Esileht»E-pood»Raadioseadmed

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

2014/53/EU - Raadioseadmed

Formaat Nimetus Keel Staatus
format..display 

EVS-EN 302 054 V2.1.1:2018

Meteoroloogia raadiosondid (Met Aids); Raadiosagedusvahemikus 400,15 MHz kuni 406 MHz kasutamiseks mõeldud raadiosondid võimsusega kuni 200 mW; Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.04.2018
-
format..display 

EVS-EN 302 054 V2.2.1:2018

Meteoroloogia raadiosondid (Met Aids); Raadiosagedusvahemikus 400,15 MHz kuni 406 MHz kasutamiseks mõeldud raadiosondid võimsusega kuni 200 mW; Raadiospektrile juurdepääsu harmoneeritud standard

Meteorological Aids (Met Aids);Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW;Harmonised Standard for access to radio spectrum

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.10.2018
-
format..display 

EVS-EN 302 054-2 V1.2.1:2016

Meteoroloogia raadiosondid (Met Aids); Raadiosagedusvahemikus 400,15 MHz kuni 406 MHz kasutamiseks mõeldud raadiosondid võimsusega kuni 200 mW; Osa 2: Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW; Part 2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
02.03.2016
-
format..display 

EVS-EN 302 064-2 V1.1.1:2004

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM);Raadiosagedusvahemikus 1,3 GHz kuni 50 GHz töötavad juhtmeta videolingid (WVL); Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wireless Video Links (WVL) operating in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency band; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.07.2004
-
format..display 

EVS-EN 302 065-1 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD), mis kasutavad ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 1: Nõuded UWB üldrakendustele

Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Requirements for Generic UWB applications

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 065-2 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD), mis kasutavad ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Nõuded UWB asukoha jälgimise seadmetele

Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 2: Requirements for UWB location tracking

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 065-3 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD), mis kasutavad ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 3: Nõuded maapealsete sõidukirakenduste UWB seadmetele

Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 3: Requirements for UWB devices for ground based vehicular applications

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 065-4 V1.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD), mis kasutavad sideks ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 4: Alla 10,6 GHz töötavad materjalide tajurid, mis kasutavad sideks UWB tehnoloogiat

Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 4: Material Sensing devices using UWB technology below 10,6 GHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 066-2 V1.2.1:2008

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Pinnase ja seina sondeerimisradarite rakenduste (GPR(/WPR) pilditehnika süsteemid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Ground- and Wall- Probing Radar applications (GPR/WPR) imaging systems;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.10.2008
-
format..display 

EVS-EN 302 077-2 V1.1.1:2005

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Maapealse digitaalse raadioringhäälingusüsteemi (T-DAB) raadiosaateseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Terrestrial - Digital Audio Broadcasting (T-DAB) service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.04.2005
-
format..display 

EVS-EN 302 186 V2.1.1:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 11/12/14 GHz töötavate liikuva satelliitside õhusõiduki maajaamade (AES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for satellite mobile Aircraft Earth Stations (AESs) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 194-2 V1.1.2:2008

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Siseveekogudel kasutatavad navigatsiooni radarid. Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Navigation radar used on inland waterways;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.04.2008
-
format..display 

EVS-EN 302 195 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 9 kHz kuni 315 kHz töötavad väga väikese võimsusega aktiivsed meditsiinilised implantaadid (ULP-AMI) ja nende lisaseadmed (ULP-AMI-P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Short Range Devices (SRD); Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and accessories (ULP-AMI-P) operating in the frequency range 9 kHz to 315 kHz Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 208 V3.1.1:2017

Raadiosagedusalas 856 MHz kuni 868 MHz võimsusega kuni 2 W ja raadiosagedusalas 915 MHz kuni 921 MHz võimsusega kuni 4 W töötavad raadiosagedustuvastusseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W and in the band 915 MHz to 921 MHz with power levels up to 4 W; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 217-2 V3.1.1:2017

Paiksed raadiosüsteemid; Raadioliinide seadmete ja antennide karakteristikud ja nõuded; Osa 2: Raadiosagedusalades 1,3-86 GHz töötavad digitaalsüsteemid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.09.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 217-2-2 V2.2.1:2014

Paiksed raadiosüsteemid; Raadioliinide seadmete ja antennide karakteristikud ja nõuded; Osa 2-2: Koordineeritavates raadiosagedusalades töötavate digitaalsüsteemide harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2-2: Digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.11.2014
-
format..display 

EVS-EN 302 245-2 V1.1.1:2005

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Digitaalse raadioringhäälingusüsteemi DRM raadiosaateseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Digital Radio Mondiale (DRM) broadcasting service Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.04.2005
-
format..display 

EVS-EN 302 248 V2.1.1:2017

Navigatsiooniradarid SOLAS konventsiooniga hõlmamata laevadel; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Navigation radar for use on non-SOLAS vessels; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 264-2 V1.1.1:2009

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed; Maanteetranspordi ja liikluse telemaatika (RTTT); Sagedusalas 77 GHz kuni 81 GHz töötavad sõidukiradarid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short Range Radar equipment operating in the 77 GHz to 81 GHz band; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.01.2010
-
format..display 

EVS-EN 302 288-2 V1.6.1:2012

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed; Maanteesidesüsteemi seadmed (RTTT); Sagedusalas 24 GHz töötavad sõidukiradarid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.06.2012
-
Koolitus ISO 31000 Koolitus_17025