:2013+A1:2016

Masinkäitusega uksed. Tootestandard ja toodete omadused. Masinkäitusega ukseplokid (välja arvatud pendeluksed), mis on algselt kavandatud kasutamiseks masinkäitusega

Power operated pedestrian doors - Product standard, performance characteristics - Pedestrian doorsets, other than swing type, initially designed for installation with power operation

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2016
16,10 EUR
format..display 

EVS-EN 300 386 V1.6.1:2012

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Telekommunikatsioonivõrgu seadmed; Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) nõuded

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.11.2012
-
format..display 

EVS-EN 301 489-1 V1.9.2:2011

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 1: Üldised tehnilised nõuded

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.01.2012
-
format..display 

EVS-EN 301 489-34 V1.4.1:2013

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadioseadmete ja raadiosideteenistuste elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) standard; Osa 34: Eritingimused mobiiltelefonide välisele toiteallikale (EPS)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.09.2013
-
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50065-1:2011

Madalpingelistes elektripaigaldistes kasutatav signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 1: Üldnõuded, sagedusalad ja elektromagnetilised häiringud

Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50065-2-1:2003

Madalpinge-elektripaigaldistel olev signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 2-1: Häiringukindluse nõuded sagedusalal 95 kHz kuni 148,5 kHz töötavatele võrgutoite ühendusseadmetele ja süsteemidele, mis on mõeldud kasutamiseks elamupiirkondades

Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 2-1: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in residential, commercial and light industrial environments

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2003
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50065-2-1:2003/A1:2005

Madalpinge-elektripaigaldistel olev signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 2-1: Häiringukindluse nõuded sagedusalal 95 kHz kuni 148,5 kHz töötavatele võrgutoite ühendusseadmetele ja süsteemidele, mis on mõeldud kasutamiseks elamupiirkondades

Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 2-1: Immunity requirements for mains ommunications equipment and systems operating in the range of frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in residential, commercial and light industrial environments

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.11.2005
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50065-2-2:2003

Madalpinge-elektripaigaldistel olev signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 2-2: Häiringukindluse nõuded sagedusalal 95 kHz kuni 148,5 kHz töötavatele võrgutoite ühendusseadmetele ja süsteemidele, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuskeskkonnas

Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 2-2: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in industrial environments

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2003
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50065-2-2:2003/A1:2005

Madalpinge-elektripaigaldistel olev signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 2-2: Häiringukindluse nõuded sagedusalal 95 kHz kuni 148,5 kHz töötavatele võrgutoite ühendusseadmetele ja süsteemidele, mis on mõeldud kasutamiseks tööstuskeskkonnas

Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 2-2: Immunity requirements for mains ommunications equipment and systems operating in the range of frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in industrial environments1

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.11.2005
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50065-2-3:2003

Madalpinge-elektripaigaldistel olev signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 2-3: Häiringukindluse nõuded sagedusalal 95 kHz kuni 148,5 kHz töötavatele võrgutoite ühendusseadmetele ja süsteemidele, mis on mõeldud kasutamiseks elektritarnijate süsteemides

Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 2-3: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 3 kHz to 95 kHz and intended for use by electricity suppliers and distributors

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2003
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50065-2-3:2003/A1:2005

Madalpinge-elektripaigaldistel olev signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 2-3: Häiringukindluse nõuded sagedusalal 95 kHz kuni 148,5 kHz töötavatele võrgutoite ühendusseadmetele ja süsteemidele, mis on mõeldud kasutamiseks elektritarnijate süsteemides

Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 2-3: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 3 kHz to 95 kHz and intended for use by electricity suppliers and distributors

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.11.2005
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50083-2:2012

Televisiooni-, heli- ja interaktiivse multimeedia signaalide kaabeljaotussüsteemid. Osa 2: Seadmete elektromagnetiline ühilduvus

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2012
18,00 EUR

Kokku: 204|Kuva kõiki

ISO 45001 Koolitus_17025