Esileht»E-pood»Raadioseadmed

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

2014/53/EU - Raadioseadmed

Formaat Nimetus Keel Staatus
format..display 

EVS-EN 303 339 V1.1.1:2017

Lairiba õhk-maa otseside; Sagedustel 1900 MHz kuni 1920 MHz ja 5855 MHz kuni 5875 MHz töötavad seadmed; Fikseeritud suunadiagrammiga antennid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Broadband Direct Air-to-Ground Communications; Equipment operating in the 1 900 MHz to 1 920 MHz and 5 855 MHz to 5 875 MHz frequency bands; Fixed pattern antennas; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 340 V1.1.2:2017

Digitaalsed maapealsed TV ringhäälinguvastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Digital Terrestrial TV Broadcast Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 354 V1.1.1:2017

Kohaliku TV ringhäälingu vastuvõtja võimendid ja aktiivantennid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Amplifiers and active antennas for TV broadcast reception in domestic premises; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 372-1 V1.1.1:2017

Satelliitsideside maajaamad ja süsteemid (SES). Satelliit-ringhäälingu vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 1: Välisseade vastuvõtusagedusega 10,7 GHz kuni 12,75 GHz

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite broadcast reception equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Outdoor unit receiving in the 10,7 GHz to 12,75 GHz frequency band

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 372-2 V1.1.1:2016

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Satelliit-ringhäälingu vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Siseseade

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite broadcast reception equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 2: Indoor unit

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 303 402 V2.1.2:2017

Mereside liikuvad saatjad ja vastuvõtjad kasutamiseks MF ja HF raadiosagedusalades; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.12.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 406 V1.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusvahemikus 25 MHz kuni 1000 MHz töötavad sotsiaalalarmseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel.

Short Range Devices (SRD); Social Alarms Equipment operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.06.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 609 V12.5.1:2016

Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); GSM repiiterid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Global System for Mobile communications (GSM); GSM Repeaters; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 303 978 V2.1.2:2017

Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES). Saatesagedusega 27,5 GHz kuni 30 GHz geostatsionaarorbiidil mobiilsel platvormil töötavate maajaamade (ESOMP) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 979 V2.1.2:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Saatesagedusega 27,5 GHz kuni 29,1 GHz ja 29,5 GHz kuni 30,0 GHz geostatsionaarorbiidil mobiilsel platvormil töötavate maajaamade (ESOMP) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 305 550-2 V1.2.1:2015

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 40 GHz kuni 246 GHz töötavad raadioseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.06.2015
-
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50360:2017

Tootestandard juhtmevabade sideseadmete nõuetele vastavuse tõendamiseks, inimesele toimivate elektromagnetväljade põhipiirangud ja kokkupuute piirnormid sagedusalas 300 MHz kuni 6 GHz: Kõrva ääres hoitavad seadmed

Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to the ear

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.10.2017
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50385:2017

Tootestandard turule lastava baasjaama seadme nõuetele vastavuse tõendamiseks elektromagnetvälja kiirguse kokkupuute piirnormidega (110 MHz - 100 GHz)

Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when placed on the market

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.10.2017
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50401:2017

Tootestandard kasutusele võetava baasjaama seadme nõuetele vastavuse tõendamiseks elektromagnetvälja kiirguse kokkupuute piirnormidega (110 MHz - 100 GHz)

Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.10.2017
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50566:2017

Tootestandard juhtmevabade sideseadmete nõuetele vastavuse tõendamiseks, inimesele toimivate elektromagnetväljade põhipiirangud ja kokkupuute piirnormid sagedusalas 30 MHz kuni 6 GHz: Inimese kehaga lähedases kontaktis olevad käes hoitavad ja kehale kinnitatavad seadmed

Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body mounted devices in close proximity to the human body

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.10.2017
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 55035:2017

Multimeediaseadmete elektromagnetiline ühilduvus. Immuunsusnõuded

Electromagnetic Compatibility of Multimedia equipment - Immunity Requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.08.2017
22,15 EUR

Kokku: 156|Kuva kõiki

Kliendiuuring Koolitus_17025