Esileht»E-pood»Raadioseadmed

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

2014/53/EU - Raadioseadmed

Formaat Nimetus Keel Staatus
format..display 

EVS-EN 300 065 V2.1.2:2016

Kitsaribalise tähttrükkimise telegraafseadmed meteoroloogia- või navigatsioonialase informatsiooni vastuvõtmiseks (NAVTEX); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX); Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 086 V2.1.2:2016

Liikuv maaside; Eeskätt analoogkõne jaoks mõeldud sise- või välisühendusega raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 113 V2.2.1:2017

Liikuv maaside; Antenniühendusega pidevat või vahelduvat mähisjoone modulatsiooni kasutavad raadioseadmed andme- ja/või kõneedastuseks; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 219 V2.1.1:2016

Liikuv maaside; Raadioseadmed, mis signaale edastades kutsuvad vastuvõtjas esile kindlatüübilise reaktsiooni; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Land Mobile Service; Radio equipment transmitting signals to initiate a specific response in the receiver; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 1000 MHz töötavad lähitoimeseadmed (SRD); Osa 2: Mittespetsiifiliste raadioseadmete harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU for non specific radio equipment

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.06.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 220-3-1 V2.1.1:2017

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 1000 MHz töötavad lähitoimeseadmed (SRD); Osa 3-1: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Määratud sagedustel (869,200 MHz kuni 869,250 MHz) töötavad sotsiaalhäireseadmed, lühikese töötsükliga häireohutud seadmed

Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 3-1: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Low duty cycle high reliability equipment, social alarms equipment operating on designated frequencies (869,200 MHz to 869,250 MHz)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 220-3-2 V1.1.1:2017

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 1000 MHz töötavad lähitoimeseadmed (SRD); Osa 3-2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Määratud LDC/HR sagedusalades 868,60 MHz kuni 868,70 MHz, 869,25 MHz kuni 869,40 MHz, 869,65 MHz kuni 869,70 MHz töötavad juhtmevabad häireseadmed

Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 3-2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Wireless alarms operating in designated LDC/HR frequency bands 868,60 MHz to 868,70 MHz, 869,25 MHz to 869,40 MHz, 869,65 MHz to 869,70 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.06.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 220-4 V1.1.1:2017

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 1000 MHz töötavad lähitoimeseadmed (SRD); Osa 4: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Määratud sagedusalas 169,400 MHz kuni 169,475 MHz töötavad mõõteseadmed

Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 4: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Metering devices operating in designated band 169,400 MHz to 169,475 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.06.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 224-2 V1.1.1:2002

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Asukohaotsing; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); On-site paging service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.11.2002
-
format..display 

EVS-EN 300 296 V2.1.1:2016

Liikuv maaside; Peamiselt analoogkõneks ette nähtud liitantenniga raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Land Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 300 328 V2.1.1:2017

Lairiba edastussüsteemid; Lairibamodulatsiooni tehnoloogiat kasutavad 2,4 GHz ISM raadiosagedusalas töötavad andmeedastusseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 330 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 9 kHz kuni 25 MHz töötavad raadioseadmed ja sagedusalas 9 kHz kuni 30 MHz töötavad induktiivseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel.

Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.06.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 341 V2.1.1:2016

Liikuv maaside; Liitantenni kasutavad raadioseadmed, mis signaale edastades kutsuvad vastuvõtjas esile kindlatüübilise reaktsiooni; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Land Mobile Service; Radio equipment using an integral antenna transmitting signals to initiate a specific response in the receiver; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 300 390 V2.1.1:2016

Liikuv maaside; Liitantenniga raadioseadmed andme- ja kõneedastatuseks; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 300 422-1 V2.1.2:2017

Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 3 GHz; Osa 2: Klass A vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 1: Class A Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 422-2 V2.1.1:2017

Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 3 GHz; Osa 2: Klass B vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 2: Class B Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.06.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 422-3 V2.1.1:2017

Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 3 GHz; Osa 3: Klass C vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 3: Class C Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.06.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 422-4 V2.1.1:2017

Raadiomikrofonid; Audio PMSE kuni 3 GHz; Osa 4: Kuulmise abivahendid, sealhulgas personaalsed helivõimendid ja induktiivsüsteemid kuni 3 GHz; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Wireless Microphones; Audio PMSE up to 3 GHz; Part 4: Assistive Listening Devices including personal sound amplifiers and inductive systems up to 3 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.09.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 433 V2.1.1:2016

CB raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Title Citizens' Band (CB) radio equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 300 440 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 1 GHz kuni 40 GHz kasutatavad raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 440-2 V1.4.1:2011

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM).Lähitoimeseadmed.Raadiosagedusalas 1 GHz kuni 40 GHz kasutatavad raadioseadmed.Osa 2. Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.02.2011
-
format..display 

EVS-EN 300 454-2 V1.1.1:2002

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lairiba audiolingid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wide band audio links; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.11.2002
-
format..display 

EVS-EN 300 487 V2.1.2:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Harmoneeritud standard raadiosagedusalas 1,5 GHz ainult andmeside vastuvõtmist võimaldavatele liikuvatele maajaamadele (ROMES); Raadiosageduste (RF) spetsifikatsioonid direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Receive-Only Mobile Earth Stations (ROMES) providing data communications operating in the 1,5 GHz frequency band; Radio Frequency (RF) specifications covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 674-2-2 V2.1.1:2017

Transpordi ja liikluse telemaatika (TTT); Raadiosagedusalas 5795 MHz kuni 5815 MHz töötavad sihtotstarbelise lähitoimeside (DSRC) edastusseadmed (500 kbit/s/250 kbit/s); Osa 2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2-2: Pardaseadmed (OBU)

Transport and Traffic Telematics (TTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5 795 MHz to 5 815 MHz frequency band; Part 2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Sub-part 2: On-Board Units (OBU)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 676-2 V2.1.1:2016

VHF raadiosagedusala liikuva lennuside maapealsed kaasaskantavad, liikuvad ja kohtkindlalt paigaldatavad amplituudmodulatsiooniga raadiosaatjad, vastuvõtjad ja transiiverid; Osa 2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation; Part 2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.06.2016
-
format..display 

EVS-EN 300 698 V2.1.1:2016

Siseveekogudel kasutatavad VHF raadiosagedusalas töötavate liikuva mereside raadiotelefonide saatjad ja vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 300 698 V2.2.1:2018

Siseveekogudel kasutatavad VHF raadiosagedusalas töötavate liikuva mereside raadiotelefonide saatjad ja vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.04.2018
-
format..display 

EVS-EN 300 718-2 V1.1.1:2002

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Laviiniohvrite detekteerimisseadmed; Saate – vastuvõtu süsteemid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.11.2002
-
format..display 

EVS-EN 300 718-2 V2.1.1:2018

Sagedusel 457 kHz töötavad laviiniohvrite detekteerimisseadmed; Saate – vastuvõtu süsteemid; Osa 2: Harmoneeritud standard hädaolukorra teenuste funktsioonide jaoks

Avalanche Beacons operating at 457 kHz;Transmitter-receiver systems;Part 2: Harmonised Standard for features for emergency services

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.10.2018
-
format..display 

EVS-EN 300 718-3 V1.2.1:2004

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Laviiniohvrite detekteerimisseadmed; Saate – vastuvõtu süsteemid; Osa 3: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.3e põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3e of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.07.2004
-
format..display 

EVS-EN 300 720 V2.1.1:2017

Ultrakõrgsagedusel (UHF) töötavad pardasidesüsteemid ja seadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Ultra-High Frequency (UHF) on-board vessels communications systems and equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 025 V2.1.1:2016

Üldside VHF raadiotelefoniseadmed ja klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) lisaseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.06.2016
-
format..display 

EVS-EN 301 025 V2.2.1:2017

Üldside VHF raadiotelefoniseadmed ja klassi D digitaalselektiivväljakutse (DSC) lisaseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" Digital Selective Calling (DSC); Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 091-2 V1.3.2:2007

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed; Maanteetranspordi ja liikluse telemaatika (RTTT); Raadiosagedusvahemikus 76 GHz kuni 77 GHz töötavad radarseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices;Road Transport and Traffic Telematics (RTTT);Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.02.2007
-
format..display 

EVS-EN 301 166 V2.1.1:2017

Liikuv maaside; Antenni ühendusega kitsaribalisel kanalil töötavad analoog- ja/või digitaalside (kõne ja /või andmed) raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.3 oluliste nõuete alusel

Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 178 V2.2.2:2017

Teisaldatavad ülikõrgsagedusalas (VHF) töötavad liikuva mereside raadiotelefoniseadmed (mitte GMDSS rakenduste jaoks); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 357 V2.1.1:2017

Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 2000 MHz töötavad juhtmeta audioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.09.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 357-2 V1.4.1:2008

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadiosagedusalas 25 MHz kuni 2000 MHz töötavad juhtmeta audioseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Cordless audio devices in the range 25 MHz to 2 000 MHz;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.01.2009
-
format..display 

EVS-EN 301 360 V2.1.1:2016

Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES); Saatesagedusega 27,5 GHz kuni 29,5 GHz töötavate geostatsionaarorbiidi satelliitside interaktiivsete terminalide (SIT) ja satelliitside kasutajaterminalide (SUT) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites in geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 29,5 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 406 V2.2.2:2016

Raadiotelefonisüsteem (DECT); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 426 V2.1.2:2017

Satelliitsideside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 1,5/1,6 GHz madala andmeedastuskiirusega töötavate hädaabi ja ohutuse sideks mitte ettenähtud liikuva satelliitside maajaamade (LMES) ja liikuva mere-satelliitside maajaamade (MMES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) and Maritime Mobile satellite Earth Stations (MMES) not intended for distress and safety communications operating in the 1,5 GHz/1,6 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 427 V2.1.1:2016

Satelliitsideside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 11/12/14 GHz madala andmeedastuskiirusega töötavate liikuva satelliitsideside maajaamade (LMES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for low data rate Mobile satellite Earth Stations (MES) except aeronautical mobile satellite earth stations, operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 428 V2.1.2:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Väga väikese apertuuriga satelliitantenniga terminalid (VSAT); Raadiosagedusalades 11/12/14 GHz töötavate signaali edastust, edastust ja vastuvõttu või ainult vastuvõttu võimaldavate satelliitside maajaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.09.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 441 V2.1.1:2016

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Liikuva kosmoseside (MSS) raadiosagedusalades 1,6/2,4 GHz töötavate isikliku kasutusega satelliitsidevõrkude (S-PCN) liikuvate maajaamade (MES), kaasa arvatud käsijaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Mobile Earth Stations (MES), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) operating in the 1,6 GHz/2,4 GHz frequency band under the Mobile Satellite Service (MSS) covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 442 V2.1.1:2016

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusaladel 1980 MHz kuni 2010 MHz (Maa-komsos) ja 2170 MHz kuni 2200 MHz (kosmos-Maa) töötavate liikuva satelliitside (MSS) mitte-geostatsionaarse orbiidi (NGSO) personaalsete satelliitside teenuste süsteemi (S-PCS) liikuvate maajaamade (MES), kaasa arvatud käsijaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for NGSO Mobile Earth Stations (MES) including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 443 V2.1.1:2016

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Väga väikese apertuuriga satelliitantenniga terminal (VSAT); Raadiosagedusalades 4 GHz ja 6 GHz aimult signaali edastamist, edastamist ja vastuvõtmist või ainult vastuvõtmist võimaldavate satelliitside maajaamade harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit-and-receive, receive-only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 444 V2.1.2:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 1,5 GHz ja 1,6 GHz töötavate ja kõne- ja/või andmeedastust võimaldavate liikuva maaside maajaamade (LMES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Land Mobile Earth Stations (LMES) providing voice and/or data communications, operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 447 V2.1.1:2016

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Paiksele satelliitsidele (FSS) eraldatud raadiosagedusalades 4/6 GHz töötavate veesõidukite maajaamade (ESV) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 4/6 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 459 V2.1.1:2016

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Saatesagedusega 29,5 GHz kuni 30,0 GHz geostatsionaarorbiidi satelliitide satelliitside interaktiivsete terminalide (SIT) ja satelliitside kasutajaterminalide (SUT) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites in geostationary orbit, operating in the 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 473 V2.1.2:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Sagedusalas allpool 3 GHz töötavate liikuva satelliitside õhusõidukite maajaamade (AES) lennunduse liikuva satelliitside (AMSS)/liikuva satelliitside (MSS) ja/või lennunduse liikuva satelliitside liiniteeninduse (AMS(R)S)/ liikuva satelliitside (MSS) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Aircraft Earth Stations (AES) providing Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS)/Mobile Satellite Service (MSS) and/or the Aeronautical Mobile Satellite on Route Service (AMS(R)S)/Mobile Satellite Service (MSS), operating in the frequency band below 3 GHz covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 502 V12.5.2:2017

Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); Baasjaama (BS) seade; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Global System for Mobile communications (GSM); Base Station (BS) equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 511 V12.5.1:2017

Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); Liikuvate raadiojaamade (MS) seadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Global System for Mobile communications (GSM); Mobile Stations (MS) equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 511 V9.0.2:2004

Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); Raadiosagedusalades GSM 900 ja DCS 1 800 töötavate liikuvate raadiojaamade põhinõuded, harmoneeritud standard R&TTE direktiivi (1999/5/EÜ) artikli 3.2 alusel

Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized EN for mobile stations in the GSM 900 and GSM 1800 bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive (1999/5/EC)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.07.2004
-
format..display 

EVS-EN 301 559 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 2483,5-2500 MHz töötavad madala võimsusega aktiivsed meditsiinilised implantaadid (LP-AMI) ja nende välisseadmed (LP-AMI-P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Short Range Devices (SRD); Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) and associated Peripherals (LP-AMI-P) operating in the frequency range 2 483,5 MHz to 2 500 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 598 V1.1.1:2014

Vaba vahemiku seadmed (WSD); TV ringhäälingu sagedusalas 470 MHz kuni 790 MHz töötavad juhtmeta juurdepääsusüsteemid; Harmoneeritud standard R&TTE direktiivi artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

White Space Devices (WSD); Wireless Access Systems operating in the 470 MHz to 790 MHz TV broadcast band; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.11.2014
-
format..display 

EVS-EN 301 681 V2.1.2:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 1,5 GHz ja 1,6 GHz töötava liikuva maa-satelliitsideside teenistuse (MSS) geostatsionaarse liikuva satelliitside süsteemide presonaalse satelliit-teenuste süsteemide (S-PCN) liikuvate maajaamade (MES), kaasa arvatud käsi-maajaamade, harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Mobile Earth Stations (MES) of Geostationary mobile satellite systems, including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) under the Mobile Satellite Service (MSS), operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 721 V2.1.1:2016

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusel alla 1 GHz maalähedase orbiidi (LEO) satelliitsüsteemide madala andmeedastuskiirusega (LBRDC) liikuvate maajaamade (MES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Mobile Earth Stations (MES) providing Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) using Low Earth Orbiting (LEO) satellites operating below 1 GHz frequency band covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 783 V2.1.1:2016

Kaubandusest kättesaadavad amatöör-raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Commercially available amateur radio equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.06.2016
-
format..display 

EVS-EN 301 839 V2.1.1:2016

Raadiosagedusalas 402 MHz kuni 405 MHz töötavad väga väikese võimsusega aktiivsed meditsiinilised implantaadid (ULP-AMI) ja nende välisseadmed (ULP-AMI-P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and associated Peripherals (ULP-AMI-P) operating in the frequency range 402 MHz to 405 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 301 841-3 V2.1.1:2016

VHF maa-õhk digitaallink (VDL) mood 2; Maapealsete seadmete tehnilised karakteristikud ja mõõtmismeetodid; Osa 3: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 2; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 3: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 842-5 V2.1.1:2016

VHF maa-õhk digitaallink (VDL) mood 4 raadioseade; Maapealsete seadmete tehnilised karakteristikud ja mõõtmismeetodid; Osa 5: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Part 5: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 893 V1.8.1:2015

Lairiba raadiojuurdepääsuvõrgud (BRAN); Raadiosagedusalas 5 GHz töötavad suure edastuskiirusega RLAN; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.12.2015
-
format..display 

EVS-EN 301 893 V2.1.1:2017

5 GHz RLAN; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

5 GHz RLAN; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.09.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 908-1 V11.1.1:2016

IMT kärgsidesidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 1: Sissejuhatus ja üldised nõuded

IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Introduction and common requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 908-10 V4.2.2:2017

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Kolmanda põlvkonna mobiilsidevõrgu IMT-2000 baasjaamad (BS),repiiterid ja kasutajaseadmed (UE); Osa 10: IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 10: Harmonised Standard for IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 908-11 V11.1.2:2017

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 11: Otsese hajutamisega CDMA (UTRA FDD) repiiterid

IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Repeaters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 908-12 V7.1.1:2016

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 12: Mitme kandjaga CDMA (cdma2000) repiiterid

IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 12: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) Repeaters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 301 908-13 V11.1.2:2017

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 13: (E-UTRA) kasutajaseadmed (UE)

IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 13: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) User Equipment (UE)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.08.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 908-14 V11.1.2:2017

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 14: E-UTRA baasjaamad (BS)

IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Part 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 908-18 V11.1.2:2017

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 18: E-UTRA, UTRA ja GSM/EDGE multistandard raadio (MSR) baasjaam (BS)

IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU; Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 908-19 V6.3.1:2016

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD kasutajaseadmed (UE)

IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD User Equipment (UE)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 301 908-2 V11.1.1:2016

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Otsese hajutamisega CDMA (UTRA FDD) kasutajaseadmed (UE)

IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) User Equipment (UE)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.01.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 908-20 V6.3.1:2016

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD baasjaamad (BS)

IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Base Stations (BS)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 301 908-21 V6.1.1:2016

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD kasutajaseadmed (UE)

IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD User Equipment (UE)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 301 908-22 V6.1.1:2017

IMT kärgsidevõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD baasjaamad (BS)

IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD Base Stations (BS)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 908-3 V11.1.3:2017

IMT kärgvõrgud; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 3: CDMA otsese hajutamisega (UTRA FDD) baasjaamad (BS)

IMT cellular networks; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Stations (BS)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 301 929 V2.1.1:2017

VHF saatjad ja vastuvõtjad, mis toimivad nagu kaldajaamad GMDSS süsteemis ja teistes liikuva mereside rakendustes; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

VHF transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other applications in the maritime mobile service; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 017 V2.1.1:2017

Amplituudmoduleeritud (AM) raadioringhäälingusaatjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound broadcasting service; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.08.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 018 V2.1.1:2017

Sagedusmoduleeritud (FM) raadioringhäälingusaatjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.08.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 018-2 V1.1.1:2003

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Sagedusmoduleeritud (FM) raadioringhäälingusaatjad; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel

Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) radio broadcast service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.09.2003
-
format..display 

EVS-EN 302 054 V2.1.1:2018

Meteoroloogia raadiosondid (Met Aids); Raadiosagedusvahemikus 400,15 MHz kuni 406 MHz kasutamiseks mõeldud raadiosondid võimsusega kuni 200 mW; Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.04.2018
-
format..display 

EVS-EN 302 054 V2.2.1:2018

Meteoroloogia raadiosondid (Met Aids); Raadiosagedusvahemikus 400,15 MHz kuni 406 MHz kasutamiseks mõeldud raadiosondid võimsusega kuni 200 mW; Raadiospektrile juurdepääsu harmoneeritud standard

Meteorological Aids (Met Aids);Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW;Harmonised Standard for access to radio spectrum

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.10.2018
-
format..display 

EVS-EN 302 054-2 V1.2.1:2016

Meteoroloogia raadiosondid (Met Aids); Raadiosagedusvahemikus 400,15 MHz kuni 406 MHz kasutamiseks mõeldud raadiosondid võimsusega kuni 200 mW; Osa 2: Harmoneeritud EN direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW; Part 2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
02.03.2016
-
format..display 

EVS-EN 302 064-2 V1.1.1:2004

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM);Raadiosagedusvahemikus 1,3 GHz kuni 50 GHz töötavad juhtmeta videolingid (WVL); Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wireless Video Links (WVL) operating in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency band; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.07.2004
-
format..display 

EVS-EN 302 065-1 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD), mis kasutavad ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 1: Nõuded UWB üldrakendustele

Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Requirements for Generic UWB applications

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 065-2 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD), mis kasutavad ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Nõuded UWB asukoha jälgimise seadmetele

Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 2: Requirements for UWB location tracking

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 065-3 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD), mis kasutavad ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 3: Nõuded maapealsete sõidukirakenduste UWB seadmetele

Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 3: Requirements for UWB devices for ground based vehicular applications

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 065-4 V1.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD), mis kasutavad sideks ultralairiba (UWB) tehnoloogiat; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 4: Alla 10,6 GHz töötavad materjalide tajurid, mis kasutavad sideks UWB tehnoloogiat

Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 4: Material Sensing devices using UWB technology below 10,6 GHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 066-2 V1.2.1:2008

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Pinnase ja seina sondeerimisradarite rakenduste (GPR(/WPR) pilditehnika süsteemid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Ground- and Wall- Probing Radar applications (GPR/WPR) imaging systems;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.10.2008
-
format..display 

EVS-EN 302 077-2 V1.1.1:2005

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Maapealse digitaalse raadioringhäälingusüsteemi (T-DAB) raadiosaateseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Terrestrial - Digital Audio Broadcasting (T-DAB) service; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.04.2005
-
format..display 

EVS-EN 302 186 V2.1.1:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 11/12/14 GHz töötavate liikuva satelliitside õhusõiduki maajaamade (AES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for satellite mobile Aircraft Earth Stations (AESs) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 194-2 V1.1.2:2008

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Siseveekogudel kasutatavad navigatsiooni radarid. Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Navigation radar used on inland waterways;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.04.2008
-
format..display 

EVS-EN 302 195 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 9 kHz kuni 315 kHz töötavad väga väikese võimsusega aktiivsed meditsiinilised implantaadid (ULP-AMI) ja nende lisaseadmed (ULP-AMI-P); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Short Range Devices (SRD); Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and accessories (ULP-AMI-P) operating in the frequency range 9 kHz to 315 kHz Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 208 V3.1.1:2017

Raadiosagedusalas 856 MHz kuni 868 MHz võimsusega kuni 2 W ja raadiosagedusalas 915 MHz kuni 921 MHz võimsusega kuni 4 W töötavad raadiosagedustuvastusseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W and in the band 915 MHz to 921 MHz with power levels up to 4 W; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 217-2 V3.1.1:2017

Paiksed raadiosüsteemid; Raadioliinide seadmete ja antennide karakteristikud ja nõuded; Osa 2: Raadiosagedusalades 1,3-86 GHz töötavad digitaalsüsteemid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 86 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.09.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 217-2-2 V2.2.1:2014

Paiksed raadiosüsteemid; Raadioliinide seadmete ja antennide karakteristikud ja nõuded; Osa 2-2: Koordineeritavates raadiosagedusalades töötavate digitaalsüsteemide harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2-2: Digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.11.2014
-
format..display 

EVS-EN 302 245-2 V1.1.1:2005

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Digitaalse raadioringhäälingusüsteemi DRM raadiosaateseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the Digital Radio Mondiale (DRM) broadcasting service Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.04.2005
-
format..display 

EVS-EN 302 248 V2.1.1:2017

Navigatsiooniradarid SOLAS konventsiooniga hõlmamata laevadel; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Navigation radar for use on non-SOLAS vessels; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 264-2 V1.1.1:2009

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed; Maanteetranspordi ja liikluse telemaatika (RTTT); Sagedusalas 77 GHz kuni 81 GHz töötavad sõidukiradarid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short Range Radar equipment operating in the 77 GHz to 81 GHz band; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.01.2010
-
format..display 

EVS-EN 302 288-2 V1.6.1:2012

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed; Maanteesidesüsteemi seadmed (RTTT); Sagedusalas 24 GHz töötavad sõidukiradarid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment operating in the 24 GHz range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.06.2012
-
format..display 

EVS-EN 302 296-2 V1.2.1:2011

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Maapealse digitaalse televisiooniringhäälingusüsteemi (DVB-T) raadiosaateseadmed; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel.

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the digital television broadcast service, Terrestrial (DVB-T); Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.01.2012
-
format..display 

EVS-EN 302 326-2 V1.2.2:2007

Paiksed raadiosidesüsteemid; Raadiovõrkude seadmed ja antennid; Osa 2: Digitaalsete raadiovõrkude raadioseadmete harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 põhinõuete alusel

Fixed Radio Systems;Multipoint Equipment and Antennas;Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for Digital Multipoint Radio Equipment

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.07.2007
-
format..display 

EVS-EN 302 340 V2.1.1:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Paiksele kosmosesidele (FSS) eraldatud raadiosagedusalades 11/12/14 GHz töötavate veesõidukite maajaamade (ESV) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS) covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 372 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD); Sagedusvahemikes 4,5 GHz kuni 7 GHz, 8,5 GHz kuni 10,6 GHz, 24,05 GHz kuni 27 GHz, 57 GHz kuni 64 GHz, 75 kuni 85 GHz töötavad mahutite taseme sondeerimisseadmed (LPR); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Short Range Devices (SRD); Tank Level Probing Radar (TLPR) equipment operating in the frequency ranges 4,5 GHz to 7 GHz, 8,5 GHz to 10,6 GHz, 24,05 GHz to 27 GHz, 57 GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 448 V2.1.1:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 14/12 GHz töötavate rongidel asuvate asukoha jälgimise maajaamade (EST) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for tracking Earth Stations on Trains (ESTs) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 454 V2.1.1:2018

Meteoroloogia raadiosondid (Met Aids); Raadiosagedusalal 1668,4 MHz kuni 1690 MHz töötavad raadiosondid. Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EU artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 1 668,4 MHz to 1 690 MHz frequency range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.04.2018
-
format..display 

EVS-EN 302 454 V2.2.1:2018

Raadiometeoroloogia (Met Aids); Raadiosagedusvahemikus 1 668,4 MHz kuni 1 690 MHz töötavad raadiosondid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Meteorological Aids (Met Aids);Radiosondes to be used in the 1 668,4 MHz to 1 690 MHz frequency range;Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.10.2018
-
format..display 

EVS-EN 302 454-2 V1.2.1:2016

Meteoroloogia raadiosondid (Met Aids); Raadiosagedusalal 1668,4 MHz kuni 1690 MHz töötavad raadiosondid. Osa 2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EU artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 1 668,4 MHz to 1 690 MHz frequency range; Part 2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
02.03.2016
-
format..display 

EVS-EN 302 480 V2.1.2:2017

Süsteemid mobiilsidele lennuki pardal (MCOBA); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Mobile Communication On Board Aircraft (MCOBA) systems; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 502 V2.1.1:2017

Lairiba raadiojuurdepääsuvõrgud (BRAN); Raadiosagedusalas 5,8 GHz töötavad paiksed lairiba andmeedastussüsteemid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Wireless Access Systems (WAS); 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 510-2 V1.1.1:2007

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Raadiosagedusalas 30 MHz kuni 30,5 MHz töötavad väga väikese võimsusega aktiivsed meditsiinilised membraanimplantaadid ja nende lisatarvikud; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Radio equipment in the frequency range 30 MHz to 37,5 MHz for Ultra Low Power Active Medical Membrane Implants and Accessories;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.09.2007
-
format..display 

EVS-EN 302 536-2 V1.1.1:2008

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). Lähitoimeseadmed (SRD). Raadiosagedusalas 315 kHz kuni 600 kHz töötavad seadmed. Osa 2: Harmoneeritud EN RjaTTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices (SRD);Radio equipment in the frequency range 315 kHz to 600 kHz;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.04.2008
-
format..display 

EVS-EN 302 537 V2.1.1:2017

Sagedusalades 402 MHz kuni 405 MHz ja 405 MHz kuni 406 MHz töötavad väga väikese võimsusega meditsiini andmesidesüsteemid (MEDS); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Ultra Low Power Medical Data Service (MEDS) Systems operating in the frequency range 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 561 V2.1.1:2016

Liikuv maaside; Sageduskanalis laiusega 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz või 150 kHz töötavad pidevat või vahelduvat mähisjoone modulatsiooni kasutavad raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Land Mobile Service; Radio equipment using constant or non-constant envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 302 567 V1.2.1:2012

Lairiba raadiojuurdepääsuvõrgud (BRAN).Raadiosagedusalas 60 GHz töötavad WAS/RLAN süsteemid.Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Broadband Radio Access Networks (BRAN); 60 GHz Multiple-Gigabit WAS/RLAN Systems; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.06.2012
-
format..display 

EVS-EN 302 571 V2.1.1:2017

Intelligentsed transpordisüsteemid (ITS); Sagedusvahemikus 5855 MHz kuni 5925 MHz töötavad raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Intelligent Transport Systems (ITS); Radiocommunications equipment operating in the 5 855 MHz to 5 925 MHz frequency band; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.06.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 574-1 V2.1.2:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Sagedusalades 1980 MHz kuni 2010 MHz (suunal Maa-kosmos) ja 2170 MHz kuni 2200 MHz (suunal kosmos-Maa) töötavate liikuvate satelliitside maajaamade (MES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 1: Komplementaarne maakomponent (CGC) lairibasüsteemidele

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Mobile Earth Stations (MES) operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Complementary Ground Component (CGC) for wideband systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 574-2 V2.1.2:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Sagedusalades 1980 MHz kuni 2010 MHz (suunal Maa-kosmos) ja 2170 MHz kuni 2200 MHz (suunal kosmos-Maa) töötavate liikuvate satelliitside maajaamade (MES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Lairibasüsteemide kasutajaseadmed (UE)

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Mobile Earth Stations (MES) operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 2: User Equipment (UE) for wideband systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 574-3 V2.1.1:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Sagedusalades 1980 MHz kuni 2010 MHz (suunal Maa-kosmos) ja 2170 MHz kuni 2200 MHz (suunal kosmos-Maa) töötavate liikuvate satelliitside maajaamade (MES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Kitsaribaliste süsteemide kasutajaseadmed (UE)

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Mobile Earth Stations (MES) operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 3: User Equipment (UE) for narrowband systems

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 608 V1.1.1:2008

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed (SRD); Raudteesidesüsteemi Eurobalise raadioseadmed; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices (SRD);Radio equipment for Eurobalise railway systems;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.01.2009
-
format..display 

EVS-EN 302 609 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD); Raudteesidesüsteemi Euroloop raadioseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Short Range Devices (SRD); Radio equipment for Euroloop railway systems; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 617 V2.3.1:2018

UHF raadiosagedusala liikuva lennuside maapealsed amplituudmodulatsiooniga raadiosaatjad, vastuvõtjad ja transiiverid. Raadio­spektrile juurdepääsu harmoneeritud standard

Ground-based UHF radio transmitters, receivers and transceivers for the UHF aeronautical mobile service using amplitude modulation;Harmonised Standard for access to radio spectrum

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.10.2018
-
format..display 

EVS-EN 302 617-2 V2.1.1:2016

UHF liikuva lennundusside maapealsed amplituudmodulatsiooniga raadiosaatjad, vastuvõtjad ja transiiverid; Osa 2: Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Ground-based UHF radio transmitters, receivers and transceivers for the UHF aeronautical mobile service using amplitude modulation; Part 2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 302 686 V1.1.1:2012

Intelligent Transport Systems (ITS);Radiocommunications equipment operating in the 63 GHz to 64 GHz frequency band;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Intelligent Transport Systems (ITS);Radiocommunications equipment operating in the 63 GHz to 64 GHz frequency band;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2012
-
format..display 

EVS-EN 302 729 V2.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD); Sagedusvahemikes 6 GHz kuni 8,5 GHz, 24,05 GHz kuni 26,5 GHz, 57 GHz kuni 64 GHz, 75 GHz kuni85 GHz töötavad taseme sondeerimisseadmed (LPR); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Short Range Devices (SRD); Level Probing Radar (LPR) equipment operating in the frequency ranges 6 GHz to 8,5 GHz, 24,05 GHz to 26,5 GHz, 57 GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 752 V1.1.1:2009

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Aktiivsed radarmärgi võimendajad; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Active radar target enhancers; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.05.2009
-
format..display 

EVS-EN 302 858-2 V1.3.1:2014

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM). Maanteetranspordi ja liikluse telemaatika (RTTT); Raadiosagedusalas 24,05 GHz kuni 24,25 GHz või 24,50 GHz töötavad sõidukiradarid; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Automotive radar equipment operating in the 24,05 GHz up to 24,25 GHz or 24,50 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.08.2014
-
format..display 

EVS-EN 302 885 V2.1.1:2016

Teisaldatavad ülikõrgsagedusalas (VHF) töötavad liikuva mereside raadiotelefoniseadmed koos integreeritud klass D DCS käsijaamadega; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class D DSC; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 302 885 V2.2.2:2017

Teisaldatavad ülikõrgsagedusalas (VHF) töötavad liikuva mereside raadiotelefoniseadmed koos integreeritud klass D DCS käsijaamadega; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class H DSC; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 885 V2.2.3:2017

Teisaldatavad ülikõrgsagedusalas (VHF) töötavad liikuva mereside raadiotelefoniseadmed koos integreeritud klass D DCS käsijaamadega; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class H DSC; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 961 V2.1.2:2017

Mereside personaalne juhtraadiomajakas, mis on mõeldud kasutamiseks sagedusel 121,5 MHz otsingu- ja päästetööde eesmärgil; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Maritime Personal Homing Beacon intended for use on the frequency 121,5 MHz for search and rescue purposes only; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 302 977 V2.1.1:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Raadiosagedusalades 14/12 GHz töötavate liiklusvahenile kinnitatud maajaamade (VMES) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Vehicle-Mounted Earth Stations (VMES) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 039 V2.1.2:2017

Liikuv maaside; Mitme kanaliga raadiosaatja spetsifikatsioon PMR jaoks; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Land Mobile Service; Multichannel transmitter specification for the PMR Service; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 084 V2.1.1:2017

Maapealne laiendussüsteem (GBAS) VHF maa-õhk andmeedastus (VDB); Maapealsete seadmete tehnilised karakteristikud ja mõõtmismeetodid; Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3.2 põhinõuete alusel

Ground Based Augmentation System (GBAS) VHF ground-air Data Broadcast (VDB); Technical characteristics and methods of measurement for ground-based equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 098 V2.1.1:2017

AIS süsteemi kasutav väikese võimsusega isiku asukoha määramise mereside seade; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Maritime low power personal locating devices employing AIS; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 132 V1.1.1:2017

Madala võimsusega VHF alas töötav isikliku kasutusega asukoha määramise mereside avariiraadiopoi, mis kasutab digitaalselektiivväljakutsumist (DSC); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Maritime low power VHF personal locating beacons employing Digital Selective Calling (DSC); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 135 V2.1.1:2017

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Ranniku seire, veesõiduki liikluse teenused ja sadamaradarid (CS/VTS/HR); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Coastal Surveillance, Vessel Traffic Services and Harbour Radars (CS/VTS/HR); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 203 V2.1.1:2016

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 2483,5 MHz kuni 2500 MHz töötavad patsiendi keha meditsiinilised jälgimissüsteemid (MBANS); Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Short Range Devices (SRD); Medical Body Area Network Systems (MBANSs) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500 MHz range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2016
-
format..display 

EVS-EN 303 204 V2.1.2:2017

Võrgupõhised lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 870 MHz kuni 876 MHz töötavad raadioseadmed, mille võimsus ulatub kuni 500 mW; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Network Based Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 870 MHz to 876 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 213-6-1 V2.1.1:2017

Lennuvälja maapealse liikluse juhtimise täiustatud süsteem (A-SMGCS); Osa 6: Süsteemi juures kasutatava maapealse liikluse seireradarite (SMR) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Alaosa 1: X-riba impulss-tajurid saatjavõimsusega kuni 100 kW

Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS); Part 6: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU for deployed surface movement radar sensors; Sub-part 1: X-band sensors using pulsed signals and transmitting power up to 100 kW

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.05.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 339 V1.1.1:2017

Lairiba õhk-maa otseside; Sagedustel 1900 MHz kuni 1920 MHz ja 5855 MHz kuni 5875 MHz töötavad seadmed; Fikseeritud suunadiagrammiga antennid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Broadband Direct Air-to-Ground Communications; Equipment operating in the 1 900 MHz to 1 920 MHz and 5 855 MHz to 5 875 MHz frequency bands; Fixed pattern antennas; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 340 V1.1.2:2017

Digitaalsed maapealsed TV ringhäälinguvastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Digital Terrestrial TV Broadcast Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 354 V1.1.1:2017

Kohaliku TV ringhäälingu vastuvõtja võimendid ja aktiivantennid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Amplifiers and active antennas for TV broadcast reception in domestic premises; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 372-1 V1.1.1:2017

Satelliitsideside maajaamad ja süsteemid (SES). Satelliit-ringhäälingu vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 1: Välisseade vastuvõtusagedusega 10,7 GHz kuni 12,75 GHz

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite broadcast reception equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 1: Outdoor unit receiving in the 10,7 GHz to 12,75 GHz frequency band

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 372-2 V1.1.1:2016

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Satelliit-ringhäälingu vastuvõtjad; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel; Osa 2: Siseseade

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Satellite broadcast reception equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU; Part 2: Indoor unit

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 303 402 V2.1.2:2017

Mereside liikuvad saatjad ja vastuvõtjad kasutamiseks MF ja HF raadiosagedusalades; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artiklite 3.2 ja 3.3(g) oluliste nõuete alusel

Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
18.12.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 406 V1.1.1:2017

Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusvahemikus 25 MHz kuni 1000 MHz töötavad sotsiaalalarmseadmed; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel.

Short Range Devices (SRD); Social Alarms Equipment operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.06.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 609 V12.5.1:2016

Globaalne mobiiltelefonisüsteem (GSM); GSM repiiterid; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Global System for Mobile communications (GSM); GSM Repeaters; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2016
-
format..display 

EVS-EN 303 978 V2.1.2:2017

Kosmoseside maajaamad ja süsteemid (SES). Saatesagedusega 27,5 GHz kuni 30 GHz geostatsionaarorbiidil mobiilsel platvormil töötavate maajaamade (ESOMP) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 põhinõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 303 979 V2.1.2:2017

Satelliitside maajaamad ja süsteemid (SES); Saatesagedusega 27,5 GHz kuni 29,1 GHz ja 29,5 GHz kuni 30,0 GHz geostatsionaarorbiidil mobiilsel platvormil töötavate maajaamade (ESOMP) harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2017
-
format..display 

EVS-EN 305 550-2 V1.2.1:2015

Elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiospektri küsimused (ERM); Lähitoimeseadmed (SRD); Raadiosagedusalas 40 GHz kuni 246 GHz töötavad raadioseadmed; Osa 2: Harmoneeritud EN R&TTE direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.06.2015
-
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50360:2017

Tootestandard juhtmevabade sideseadmete nõuetele vastavuse tõendamiseks, inimesele toimivate elektromagnetväljade põhipiirangud ja kokkupuute piirnormid sagedusalas 300 MHz kuni 6 GHz: Kõrva ääres hoitavad seadmed

Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to the ear

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.10.2017
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50385:2017

Tootestandard turule lastava baasjaama seadme nõuetele vastavuse tõendamiseks elektromagnetvälja kiirguse kokkupuute piirnormidega (110 MHz - 100 GHz)

Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when placed on the market

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.10.2017
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50401:2017

Tootestandard kasutusele võetava baasjaama seadme nõuetele vastavuse tõendamiseks elektromagnetvälja kiirguse kokkupuute piirnormidega (110 MHz - 100 GHz)

Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.10.2017
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50566:2017

Tootestandard juhtmevabade sideseadmete nõuetele vastavuse tõendamiseks, inimesele toimivate elektromagnetväljade põhipiirangud ja kokkupuute piirnormid sagedusalas 30 MHz kuni 6 GHz: Inimese kehaga lähedases kontaktis olevad käes hoitavad ja kehale kinnitatavad seadmed

Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body mounted devices in close proximity to the human body

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.10.2017
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 55035:2017

Multimeediaseadmete elektromagnetiline ühilduvus. Immuunsusnõuded

Electromagnetic Compatibility of Multimedia equipment - Immunity Requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.08.2017
22,15 EUR

Kokku: 156

Koolitus ISO 31000 Koolitus_17025