Esileht»E-pood»Madalpinge

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

2014/35/EU - Madalpinge

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-2:2004/A1:2008

Koaksiaalkaablid. Osa 2-2: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Välispaigaldiste rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-2: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-2:2004/A2:2013

Koaksiaalkaablid. Osa 2-2: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Välispaigaldiste rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-2: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-3:2004

Koaksiaalkaablid. Osa 2-3: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Jaotus- ja liinikaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables Part 2-3: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.04.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-3:2004/A1:2008

Koaksiaalkaablid. Osa 2-3: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Jaotus- ja liinikaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables Part 2-3: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-3:2004/A2:2014

Koaksiaalkaablid. Osa 2-3: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Jaotus- ja liinikaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables -- Part 2-3: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-4:2004

Koaksiaalkaablid. Osa 2-4: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-4: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.04.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-4:2004/A1:2008

Koaksiaalkaablid. Osa 2-4: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-4: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-4:2004/A2:2013

Koaksiaalkaablid. Osa 2-4: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-4: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-5:2004

Koaksiaalkaablid. Osa 2-5: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Välispaigaldiste rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables Part 2-5: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.04.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-5:2004/A1:2008

Koaksiaalkaablid. Osa 2-5: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Välispaigaldiste rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables Part 2-5: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-5:2004/A2:2013

Koaksiaalkaablid. Osa 2-5: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Välispaigaldiste rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-5: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-3-1:2003

Koaksiaalkaablid. Osa 3-1: Telekommunikatsioonis kasutatavate kaablite liigitus. Digitaalkommunikatsioonisüsteemides kasutatavad peenkaablid

Coaxial cables - Part 3-1: Sectional specifications for cables used in Telecom applications - Miniaturized cables used in digital communication systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.03.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-4-1:2008

Koaksiaalkaablid. Osa 4-1: BCT-kaabelduses kasutatavate kaablite liigitus vastavalt standardile EN 50173. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables -- Part 4-1: Sectional specification for cables for BCT cabling in accordance with EN 50173 - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.04.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-4-1:2008/A1:2013

Koaksiaalkaablid. Osa 4-1: BCT-kaabelduses kasutatavate kaablite liigitus vastavalt standardile EN 50173. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 4-1: Sectional specification for cables for BCT cabling in accordance with EN 50173 - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-4-2:2015

Koaksiaalkaablid. Osa 4-2: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaabeltelevisioonikaablite liigitus sagedusalas kuni 6 GHz

Coaxial cables - Part 4-2: Sectional specification for CATV cables up to 6 GHz used in cabled distribution networks

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.04.2019
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50156-1:2004

Elektriseadmed sulatusahjudele ja lisaseadmetele. Osa 1: Rakendusnõuded projekteerimisele ja paigaldamisele

Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment Part 1: Requirements for application design and installation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2015
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50156-1:2015

Elektriseadmed sulatusahjudele ja lisaseadmetele. Osa 1: Rakendusnõuded projekteerimisele ja paigaldamisele

Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 1: Requirements for application design and installation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2015
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50156-2:2015

Elektriseadmed sulatusahjudele ja lisaseadmetele. Osa 2: Turvaseadiste ja allsüsteemide projekteerimis-, arendus- ja tüübiheakskiidunõuded

Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 2: Requirements for design, development and type approval of safety devices and subsystems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2015
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50178:2001

Elektripaigaldistes kasutatavad elektronseadmed

Electronic equipment for use in power installations

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2001
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50214:2007

Lamedad polüvinüülkloriidmantliga paindkaablid

Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.02.2007
13,22 EUR
Koolitus ISO 10002 ISO 45001