Esileht»E-pood»Madalpinge

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

2014/35/EU - Madalpinge

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13637:2015

Akna- ja uksetarvikud. Elektriliselt juhitavad evakuatsiooniväljapääsud. Nõuded ja katsemeetodid

Building hardware - Electrically controlled exit systems for use on escape routes - Requirements and test methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50065-4-2:2002

Signalisatsioon madalpinge-elektripaigaldistekaudu sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 4-2: Madalpingelised lahtisidestusfiltrid. Ohutusnõuded

Signalling on low voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148, 5 kHz - Part 4-2: Low-voltage decoupling filters; Safety requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2003
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50065-4-2:2002/A1:2003

Signalisatsioon madalpinge-elektripaigaldistekaudu sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 4-2: Madalpingelised lahtisidestusfiltrid. Ohutusnõuded

Signalling on low voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148, 5 kHz - Part 4-2: Low-voltage decoupling filters; Safety requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.06.2003
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50065-4-2:2002/A2:2005

Signalisatsioon madalpinge-elektripaigaldistekaudu sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz. Osa 4-2: Madalpingelised lahtisidestusfiltrid. Ohutusnõuded

Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz Part 4-2: Low voltage decoupling filters – Safety requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.06.2005
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50065-4-7:2005

Signalisatsioon madalpinge-elektripaigaldistes sagedusvahemikus 3 kHz kuni 148,5 kHz ja 1,6 MHz kuni 30 MHz. Osa 4-7: Kantavad madalpingelised eraldusfiltrid. Ohutusnõuded

Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz and 1,6 MHz to 30 MHz Part 4-7: Portable low voltage decoupling filters – Safety requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2005
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50085-1:2005

Elektripaigaldiste kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid. Osa 1: Üldnõuded

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2005
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50085-1:2005/A1:2013

Elektripaigaldiste kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid. Osa 1: Üldnõuded

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.08.2013
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50085-2-1:2006

Elektripaigaldiste kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid. Osa 2-1: Seinale ja lakke paigaldatavad kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations Part 2-1: Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.12.2006
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50085-2-1:2006/A1:2011

Elektripaigaldiste kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid. Osa 2-1: Seinale ja lakke paigaldatavad kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations Part 2-1: Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
02.11.2011
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50085-2-2:2008

Elektripaigaldiste suletud ja avatavate kaablikarbikute süsteemid. Osa 2-2: Erinõuded põrandaalustele, põrandasse süvistatud ja põrandapealsetele suletud ja avatavate kaablikarbikute süsteemidele

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations -- Part 2-2: Particular requirements for cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting underfloor, flushfloor, or onfloor

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.01.2009
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50085-2-3:2010

Elektripaigaldiste kaablirennid ja kaablitorud. Osa 2-3: Erinõuded soontega kaablitorudele, mis on mõeldud paigaldamiseks korpusesse

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-3: Particular requirements for slotted cable trunking systems intended for installation in cabinets

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.05.2010
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50085-2-4:2009

Elektripaigaldiste kaablikanali- ja kaablitorustikusüsteemid. Osa 2-4: Erinõuded kaablikaevudele ja muudele hoolduspunktidele

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations -Part 2-4: Particular requirements for service poles and service posts

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50106:2008

Elektriliste majapidamismasinate ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. EN 60335-1 käsitlusalasse kuuluvate seadmete kontrollkatsetuste erireeglid

Safety of household and similar electrical appliances - Particular rules for routine tests referring to appliances under the scope of EN 60335-1

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2008
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-1:2002

Koaksiaalkaablid. Osa 1: Üldliigitus

Coaxial cables - Part 1: Generic specification

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.04.2019
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-1:2002/A1:2006

Koaksiaalkaablid. Osa 1: Üldliigitus

Coaxial cables - Part 1: Generic specification

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-1:2002/A2:2013

Koaksiaalkaablid. Osa 1: Üldliigitus

Coaxial cables - Part 1: Generic specification

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-1:2005

Koaksiaalkaablid. Osa 2-1: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-1: Sectional specifiction for cables used in cabled distribution networks -Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.04.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-1:2005/A1:2008

Koaksiaalkaablid. Osa 2-1: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-1: Sectional specifiction for cables used in cabled distribution networks -Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-1:2005/A2:2013

Koaksiaalkaablid. Osa 2-1: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-1: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-2:2004

Koaksiaalkaablid. Osa 2-2: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Välispaigaldiste rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-2: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.04.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-2:2004/A1:2008

Koaksiaalkaablid. Osa 2-2: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Välispaigaldiste rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-2: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-2:2004/A2:2013

Koaksiaalkaablid. Osa 2-2: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Välispaigaldiste rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-2: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-3:2004

Koaksiaalkaablid. Osa 2-3: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Jaotus- ja liinikaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables Part 2-3: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.04.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-3:2004/A1:2008

Koaksiaalkaablid. Osa 2-3: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Jaotus- ja liinikaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables Part 2-3: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-3:2004/A2:2014

Koaksiaalkaablid. Osa 2-3: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Jaotus- ja liinikaablid sagedusel 5 MHz kuni 1000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables -- Part 2-3: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Distribution and trunk cables for systems operating at 5 MHz - 1 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-4:2004

Koaksiaalkaablid. Osa 2-4: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-4: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.04.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-4:2004/A1:2008

Koaksiaalkaablid. Osa 2-4: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-4: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-4:2004/A2:2013

Koaksiaalkaablid. Osa 2-4: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-4: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-5:2004

Koaksiaalkaablid. Osa 2-5: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Välispaigaldiste rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables Part 2-5: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.04.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-5:2004/A1:2008

Koaksiaalkaablid. Osa 2-5: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Välispaigaldiste rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables Part 2-5: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-2-5:2004/A2:2013

Koaksiaalkaablid. Osa 2-5: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Välispaigaldiste rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 2-5: Sectional specification for cables used in cabled distribution networks - Outdoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-3-1:2003

Koaksiaalkaablid. Osa 3-1: Telekommunikatsioonis kasutatavate kaablite liigitus. Digitaalkommunikatsioonisüsteemides kasutatavad peenkaablid

Coaxial cables - Part 3-1: Sectional specifications for cables used in Telecom applications - Miniaturized cables used in digital communication systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.03.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-4-1:2008

Koaksiaalkaablid. Osa 4-1: BCT-kaabelduses kasutatavate kaablite liigitus vastavalt standardile EN 50173. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables -- Part 4-1: Sectional specification for cables for BCT cabling in accordance with EN 50173 - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.04.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-4-1:2008/A1:2013

Koaksiaalkaablid. Osa 4-1: BCT-kaabelduses kasutatavate kaablite liigitus vastavalt standardile EN 50173. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3000 MHz talitlevatele süsteemidele

Coaxial cables - Part 4-1: Sectional specification for cables for BCT cabling in accordance with EN 50173 - Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.04.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50117-4-2:2015

Koaksiaalkaablid. Osa 4-2: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaabeltelevisioonikaablite liigitus sagedusalas kuni 6 GHz

Coaxial cables - Part 4-2: Sectional specification for CATV cables up to 6 GHz used in cabled distribution networks

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.04.2019
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50156-1:2004

Elektriseadmed sulatusahjudele ja lisaseadmetele. Osa 1: Rakendusnõuded projekteerimisele ja paigaldamisele

Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment Part 1: Requirements for application design and installation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2015
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50156-1:2015

Elektriseadmed sulatusahjudele ja lisaseadmetele. Osa 1: Rakendusnõuded projekteerimisele ja paigaldamisele

Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 1: Requirements for application design and installation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2015
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50156-2:2015

Elektriseadmed sulatusahjudele ja lisaseadmetele. Osa 2: Turvaseadiste ja allsüsteemide projekteerimis-, arendus- ja tüübiheakskiidunõuded

Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 2: Requirements for design, development and type approval of safety devices and subsystems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2015
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50178:2001

Elektripaigaldistes kasutatavad elektronseadmed

Electronic equipment for use in power installations

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2001
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50214:2007

Lamedad polüvinüülkloriidmantliga paindkaablid

Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.02.2007
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50250:2003

Tööstuses kasutatavad muundamisadapterid

Conversion adaptors for industrial use

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2003
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50250:2003/A1:2015

Tööstuses kasutatavad muundamisadapterid

Conversion adaptors for industrial use

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
02.04.2015
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50250:2003/AC:2007

Tööstuses kasutatavad muundamisadapterid

Conversion adaptors for industrial use

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.04.2009
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50262:2002

Elektripaigaldiste meetrilised läbiviiktihendid

Metric cable glands for electrical installations

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
14.11.2013
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50262:2002/A1:2002

Elektripaigaldiste meetrilised läbiviiktihendid

Metric cable glands for electrical installations

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
14.11.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50262:2002/A2:2005

Elektripaigaldiste läbiviiktihendid

Cable glands for electrical installations

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
14.11.2013
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50274:2003

Madalpingelised aparaadikoosted. Kaitse elektrilöögi eest. Kaitse ohtlike pingestatud osade tahtmatu otsepuute eest

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -Protection against electric shock -Protection against unintentional direct contact with hazardous live parts

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.02.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50274:2003/AC:2009

Madalpingelised aparaadikoosted. Kaitse elektrilöögi eest. Kaitse ohtlike pingestatud osade tahtmatu otsepuute eest

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Protection against electric shock - Protection against unintentional direct contact with hazardous live parts

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.08.2009
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-1:2004

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 1: Üldliigitus

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 1: Generic specification

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2013
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-1:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 1: Üldliigitus

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 1: Generic specification

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2013
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-10-1:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 10-1: Varjestatud, sagedusega kuni 500 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Rõhtsad põrandakaablid ja ehitiste magistraalkaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 10-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 500MHz - Horizontal floor and building backbone cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.02.2013
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-10-2:2015

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 10-2: Varjestatud, sagedusega 1 MHz kuni 500 MHz iseloomustatavate kaablite kohalik spetsifikatsioon tööpiirkonna, ühendus-paindkaablite ja andmekeskuse rakendustele

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 10-2: Sectional specification for screened cables characterized from 1 MHz up to 500 MHz for work area, patch cord and data centre applications

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-11-1:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 11-1: Varjestamata, sagedusega kuni 500 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Rõhtsad ja ehitiste magistraalkaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 11-1: Sectional specification for un-screened cables characterised up to 500 MHz - Horizontal and building backbone cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.02.2013
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-11-2:2015

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 11-2: Varjestamata, sagedusega 1 MHz kuni 500 MHz iseloomustatavate kaablite kohalik spetsifikatsioon tööpiirkonna, ühendus-paindkaablite ja andmekeskuse rakendustele

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 11-2: Sectional specification for un-screened cables, characterized from 1 MHz up to 500 MHz for work area, patch cord and data centre applications

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-2-1:2004

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 2-1: Varjestatud, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste katuseharjakaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 2-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 100 MHz - Horizontal and building backbone cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-2-1:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 2-1: Varjestatud, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste katuseharjakaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 2-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 100 MHz - Horizontal and building backbone cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2013
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-2-2:2004

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 2-2: Varjestatud, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühi-nöörkaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 2-2: Sectional specification for screened cables characterized up to 100 MHz - Work area and patch cord cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-2-2:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 2-2: Varjestatud, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühi-nöörkaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 2-2: Sectional specification for screened cables characterised up to 100 MHz - Work area and patch cord cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2013
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-3-1:2004

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 3-1: Varjestamata, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste katuseharjakaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 3-1: Sectional specification for unscreened cables characterized up to 100 MHz - Horizontal and building backbone cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-3-1:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 3-1: Varjestamata, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste katuseharjakaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 3-1: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 100 MHz - Horizontal and building backbone cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2013
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-3-2:2004

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 3-2: Varjestamata, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühi-nöörkaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 3-2: Sectional specification for unscreened cables characterized up to 100 MHz - Work area and patch cord cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-3-2:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 3-2: Varjestamata, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühi-nöörkaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 3-2: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 100 MHz - Work area and patch cord cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2013
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-4-1:2004

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 4-1: Varjestatud, sagedusega kuni 600 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste katuseharjakaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 4-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 600 MHz - Horizontal and building backbone cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-4-1:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 4-1: Varjestatud, sagedusega kuni 600 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste katuseharjakaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 4-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 600 MHz - Horizontal and building backbone cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2013
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-4-2:2004

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 4-2: Varjestatud, sagedusega kuni 600 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühi-nöörkaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 4-2: Sectional specification for screened cables characterized up to 600 MHz - Work area and patch cord cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-4-2:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 4-2: Varjestatud, sagedusega kuni 600 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühi-nöörkaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 4-2: Sectional specification for screened cables characterised up to 600 MHz - Work area and patch cord cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2013
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-5-1:2004

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 5-1: Varjestatud, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste katuseharjakaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 5-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 250 MHz - Horizontal and building backbone cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-5-1:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 5-1: Varjestatud, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste katuseharjakaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 5-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 250 MHz - Horizontal and building backbone cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2013
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-5-2:2004

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 5-2: Varjestatud, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühi-nöörkaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 5-2: Sectional specification for screened cables characterized up to 250 MHz - Work area and patch cord cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-5-2:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 5-2: Varjestatud, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühi-nöörkaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 5-2: Sectional specification for screened cables characterized up to 250 MHz - Work area and patch cord cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2013
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-6-1:2004

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 6-1: Varjestamata, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste katuseharjakaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 6-1: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 250 MHz - Horizontal and building backbone cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-6-1:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 6-1: Varjestamata, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste katuseharjakaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 6-1: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 250 MHz - Horizontal and building backbone cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2013
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-6-2:2004

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 6-2: Varjestamata, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühi-nöörkaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 6-2: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 250 MHz - Work area and patch cord cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-6-2:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 6-2: Varjestamata, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühi-nöörkaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 6-2: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 250 MHz - Work area and patch cord cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2013
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-7:2005

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 7: Seadistus- ja juhtimiskaablite liigitus

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control Part 7: Sectional specification for instrumentation and control cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.11.2005
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-8:2012

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 8: Tüüpi 1 kuuluvate, sagedusega kuni 2 MHz iseloomustatavate kaablite spetifikatsioo

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 8: Specification for type 1 cables characterised up to 2 MHz

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2012
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-9-1:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 9-1: Varjestatud, sagedusega kuni 1000 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Rõhtsad ja ehitiste magistraalkaablid

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 9-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 1000 MHz - Horizontal and building backbone cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.02.2013
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50288-9-2:2015

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 9-2: Varjestatud, sagedusega 1 MHz kuni 1000 MHz iseloomustatavate kaablite kohalik spetsifikatsioon tööpiirkonna, ühendus-paindkaablite ja andmekeskuse rakendustele

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 9-2: Sectional specification for screened cables characterized from 1 MHz up to 1 000 MHz for work area, patch cord and data centre applications

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2015
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50289-1-3:2002

Kommunikatsioonikaablid. Katsemeetodite spetsifikatsioonid. Osa 1-3: Elektrilised katsetusmeetodid. Dielektriline tugevus

Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-3: Electrical test methods - Dielectric strength

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2002
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50289-1-4:2002

Kommunikatsioonikaablid. Katsetusmeetodid. Osa 1-4: Elektrilised katsetusmeetodid. Isolatsioonitakistus

Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-4: Electrical test methods - Insulation resistance

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2002
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-1:2005

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-1: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon

Communication cables Part 2-1: Common design rules and construction

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.06.2005
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-20:2003

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-20: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Üldnõuded

Communication cables - Part 2-20: Common design rules and construction - General

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.11.2016
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-21:2002

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-21: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon . Polüvinüülkloriid-isoleermaterjalid

Communication cables - Part 2-21: Common design rules and construction; PVC insulation compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2002
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-21:2002/A1:2007

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-21: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon . Polüvinüülkloriid-isoleermaterjalid

Communication cables -- Part 2-21: Common design rules and construction - PVC insulation compounds

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.08.2007
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-21:2002/A1:2007/AC:2016

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-21: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon . Polüvinüülkloriid-isoleermaterjalid

Communication cables - Part 2-21: Common design rules and construction - PVC insulation compounds

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
02.03.2016
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-22:2002

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-22: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Polüvinüülkloriid-mantlimaterjalid

Communication cables - Part 2-22: Common design rules and construction; PVC sheating compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2002
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-22:2002/A1:2007

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-22: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Polüvinüülkloriid-mantlimaterjalid

Communication cables -- Part 2-22: Common design rules and construction - PVC sheathing compounds

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.08.2007
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-23:2013

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-23: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Telekommunikatsioonivõrkudega ühendatavate mitmepaariliste kaablite polüeteenisolatsioon: vabaõhukaablid

Communication cables -- Part 2-23: Common design rules and construction - Polyethylene insulation for multi-pair cables used in access telecommunication networks: Outdoor cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.12.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-24:2003

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-24: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Polüeteenmantel

Communication cables - Part 2-24: Common design rules and construction PE sheathing

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.02.2003
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-24:2003/A1:2009

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-24: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Polüeteenmantel

Communication cables - Part 2-24: Common design rules and construction - PE sheathing

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.02.2009
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-25:2013

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-25: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Polüpropeen-isoleermaterjalid

Communication cables -- Part 2-25: Common design rules and construction - Polypropylene insulation compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.12.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-26:2003

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-26: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Halogeenivabad rasksüttivad isoleermaterjalid

Communication cables - Part 2-26: Common design rules and construction Halogen free flame retardant insulation compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.02.2003
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-26:2003/A1:2007

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-26: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Halogeenivabad rasksüttivad isoleermaterjalid

Communication cables -- Part 2-26: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant insulation compounds

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.08.2007
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-27:2003

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-27: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Halogeenivabad rasksüttivad termoplastilised mantlimaterjalid

Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.02.2003
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-27:2003/A1:2007

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-27: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Halogeenivabad rasksüttivad termoplastilised mantlimaterjalid

Communication cables -- Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing compounds

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.08.2007
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-27:2003/A1:2007/AC:2010

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-27: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Halogeenivabad rasksüttivad termoplastilised mantlimaterjalid

Communication cables -- Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing compounds

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.06.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-28:2003

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-28: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Täidetud kaablite täitematerjalid

Communication cables - Part 2-28: Common design rules and construction Filling compounds for filled cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.02.2003
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-29:2003

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-29: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Põiksidestuspolüeteen-isoleermaterjalid

Communication cables - Part 2-29: Common design rules and construction - Cross-linked PE insulation compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.10.2016
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-2-30:2003

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-30: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Polütetrafluoreteen-polüheksafluorpropeenisolatsioon ja -mantel

Communication cables - Part 2-30: Common design rules and construction -Poly(tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene) (FEP) insulation and sheathing

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.02.2003
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-4-1:2014

Kommunikatsioonikaablid. Osa 4-1: Kaablite kasutamise üldkaalutlused. Keskkonnaolud ja ohutusaspektid

Communication cables - Part 4-1: General considerations for the use of cables - Environmental conditions and safety aspects

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
12.01.2015
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50290-4-2:2014

Kommunikatsioonikaablid. Osa 4-2: Kaablite kasutamise üldkaalutlused. Kasutamisjuhis

Communication cables - Part 4-2: General considerations for the use of cables - Guide to use

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
12.01.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-0:2011

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 0: Üldsissejuhatus

Insulating, sheathing and covering materials for low-voltage energy cables - Part 0: General introduction

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.04.2011
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-1:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 1: Võrkstruktuuriga elastomeer-isoleerkompaundid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables Part 1: Cross-linked elastomeric insulating compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2006
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-10-1:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 10-1: Mitmesugused mantlikompaundid. Võrkstruktuuriga polüvinüülkloriid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables Part 10-1: Miscellaneous sheathing compounds – Cross-linked polyvinyl chloride (XLPVC)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2006
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-10-2:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 10-2: Mitmesugused mantlikompaundid. Termoplastiline polüuretaan

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables Part 10-2: Miscellaneous sheathing compounds – Thermoplastic polyurethane

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2006
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-2-1:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 2-1: Võrkstruktuuriga elastomeer-mantlikompaundid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables Part 2-1: Cross-linked elastomeric sheathing compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2006
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-2-1:2005/A1:2011

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 2-1: Võrkstruktuuriga elastomeer-mantlikompaundid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 2-1: Cross-linked elastomeric sheathing compounds

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.04.2011
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-2-2:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 2-2: Võrkstruktuuriga elastomeer-kattekompaundid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables Part 2-2: Cross-linked elastomeric covering compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2006
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-3:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 3: Polüvinüülkloriid-isoleerkompaundid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables Part 3: PVC insulating compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2006
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-3:2005/A1:2011

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 3: Polüvinüülkloriid-isoleerkompaundid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 3: PVC insulating compounds

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.04.2011
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-4-1:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 4-1: Polüvinüülkloriid-mantlikompaundid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables Part 4-1: PVC sheathing compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2006
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-4-2:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 4-2: Polüvinüülkloriid-kattekompaundid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables Part 4-2: PVC covering compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2006
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-5:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 5: Halogeenivabad võrkstruktuuriga isoleerkompaundid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2006
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-5:2005/A1:2011

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 5: Halogeenivabad võrkstruktuuriga isoleerkompaundid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.04.2011
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-6:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 6: Halogeenivabad võrkstruktuuriga mantlikompaundid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables Part 6: Halogen-free, cross-linked sheathing compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2006
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-6:2005/A1:2011

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 6: Halogeenivabad võrkstruktuuriga mantlikompaundid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 6:Halogen-free, cross-linked sheathing compounds

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.04.2011
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-7:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 7: Halogeenivabad termoplastilised isoleerkompaundid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables Part 7: Halogen-free, thermoplastic insulating compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2006
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-8:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 8: Halogeenivabad termoplastilised mantlikompaundid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables Part 8: Halogen-free, thermoplastic sheathing compounds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2006
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-8:2005/A1:2011

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 8: Halogeenivabad termoplastilised mantlikompaundid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 8: Halogen-free, thermoplastic sheathing compounds

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.04.2011
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50363-9-1:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 9-1: Mitmesugused isoleerkompaundid. Võrkstruktuuriga polüvinüülkloriid

Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables Part 9-1: Miscellaneous insulating compounds – Cross-linked polyvinyl chloride (XLPVC)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2006
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50364:2010

Elektroonilistes jälgimissüsteemides, raadiosageduslikes tuvastussüsteemides ja muudes taolistes rakendustes kasutatavatest, sagedusvahemikus 0 Hz kuni 300 GHz talitlevatest seadmetest tingitud elektromagnetväljade inimesele mõjuva toime piiramine

Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
16.01.2018
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50369:2005

Kaablite vedelikutihedad mantlisüsteemid

Liquid tight sheathing systems for cable management

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2005
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50395:2005

Madalpingeliste jõukaablite elektrilised katsetusmeetodid

Electrical test methods for low voltage energy cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2005
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50395:2005/A1:2011

Madalpingeliste jõukaablite elektrilised katsetusmeetodid

Electrical test methods for low voltage energy cables

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.04.2011
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50396:2005

Madalpingeliste jõukaablite mitteelektrilised katsetusmeetodid

Non electrical test methods for low voltage energy cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2005
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50396:2005/A1:2011

Madalpingeliste jõukaablite mitteelektrilised katsetusmeetodid

Non electrical test methods for low voltage energy cables

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.04.2011
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50406-1:2004

Suure bitikiirusega telekommunikatsioonivõrkudes kasutatavad mitmepaarilised lõppkasutajakaablid. Osa 1: Õhukaablid

End user multi-pair cables used in high bit rate telecommunication networks Part 1: Aerial cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.08.2004
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50406-2:2004

Suure bitikiirusega telekommunikatsioonivõrkudes kasutatavad mitmepaarilised lõppkasutajakaablid. Osa 2: Toru- ja maakaablid

End user multi-pair cables used in high bit rate telecommunication networks Part 2: Duct and buried cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.08.2004
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50407-1:2004

Suure bitikiirusega digitaal-telekommunikatsioonivõrkudes kasutatavad mitmepaarilised kaablid. Osa 1: Välispaigaldiste kaablid

Multi-pair cables used in high bit rate digital access telecommunication networks - Part 1: Outdoor cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.08.2004
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50407-3:2014

Suure bitikiirusega digitaal-telekommunikatsioonivõrkudes kasutatavad mitmepaarilised kaablid. Osa 3: Siseoludes kasutatavad mitmepaarilised või mitmenelikulised kaablid sagedusega kuni 100 MHz ja ühenduspikkusega enimalt 100 m üldtalitluseks, xDSL-talitluseks ja rakendusteks kiirusega kuni 100 Mbit/s üle IP

Multi-pair cables used in high bit rate digital access telecommunications networks - Part 3: Indoor multi-pair/quad riser cables up to 100 MHz for maximum length of connection 100 m supporting universal services, xDSL and applications up to 100 Mbit/s over IP

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2014
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50428:2005

Lülitid majapidamis- ja muudele taolistele kohtkindlatele elektripaigaldistele. Kokkuvõtlik standard. Elamute ja muude ehitiste elektroonikasüsteemide lülitid ja nende juurde kuuluvad tarvikud

Switches for household and similar fixed electrical installations – Collateral standard – Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
04.10.2016
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50428:2005/A1:2007

Lülitid majapidamis- ja muudele taolistele kohtkindlatele elektripaigaldistele. Kokkuvõtlik standard. Elamute ja muude ehitiste elektroonikasüsteemide lülitid ja nende juurde kuuluvad tarvikud

Switches for household and similar fixed electrical installations – Collateral standard – Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.10.2016
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50428:2005/A2:2009

Lülitid majapidamis- ja muudele taolistele kohtkindlatele elektripaigaldistele. Kokkuvõtlik standard. Elamute ja muude ehitiste elektroonikasüsteemide lülitid ja nende juurde kuuluvad tarvikud

Switches for household and similar fixed electrical installations – Collateral standard – Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.10.2016
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50441-1:2012

Elamute telekommunikatsioonipaigaldiste kaablid. Osa 1: Varjestamata kaablid. Aste 1

Cables for indoor residential telecommunication installations Part 1: Unscreened cables - Grade 1

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2012
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50441-2:2012

Elamute telekommunikatsioonipaigaldiste kaablid. Osa 2: Varjestatud kaablid. Aste 1

Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 2: Screened cables - Grade 1

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2012
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50441-3:2006

Elamute telekommunikatsioonipaigaldiste kaablid. Osa 3: Varjestatud kaablid. Aste 3

Cables for indoor residential telecommunication installations Part 3: Screened cables - Grade 3

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2006
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50441-4:2012

Elamute sise-telekommunikatsioonipaigaldiste kaablid. Osa 4: Kaablid sagedusele kuni 1200 MHz. Aste 3

Cables for indoor residential telecommunication installations - Part 4: Cables up to 1 200 MHz - Grade 3

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2012
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50445:2008

Takistus- ja kaarkeevitusseadmete ja nendega seotud protsesside seost inimesele toimivate elektromagnetväljade (0 Hz kuni 300 GHz) põhipiirangutega näitav tooteperekonnastandard

Product family standard to demonstrate compliance of equipment for resistance welding, arc welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz – 300 GHz)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
16.10.2018
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50491-3:2009

Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid ja hooneautomaatika- ja -juhtimissüsteemid. Osa 3: Elektriohutusnõuded

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 3: Electrical safety requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.02.2018
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50491-4-1:2012

Üldnõuded kodu- ja hooneelektroonikasüsteemidele ja hoonete automaatika- ja juhtimissüsteemidele. Osa 4-1: Funktsionaalse ohutuse üldnõuded toodetele, mis on ette nähtud sisseehitamiseks hoonete elektroonikasüsteemidesse ja hoonete automaatika- ja juhtimissüsteemidesse

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 4-1: General functional safety requirements for products intended to be integrated in Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2012
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50491-6-1:2014

Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid ning hooneautomaatika- ja hoonejuhtimissüsteemid. Osa 6-1: Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid. Paigaldamine ja plaanimine

General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) -- Part 6-1: HBES installations - Installation and planning

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.02.2014
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50497:2007

Soovitatavad katsetusmeetodid polüvinüülkloriidisolatsiooniga ja -mantliga kaablite plastifikaatori eraldumise riski hindamiseks

Recommended test method for assessment of the risk of plasticizer exudation from PVC insulated and sheathed cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.01.2008
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50520:2009

Maasse paigaldatud kaablite ja maasse paigaldatud torude kaitse- ja hoiatusotstarbelised katteplaadid ja -lindid

Cover plates and cover tapes for the protection and warning of the location of buried cables or buried conduits in underground installations

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.09.2009
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-1:2011

Juhtmed ja kaablid. Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 1: Üldnõuded

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-2-11:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-11: Üldtarbejuhtmed. Termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga paindjuhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) - Part 2-11: Cables for general applications - Flexible cables with thermoplastic PVC insulation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-2-12:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-12: Üldtarbejuhtmed. Termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga keermikjuhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) - Part 2-12: Cables for general applications - Cables with thermoplastic PVC insulation for extensible leads

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-2-21:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-21: Üldtarbejuhtmed. Võrkelastomeerisolatsiooniga paindjuhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (Uo/U) - Part 2-21: Cables for general applications - Flexible cables with crosslinked elastomeric insulation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-2-22:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-22: Üldtarbejuhtmed. Võrkelastomeerisolatsiooniga punutiskattega kõrgpaindlikud juhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-22: Cables for general applications - High flexibility braided cables with crosslinked elastomeric insulation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-2-31:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-31: Üldtarbejuhtmed. Ühesoonelised kaitsekestata termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga juhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-31: Cables for general applications - Single core non-sheathed cables with thermoplastic PVC insulation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-2-41:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-41: Üldtarbejuhtmed. Ühesoonelised võrksilikoonkummiisolatsiooniga juhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-41: Cables for general applications - Single core cables with crosslinked silicone rubber insulation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-2-42:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-42: Üldtarbejuhtmed. Ühesoonelised kaitsekestata võrk-eteenvinüülatsetaatisolatsiooniga juhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-42: Cables for general applications - Single core non-sheathed cables with crosslinked EVA insulation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-2-51:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-51: Üldtarbejuhtmed. Õlikindlad termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga juhtimisahelajuhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-51: Cables for general applications - Oil resistant control cables with thermoplastic PVC insulation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-2-71:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-71: Üldtarbejuhtmed. Termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga nöör-lamejuhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-71: Cables for general applications - Flat tinsel cables (cords) with thermoplastic PVC insulation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-2-72:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-72: Üldtarbejuhtmed. Termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga lahtilõigatavad nöör-lamejuhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-72: Cables for general applications - Flat divisible cables (cords) with thermoplastic PVC insulation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-2-81:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-81: Üldtarbejuhtmed. Võrkelastomeerkattega kaarkeevitusjuhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-81: Cables for general applications - Cables with crosslinked elastomeric covering for arc welding

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-2-82:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-82: Üldtarbejuhtmed. Võrkelastomeerisolatsiooniga valgusketijuhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-82: Cables for general applications - Cables with crosslinked elastomeric insulation for decorative chains

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-2-83:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-83: Üldtarbejuhtmed. Mitmesoonelised võrksilikoonkummiisolatsiooniga juhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-83: Cables for general applications - Multicore cables with crosslinked silicone rubber insulation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-3-11:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 3-11: Tulekahju puhul paremini toimivad juhtmed. Halogeenivaba termoplastilise isolatsiooniga ja vähese suitsueraldusega juhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-11: Cables with special fire performance - Flexible cables with halogen-free thermoplastic insulation, and low emission of smoke

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-3-21:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 3-21: Tulekahju puhul paremini toimivad juhtmed. Halogeenivaba võrkstruktuurse isolatsiooniga ja vähese suitsueraldusega juhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-21: Cables with special fire performance - Flexible cables with halogen-free crosslinked insulation, and low emission of smoke

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-3-31:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 3-31: Tulekahju puhul paremini toimivad juhtmed. Ühesoonelised kaitsekestata halogeenivaba termoplastilise isolatsiooniga ja vähese suitsueraldusega juhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-31: Cables with special fire performance - Single core non-sheathed cables with halogen-free thermoplastic insulation, and low emission of smoke

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50525-3-41:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 3-41: Tulekahju puhul paremini toimivad juhtmed. Ühesoonelised kaitsekestata halogeenivaba võrkstruktuurse isolatsiooniga ja vähese suitsueraldusega juhtmed

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 3-41: Cables with special fire performance - Single core non-sheathed cables with halogen-free crosslinked insulation, and low emission of smoke

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50539-11:2013

Madalpingelised liigpingekaitsevahendid. Erirakendustel, sealhulgas alalisvoolul kasutatavad liigpingekaitsevahendid. Osa 11: Nõuded fotoelektriliste rakenduste liigpingekaitsevahenditele ja nende katsetamine

Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for specific application including d.c. - Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic applications

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.05.2019
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50539-11:2013/A1:2014

Madalpingelised liigpingekaitsevahendid. Erirakendustel, sealhulgas alalisvoolul kasutatavad liigpingekaitsevahendid. Osa 11: Nõuded fotoelektriliste rakenduste liigpingekaitsevahenditele ja nende katsetamine

Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for specific application including d.c. - Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic applications

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.05.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50550:2011

Kaitseseade tööstussageduslike liigpingete eest majapidamis- ja muudele taolistele paigaldistele

Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.04.2011
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50550:2011/A1:2014

Kaitseseade tööstussageduslike liigpingete eest majapidamis- ja muudele taolistele paigaldistele

Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.10.2014
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50550:2011/AC:2012

Kaitseseade tööstussageduslike liigpingete eest majapidamis- ja muudele taolistele paigaldistele

Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.05.2012
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50556:2011

Road traffic signal systems

Road traffic signal systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
16.10.2018
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50557:2011

Nõuded majapidamis- ja muudes taolistes paigaldistes kasutatavate liigvooluvabastiga ja liigvooluvabastita rikkevoolukaitselülitite automaatse taaslülituse seadistele

Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit breakers-RCBOs-RCCBs for household and similar uses

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.05.2018
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50565-1:2014

Juhtmed ja kaablid. Juhis tugevvoolujuhtmete ja -kaablite kasutamiseks nimipingel kuni 450/750 V (U₀/U). Osa 1: Üldjuhis

Electric cables - Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U₀/U) - Part 1: General guidance

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.05.2014
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50565-2:2014

Juhtmed ja kaablid. Juhis tugevvoolujuhtmete ja -kaablite nimipingega kuni 450/750 V (U0/U) kasutamiseks. Osa 2: Erijuhis standardis EN 50525 käsitletud juhtme- ja kaabliliikidele

Electric cables - Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) -- Part 2: Specific guidance related to EN 50525 cable types

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.05.2014
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50615:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Erinõuded elektriliste pliidiplaatide tulevältimis- ja tulekustutusseadistele

Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for devices for fire prevention and suppression for electric hobs (cooktops)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.04.2015
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 50618:2015

Kaablid fotoelektrilistele süsteemidele

Electric cables for photovoltaic systems (BT(DE/NOT)258)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.02.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-1:2010

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 1: Tunnussuurused ja talitlusviisid

Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.11.2010
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-1:2010/AC:2010

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 1: Tunnussuurused ja talitlusviisid

Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.11.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-11:2004

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 11: Termiline kaitse

Rotating electrical machines Part 11: Thermal protection

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2005
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-12:2002

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 12: Ühekiiruseliste kolmefaasiliste lühisrootoriga asünkroonmootorite käivitusprotsess pingel kuni 660 V, 50 Hz

Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.07.2017
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-12:2002/A1:2007

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 12: Ühekiiruseliste kolmefaasiliste lühisrootoriga asünkroonmootorite käivitusprotsess pingel kuni 660 V, 50 Hz

Rotating electrical machines -- Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
05.07.2017
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-14:2004

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 14: Teatavate 56 mm ja kõrgema võllikõrgusega masinate mehaaniline vibratsioon. Vibratsiooni mõõtmine, hindamine ja piirväärtused

Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2018
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-14:2004/A1:2007

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 14: Teatavate 56 mm ja kõrgema võllikõrgusega masinate mehaaniline vibratsioon. Vibratsiooni mõõtmine, hindamine ja piirväärtused

Rotating electrical machines -- Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
02.11.2018
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-5:2002

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 5: Pöörlevate elektrimasinate konstruktsiooniga tagatud kaitseastmed (IP-kood); klassifikatsioon

Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code); Classification

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2003
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-5:2002/A1:2007

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 5: Pöörlevate elektrimasinate konstruktsiooniga tagatud kaitseastmed (IP-kood); klassifikatsioon

Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code); Classification

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.03.2007
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-6:2001

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 6: Jahutusmeetodid (IC-kood)

Rotating electrical machines - Part 6: Methods of cooling (IC code)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2001
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-7:2001

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 7: Konstruktiivsete tüüpide ja paigaldamisviiside klassifikatsioon (IM-kood)

Rotating electrical machines - Part 7: Classification of types of construction and mounting arrangements (IM code)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2001
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-7:2001/A1:2002

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 7: Konstruktiivsete tüüpide ja paigaldamisviiside klassifikatsioon (IM-kood)

Amendment 1 Rotating electrical machines - Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.09.2002
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-8:2007

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 8: Klemmide märgistus ja pöörlemissuund

Rotating electrical machines -- Part 8: Terminal markings and direction of rotation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.10.2007
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-8:2007/A1:2014

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 8: Klemmide märgistus ja pöörlemissuund

Rotating electrical machines - Part 8: Terminal markings and direction of rotation

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.07.2014
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-9:2005

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 9: Müra piirväärtused

Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.05.2008
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60034-9:2005/A1:2007

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 9: Müra piirväärtused

Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.06.2007
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60051-1:2001

Otsetoimelised elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 1: Määratlused ja ühtsed üldnõuded kõigile osadele

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 1: Definitions and general requirements common to all parts

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
16.05.2017
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60051-2:2001

Otsetoimelised elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 2: Erinõuded ampermeetritele ja voltmeetritele

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 2: Special requirements for ammeters and voltmeters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2001
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60051-3:2001

Otsetoimelised elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 3: Erinõuded vattmeetritele ja varrmeetritele

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 3: Special requirements for wattmeters and varmeters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2001
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60051-4:2001

Otsetoimelised elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 4: Erinõuded sagedusmõõturitele

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 4: Special requirements for frequency meters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2001
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60051-5:2001

Otsetoimelised elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 5: Erinõuded faasimõõturitele, võimsusteguri mõõturitele ja sünkronoskoopidele

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 5: Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.04.2018
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60051-6:2001

Otsetoimelised elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 6: Erinõuded oommeetritele (impedantsimõõturitele) ja juhtivusmõõturitele

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 6: Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.04.2018
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60051-7:2001

Otsetoimelised elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 7: Erinõuded multifunktsionaalsetele mõõteriistadele

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 7: Special requirements for multi-function instruments

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.04.2018
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60051-8:2001

Otsetoimelised elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 8: Erinõuded lisaseadmetele

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 8: Special requirements for accessories

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.04.2018
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60051-9:2001

Otsetoimelised elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 9: Soovitatavad katsetusmeetodid

Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 9: Recommended test methods

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2001
19,05 EUR
Elektrooniline 

EVS-EN 60065:2002

Audio-, video- jms elektriseadmed. Ohutusnõuded

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
12.01.2015
26,50 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60065:2002/A1:2006

Audio-, video- jms elektriseadmed. Ohutusnõuded

Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
12.01.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60065:2002/A11:2008

Audio-, video- jms elektriseadmed. Ohutusnõuded

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
12.01.2015
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60065:2002/A12:2011

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
12.01.2015
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60065:2002/A2:2010

Audio-, video- jms elektriseadmed. Ohutusnõuded

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
12.01.2015
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60065:2002/AC:2007

Audio-, video- jms elektriseadmed. Ohutusnõuded

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
12.01.2015
0,00 EUR
Elektrooniline 

EVS-EN 60065:2014

Audio-, video- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutusnõuded

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.06.2015
27,70 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60065:2014/AC:2016

Audio-, video- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutusnõuded

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
04.04.2017
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60110-1:2001

Jõukondensaatorid induktsioonkuumutuspaigaldistele. Osa 1: Üldosa

Power capacitors for induction heating installations - Part 1: General

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2001
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60127-1:2006

Väikesulavkaitsmed. Osa 1: Väikesulavkaitsmete määratlused ja üldnõuded väikesulavpanustele

Miniature fuses Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2006
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60127-1:2006/A1:2011

Väikesulavkaitsmed. Osa 1: Väikesulavkaitsmete määratlused ja üldnõuded väikesulavpanustele

Miniature fuses - Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2011
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60127-1:2006/A2:2015

Väikesulavkaitsmed. Osa 1: Väikesulavkaitsmete määratlused ja üldnõuded väikesulavpanustele

Miniature fuses - Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.05.2015
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60127-2:2014

Väikesulavkaitsmed. Osa 2: Padrunsulavpanused

Miniature fuses - Part 2: Cartridge fuse-links

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.12.2014
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60127-3:2001

Väikesulavkaitsmed. Osa 3: Pisisulavpanused

Miniature fuses - Part 3: Sub-miniature fuse-links

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.04.2015
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60127-3:2001/A2:2003

Väikesulavkaitsmed. Osa 3: Pisisulavpanused

Miniature fuses - Part 3: Sub-miniature fuse-links

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
02.04.2015
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60127-4:2005

Väikesulavkaitsmed. Osa 4: Universaalsed moodulsulavpanused (UMF). Läbiava ja pinnale paigutatavad seadmetüübid

Miniature fuses - Part 4: Universal modular fuse-links (UMF) - Through-hole and surface mount types

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.06.2005
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60127-4:2005/A1:2009

Väikesulavkaitsmed. Osa 4: Universaalsed moodulsulavpanused (UMF). Läbiava ja pinnale paigutatavad seadmetüübid

Miniature fuses - Part 4: Universal modular fuse-links (UMF) - Through-hole and surface mount types

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.04.2009
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60127-4:2005/A2:2013

Väikesulavkaitsmed. Osa 4: Universaalsed moodulsulavpanused (UMF). Läbiava ja pinnale paigutatavad seadmetüübid

Miniature fuses - Part 4: Universal modular fuse-links (UMF) - Through-hole and surface mount types (IEC 60127-4:2005/A2:2012)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.08.2013
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60127-6:2014

Väikesulavkaitsmed. Osa 6: Kaitsmepesad väikestele padrunsulavpanustele

Miniature fuses - Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.12.2014
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60127-7:2013

Miniature fuses - Part 7: Miniature fuse-links for special applications (IEC 60127-7:2013)

Miniature fuses - Part 7: Miniature fuse-links for special applications (IEC 60127-7:2013)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.02.2016
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60127-7:2016

Väikesulavkaitsmed. Osa 7: Eriotstarbelised väikesulavpanused

Miniature fuses - Part 7: Miniature fuse-links for special applications

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.02.2016
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60143-2:2001

Jadakondensaatorid energiasüsteemidele. Osa 2: Kaitseseadmed jadakondensaatorite rühmadele

Series capacitors for power systems - Part 2: Protective equipment for series capcitor banks

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
05.08.2013
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60143-2:2013

Jadakondensaatorid energiasüsteemidele. Osa 2: Kaitseseadmed jadakondensaatorite rühmadele

Series capacitors for power systems - Part 2: Protective equipment for series capacitor banks (IEC 60143-2:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2013
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60155:2001

Luminofoorlampide huumlahendussüüturid

Glow-starters for fluorescent lamps

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2001
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60155:2001/A2:2007

Luminofoorlampide huumlahendussüüturid

Glow-starters for fluorescent lamps

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.03.2007
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60204-1:2006

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded

Safety of machinery – Electrical equipment of machines Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.10.2018
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60204-1:2006/A1:2009

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded

Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.10.2018
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60204-1:2006/AC:2010

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded

Safety of machinery - Electrical equipment of machines -- Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.10.2018
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60204-1:2018

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2016, modified)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.10.2018
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60204-32:2008

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 32: Nõuded tõstemasinatele

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 32: Requirements for hoisting machines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2008
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60215:2001

Raadiosaateseadmete ohutusnõuded

Safety requirements for radio transmitting equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.05.2001
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60228:2005

Kaablite sooned

Conductors of insulated cables

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.06.2005
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60238:2005

Edisonkeermega lambipesad

Edison screw lampholders

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.05.2018
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60238:2005/A1:2008

Edisonkeermega lambipesad

Edison screw lampholders

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.05.2018
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60238:2005/A2:2011

Edisonkeermega lambipesad

Edison screw lampholders

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.05.2018
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60252-1:2011

Vahelduvvoolumootorite kondensaatorid. Osa 1: Üldnõuded. Talitlus, katsetamine ja nimisuurused. Ohutusnõuded. Paigaldamis- ja talitlusjuhised

AC motor capacitors - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guidance for installation and operation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.03.2011
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60252-1:2011/A1:2013

Vahelduvvoolumootorite kondensaatorid. Osa 1: Üldnõuded. Talitlus, katsetamine ja nimisuurused. Ohutusnõuded. Paigaldamis- ja talitlusjuhised

AC motor capacitors -- Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guidance for installation and operation

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.12.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60252-2:2011

Vahelduvvoolumootorite kondensaatorid. Osa 2: Käivituskondensaatorid

AC motor capacitors - Part 2: Motor start capacitors

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.03.2011
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60252-2:2011/A1:2013

Vahelduvvoolumootorite kondensaatorid. Osa 2: Käivituskondensaatorid

AC motor capacitors -- Part 2: Motor start capacitors

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.12.2013
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60255-27:2014

Mõõtereleed ja kaitseseadised. Osa 27: Toote ohutusnõuded

Measuring relays and protection equipment -- Part 27: Product safety requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.05.2014
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60269-1:2007

Madalpingelised sulavkaitsmed. Osa 1: Üldnõuded

Low-voltage fuses -- Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.08.2007
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60269-1:2007/A1:2009

Madalpingelised sulavkaitsmed. Osa 1: Üldnõuded

Low-voltage fuses - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.10.2009
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60269-1:2007/A2:2014

Madalpingelised sulavkaitsmed. Osa 1: Üldnõuded

Low-voltage fuses - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.10.2014
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60269-4:2009

Madalpingelised sulavkaitsmed. Osa 4: Lisanõuded sulavpanustele pooljuhtseadmete kaitseks

Low-voltage fuses -- Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.01.2010
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60269-4:2009/A1:2012

Madalpingelised sulavkaitsmed. Osa 4: Lisanõuded sulavpanustele pooljuhtseadmete kaitseks

Low-voltage fuses - Part 4: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of semiconductor devices

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2012
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60269-6:2011

Madalpingelised sulavkaitsmed. Osa 6: Lisanõuded solaar-fotoelektriliste energiapaigaldiste sulavkaitsmetele

Low-voltage fuses - Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.06.2011
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60309-1:2001

Pistikud, pistikupesad ja pistikühendused tööstuslikuks kasutuseks. Osa 1: Üldnõuded

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2001
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60309-1:2001/A1:2007

Pistikud, pistikupesad ja pistikühendused tööstuslikuks kasutuseks. Osa 1: Üldnõuded

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.06.2007
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60309-1:2001/A1:2007/AC:2014

Pistikud, pistikupesad ja pistikühendused tööstuslikuks kasutuseks. Osa 1: Üldnõuded

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.07.2014
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60309-1:2001/A2:2012

Pistikud, pistikupesad ja pistikühendused tööstuslikuks kasutuseks. Osa 1: Üldnõuded

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2012
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60309-2:2001

Pistikud, pistikupesad ja pistikühendused tööstuslikuks kasutuseks. Osa 2: Mõõtelise vahetatavuse nõuded sõrm-huulik-ühendustele

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2001
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60309-2:2001/A1:2007

Pistikud, pistikupesad ja pistikühendused tööstuslikuks kasutuseks. Osa 2: Mõõtelise vahetatavuse nõuded sõrm-huulik-ühendustele

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.06.2007
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60309-2:2001/A2:2012

Pistikud, pistikupesad ja pistikühendused tööstuslikuks kasutuseks. Osa 2: Mõõtelise vahetatavuse nõuded sõrm-huulik-ühendustele

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.06.2012
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60309-4:2007

Tööstustarbelised pistikud, pistikupesad ja pistikühendused. Osa 4: Lülitiga pistikupesad ja pistikühendused riivistusega ja ilma.

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes -- Part 4: Switched socket-outlets and connectors with or without interlock

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.09.2007
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60309-4:2007/A1:2012

Tööstustarbelised pistikud, pistikupesad ja pistikühendused. Osa 4: Lülitiga pistikupesad ja pistikühendused riivistusega ja ilma.

Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes - Part 4: Switched socket- outlets and connectors with or without interlock

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.06.2012
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60320-1:2002

Seadme-pistikühendused majapidamis- ja muuks taoliseks üldkasutuseks. Osa 1: Üldnõuded

Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
06.10.2015
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60320-1:2002/A1:2007

Seadme-pistikühendused majapidamis- ja muuks taoliseks üldkasutuseks. Osa 1: Üldnõuded

Appliance couplers for household and similar general purposes -- Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
06.10.2015
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60320-2-1:2001

Seadme-pistikühendused majapidamis- ja muuks taoliseks üldkasutuseks. Osa 2-1: Õmblusmasinate pistikühendused

Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2001
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60320-2-2:2001

Seadme-pistikühendused majapidamis- ja muuks taoliseks üldkasutuseks. Osa 2: Seadmetevahelised pistikühendused majapidamis- ja muudele taolistele seadmetele

Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2: Interconnection couplers for household and similar equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2001
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60320-2-4:2006

Kodumajapidamis- ja muude taoliste üldtarbeseadmete pistikühendused. Osa 2-4: Seadme kaalust sõltuvad pistikühendused

Appliance couplers for household and similar general purposes Part 2-4: Couplers dependent on appliance weight for engagement

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.03.2006
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60320-2-4:2006/A1:2010

Majapidamis- ja muude taoliste üldtarbeseadmete seadme-pistikühendused. Osa 2-4: Seadme kaalust sõltuva ühendatusega seadme-pistikühendused

Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-4: Appliance couplers dependent on appliance weight for engagement

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.03.2010
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60332-1-1:2004

Elektriliste ja optiliste kiudkaablite katsetamine tulekahju tingimustes. Osa 1-1: Katse tule vertikaalse leviku määramiseks üksiku isoleeritud juhtme või kaabli ulatuses. Aparatuur

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Apparatus

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2005
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60332-1-1:2004/A1:2015

Elektriliste ja optiliste kiudkaablite katsetamine tulekahju tingimustes. Osa 1-1: Katse tule vertikaalse leviku määramiseks üksiku isoleeritud juhtme või kaabli ulatuses. Aparatuur

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Apparatus

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.12.2015
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60332-1-2:2004

Elektriliste ja optiliste kiudkaablite katsetamine tulekahju tingimustes. Osa 1-2: Katse tule vertikaalse leviku määramiseks üksiku isoleeritud juhtme või kaabli ulatuses. 1 kW eelsegunenud leegi puhul kohaldatav protseduur

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2005
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60332-1-2:2004/A1:2015

Elektriliste ja optiliste kiudkaablite katsetamine tulekahju tingimustes. Osa 1-2: Katse tule vertikaalse leviku määramiseks üksiku isoleeritud juhtme või kaabli ulatuses. 1 kW eelsegunenud leegi puhul kohaldatav protseduur

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.12.2015
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60332-1-3:2004

Elektriliste ja optiliste kiudkaablite katsetamine tulekahju tingimustes. Osa 1-3: Katse tule vertikaalse leviku määramiseks üksiku isoleeritud juhtme või kaabli ulatuses. Põlevate tilkade/osakeste määramise protseduur

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable -Procedure for determination of flaming droplets/particles

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2005
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60332-1-3:2004/A1:2015

Elektriliste ja optiliste kiudkaablite katsetamine tulekahju tingimustes. Osa 1-3: Katse tule vertikaalse leviku määramiseks üksiku isoleeritud juhtme või kaabli ulatuses. Põlevate tilkade/osakeste määramise protseduur

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for determination of flaming droplets/particles

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.11.2015
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60332-2-1:2004

Elektriliste ja optiliste kiudkaablite katsetamine tulekahju tingimustes. Osa 2-1: Katse tule vertikaalse leviku määramiseks üksiku isoleeritud väikejuhtme või kaabli ulatuses. Aparatuur

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions Part 2-1: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Apparatus

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2005
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60332-2-2:2004

Elektriliste ja optiliste kiudkaablite katsetamine tulekahju tingimustes. Osa 2-2: Katse tule vertikaalse leviku määramiseks üksiku isoleeritud väikejuhtme või kaabli ulatuses. Hajutatud leegi puhul kohaldatav protseduur

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions Part 2-2: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Procedure for diffusion flame

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2005
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60332-3-10:2009

Elektriliste ja kiudoptiliste kaablite katsetamine tuleoludes. Osa 3-10: Püstselt kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite katsetamine püstleegi levikule. Aparatuur

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2018
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60332-3-21:2009

Elektriliste ja kiudoptiliste kaablite ja isoleerjuhtmete katsetamine tuleoludes. Osa 3-21: Püstselt kimpudena paigaldatud isoleerjuhtmete ja kaablite katsetamine püstleegi levikule. Katsetusviis A F/R

Tests on electric cables under fire conditions - Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A F/R

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2018
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60332-3-22:2009

Elektriliste ja kiudoptiliste kaablite katsetamine tuleoludes. Osa 3-22: Püstselt kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite katsetamine püstleegi levikule. Kategooria A

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2018
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60332-3-23:2009

Elektriliste ja kiudoptiliste kaablite katsetamine tuleoludes. Osa 3-23: Püstselt kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite katsetamine püstleegi levikule. Kategooria B

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category B

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2018
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60332-3-24:2009

Elektriliste ja kiudoptiliste kaablite katsetamine tuleoludes. Osa 3-24: Püstselt kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite katsetamine püstleegi levikule. Kategooria C

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2018
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60332-3-25:2009

Elektriliste ja kiudoptiliste kaablite katsetamine tuleoludes. Osa 3-25: Püstselt kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite katsetamine püstleegi levikule. Kategooria D

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
02.11.2018
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-1:2001

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Safety of household and similar electrical appliances - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
01.03.2003
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-1:2001/A12:2002

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Safety of household and similar electrical appliances - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
01.01.2003
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-1:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.02.2012
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-1:2003/A1:2005

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2012
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-1:2003/A11:2004

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2012
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-1:2003/A12:2006

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Household and similar electrical appliances - Safety Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2012
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-1:2003/A13:2009

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2012
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-1:2003/A14:2010

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2012
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-1:2003/A15:2011

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2012
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-1:2003/A2:2006

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2012
13,92 EUR
Elektrooniline 

EVS-EN 60335-1:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.02.2012
27,70 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-1:2012/A11:2014

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.09.2014
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-1:2012/A13:2017

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
01.11.2017
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-1:2012/AC:2014

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.02.2014
0,00 EUR
Elektrooniline 

EVS-EN 60335-1:2012+A11:2014

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
08.06.2015
27,70 EUR
Elektrooniline 

EVS-EN 60335-1:2012+A11+A13:2017

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2017
29,18 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-10:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-10: Erinõuded põrandahooldusmasinatele ja märgpuhastusmasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-10:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-10: Erinõuded põrandahooldusmasinatele ja märgpuhastusmasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-10: Particular requirements for floor treatment machines and wet scrubbing machines

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-101:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-101: Erinõuded aurutitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-101: Particular requirements for vaporizers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-101:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-101: Erinõuded aurutitele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-101: Particular requirements for vaporizers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-101:2003/A2:2014

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-101: Erinõuded aurutitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-101: Particular requirements for vaporizers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.12.2014
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-102:2016

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-102: Erinõuded elektrilisi ühendusi omavatele gaasi, õli ja tahkekütuse põletamise seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.02.2016
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-105:2005

Majapidamismasinad ja nende sarnased elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-105. Erinõuded multifunktsionaalsetele dušikabiinidele

Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.06.2005
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-105:2005/A1:2008

Majapidamismasinad ja nende sarnased elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-105. Erinõuded multifunktsionaalsetele dušikabiinidele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.08.2008
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-105:2005/A11:2010

Majapidamismasinad ja nende sarnased elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-105. Erinõuded multifunktsionaalsetele dušikabiinidele

Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.04.2010
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-106:2007

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-106: Erinõuded küttevaipadele ja eemaldatava põrandakatte alla paigaldatud kütteseadistele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-106: Particular requirements for heated carpets and for heating units for room heating installed under removable floor coverings

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2007
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-108:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-108: Erinõuded elektrolüüseritele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-108: Particular requirements for electrolysers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.09.2008
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-109:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-109: Erinõuded ultraviolettkiiritus-veekäsitlusseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.09.2010
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-109:2010/A1:2018

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-109: Erinõuded ultraviolettkiiritus-veekäsitlusseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.09.2018
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-109:2010/A2:2018

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-109: Erinõuded ultraviolettkiiritus-veekäsitlusseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-109: Particular requirements for UV radiation water treatment appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.09.2018
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-11:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-11: Erinõuded trummelkuivatitele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.06.2010
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-11:2010/A1:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-11: Erinõuded trummelkuivatitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.03.2015
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-11:2010/A11:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-11: Erinõuded trummelkuivatitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.10.2012
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-12:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-12: Erinõuded soojendusplaatidele ja muudele taolistele seadmetele

Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-12:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-12: Erinõuded soojendusplaatidele ja muudele taolistele seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-13:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-13: Erinõuded fritüüridele, praepannidele ja muudele taolistele seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.04.2010
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-13:2010/A11:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-13: Erinõuded fritüüridele, praepannidele ja muudele taolistele seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.10.2012
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-15:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-15: Erinõuded vedelike kuumutamise seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety -Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.02.2016
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-15:2003/A1:2005

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-15: Erinõuded vedelike kuumutamise seadmetele

Household and similar electrical appliances – Safety Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2016
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-15:2003/A11:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-15: Erinõuded vedelike kuumutamise seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2016
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-15:2003/A11:2012/AC:2013

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-15: Erinõuded vedelike kuumutamise seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2016
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-15:2003/A2:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-15: Erinõuded vedelike kuumutamise seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2016
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-15:2016

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-15: Erinõuded vedelike kuumutamise seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.02.2016
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-15:2016/A11:2018

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-15: Erinõuded vedelike kuumutamise seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.10.2018
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-16:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-16: Erinõuded toidujäätmete konteineritele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-16:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-16: Erinõuded toidujäätmete konteineritele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-16:2003/A11:2018

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-16: Erinõuded toidujäätmete konteineritele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.09.2018
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-16:2003/A2:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-16: Erinõuded toidujäätmete konteineritele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-16: Particular requirements for food waste disposers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2012
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-17:2013

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-17: Erinõuded tekkidele, patjadele, riietusesemetele ja muudele taolistele paindpehmetele soojendusseadmetele (IEC 60335-2-17:2012)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances (IEC 60335-2-17:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.04.2013
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-2:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-2: Erinõuded tolmuimejatele ja veeimemis-puhastusseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.04.2010
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-2:2010/A1:2013

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-2: Erinõuded tolmuimejatele ja veeimemis-puhastusseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances (IEC 60335-2-2:2009/A1:2012)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.05.2013
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-2:2010/A11:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-2: Erinõuded tolmuimejatele ja veeimemis-puhastusseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.10.2012
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-21:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-21: Erinõuded salvestus-veesoojenditele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-21:2003/A1:2005

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-21: Erinõuded salvestus-veesoojenditele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.06.2005
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-21:2003/A2:2009

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-21: Erinõuded salvestus-veesoojenditele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.02.2009
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-23:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-23: Erinõuded naha- ja juuksehooldusseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for skin and hair care

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-23:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-23: Erinõuded naha- ja juuksehooldusseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.08.2008
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-23:2003/A11:2011

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-23: Erinõuded naha- ja juuksehooldusseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.02.2011
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-23:2003/A11:2011/AC:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-23: Erinõuded naha- ja juuksehooldusseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.07.2012
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-23:2003/A2:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-23: Erinõuded naha- ja juuksehooldusseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.02.2015
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-25:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-25: Erinõuded mikrolaineahjudele, sealhulgas kombinatsioon- mikrolaineahjudele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2012
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-25:2012/A1:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-25: Erinõuded mikrolaineahjudele, sealhulgas kombinatsioon- mikrolaineahjudele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.11.2015
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-25:2012/A2:2016

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-25: Erinõuded mikrolaineahjudele, sealhulgas kombinatsioon- mikrolaineahjudele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2016
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-26:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-26: Erinõuded kelladele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-26: Particular requirements for clocks

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-26:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-26: Erinõuded kelladele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-26: Particular requirements for clocks

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-27:2014

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-27: Erinõuded naha ultraviolett- ja infrapunakiiritusseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.06.2014
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-28:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-28: Erinõuded õmblusmasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2:28: Particular requirements for sewing machines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-28:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-28: Erinõuded õmblusmasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-28: Particular requirements for sewing machines

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-28:2003/A11:2018

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-28: Erinõuded õmblusmasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-28: Particular requirements for sewing machines

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.10.2018
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-29:2004

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-29: Erinõuded akulaaduritele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
10.12.2004
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-29:2004/A11:2018

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-29: Erinõuded akulaaduritele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.10.2018
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-29:2004/A2:2010

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-29: Erinõuded akulaaduritele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.04.2010
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-3:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-3: Erinõuded elektritriikraudadele

Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-3: Particular requirements for electric irons

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2016
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-3:2003/A1:2005

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-3: Erinõuded elektritriikraudadele

Household and similar electrical appliances – Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2016
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-3:2003/A11:2011

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-3: Erinõuded elektritriikraudadele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2016
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-3:2003/A11:2011/AC:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-3: Erinõuded elektritriikraudadele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2016
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-3:2003/A2:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-3: Erinõuded elektritriikraudadele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-3: Particular requirements for electric irons

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
03.02.2016
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-3:2016

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-3: Erinõuded elektritriikraudadele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.02.2016
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-30:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-30: Erinõuded ruumikütteseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heaters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.03.2010
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-30:2010/A11:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-30: Erinõuded ruumikütteseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heaters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.05.2012
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-30:2010/AC:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-30: Erinõuded ruumikütteseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heaters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.06.2015
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-31:2014

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-31: Erinõuded õhupuhastusseadmetele ja muudele toiduvalmistusaurude äratõmbevahenditele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31: Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
12.01.2015
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-32:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-32: Erinõuded massaažiseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-32:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-32: Erinõuded massaažiseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.12.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-32:2003/A2:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-32: Erinõuded massaažiseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.02.2015
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-34:2013

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-34: Erinõuded mootorkompressoritele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors (IEC 60335-2-34:2012)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2013
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-35:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-35: Erinõuded vee kiirkeetjatele

Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
08.03.2006
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-35:2016

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-35: Erinõuded vee kiirkeetjatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.02.2016
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-36:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-36: Erinõuded kaubanduslikele elektripliitidele, -ahjudele, -pliidiplaatidele ja pliidiplaatide elementidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2003
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-36:2003/A1:2004

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-36: Erinõuded kaubanduslikele elektripliitidele, -ahjudele, -pliidiplaatidele ja pliidiplaatide elementidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
10.12.2004
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-36:2003/A11:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-36: Erinõuded kaubanduslikele elektripliitidele, -ahjudele, -pliidiplaatidele ja pliidiplaatide elementidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.05.2012
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-36:2003/A2:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-36: Erinõuded kaubanduslikele elektripliitidele, -ahjudele, -pliidiplaatidele ja pliidiplaatide elementidele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.06.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-36:2003/AC:2007

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-36: Erinõuded kaubanduslikele elektripliitidele, -ahjudele, -pliidiplaatidele ja pliidiplaatide elementidele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.04.2009
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-37:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-37: Erinõuded kaubanduslikele elektrifritüüridele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-37: Particular requirements for commercial electric deep fat fryers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2003
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-37:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-37: Erinõuded kaubanduslikele elektrifritüüridele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-37: Particular requirements for commercial electric deep fat fryers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.06.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-37:2003/A11:2012

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-37: Erinõuded kaubanduslikele elektrifritüüridele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-37: Particular requirements for commercial electric deep fat fryers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.05.2012
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-37:2003/AC:2007

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-37: Erinõuded kaubanduslikele elektrifritüüridele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-37: Particular requirements for commercial electric deep fat fryers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.04.2009
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-38:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-38: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele küpsetusalustele ja küpsetusalus-grillidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-38: Particular requirements for commercial electric griddles and griddle grills

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-38:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-38: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele küpsetusalustele ja küpsetusalus-grillidele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-38: Particular requirements for commercial electric griddles and griddle grills

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.06.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-39:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-39: Erinõuded kaubanduslikele mitmeotstarbelistele elektrikeedupottidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-39: Particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking pans

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-39:2003/A1:2004

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-39: Erinõuded kaubanduslikele mitmeotstarbelistele elektrikeedupottidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-39: Particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking pans

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
10.12.2004
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-39:2003/A2:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-39: Erinõuded kaubanduslikele mitmeotstarbelistele elektrikeedupottidele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-39: Particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking pans

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.12.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-4:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-4: Erinõuded tsentrifuugidele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-4: Particular requirements for spin extractors

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.04.2010
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-4:2010/A1:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-4: Erinõuded tsentrifuugidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
02.04.2015
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-4:2010/A11:2018

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-4: Erinõuded tsentrifuugidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.09.2018
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-40:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-40: Erinõuded elektrilistele soojuspumpadele, kliimaseadmetele ja õhukuivatitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
01.09.2003
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-40:2003/A1:2006

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-40: Erinõuded elektrilistele soojuspumpadele, kliimaseadmetele ja õhukuivatitele

Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2006
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-40:2003/A11:2004

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-40: Erinõuded elektrilistele soojuspumpadele, kliimaseadmetele ja õhukuivatitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
10.12.2004
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-40:2003/A12:2005

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-40: Erinõuded elektrilistele soojuspumpadele, kliimaseadmetele ja õhukuivatitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.06.2005
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-40:2003/A13:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-40: Erinõuded elektrilistele soojuspumpadele, kliimaseadmetele ja õhukuivatitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2012
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-40: Erinõuded elektrilistele soojuspumpadele, kliimaseadmetele ja õhukuivatitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.10.2013
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-40:2003/A2:2009

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-40: Erinõuded elektrilistele soojuspumpadele, kliimaseadmetele ja õhukuivatitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.06.2009
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-40:2003/AC:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-40: Erinõuded elektrilistele soojuspumpadele, kliimaseadmetele ja õhukuivatitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.10.2010
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-41:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-41: Erinõuded pumpadele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-41: Particular requirements for pumps

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-41:2003/A1:2004

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-41: Erinõuded pumpadele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-41: Particular requirements for pumps

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.07.2004
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-41:2003/A2:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-41: Erinõuded pumpadele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-41: Particular requirements for pumps

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.04.2010
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-42:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-42: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele sundkonvektsiooniga ahjudele, aurukeetjatele ja aurukonvektsiooniga ahjudele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-42: Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2003
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-42:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-42: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele sundkonvektsiooniga ahjudele, aurukeetjatele ja aurukonvektsiooniga ahjudele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-42: Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.12.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-42:2003/A11:2012

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-42: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele sundkonvektsiooniga ahjudele, aurukeetjatele ja aurukonvektsiooniga ahjudele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-42: Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.05.2012
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-42:2003/AC:2007

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-42: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele sundkonvektsiooniga ahjudele, aurukeetjatele ja aurukonvektsiooniga ahjudele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-42: Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.04.2009
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-43:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-43: Erinõuded riidekuivatitele ja käteräti-siugtorudele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-43:2003/A1:2006

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-43: Erinõuded riidekuivatitele ja käteräti-siugtorudele

Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.07.2006
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-43:2003/A2:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-43: Erinõuded riidekuivatitele ja käteräti-siugtorudele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-43: Particular requirements for clothes dryers and towel rails

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.12.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-44:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-44: Erinõuded triikimisseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-44: Particular requirements for ironers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-44:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-44: Erinõuded triikimisseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-44: Particular requirements for ironers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-44:2003/A2:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-44: Erinõuded triikimisseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-44: Particular requirements for ironers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2012
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-45:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-45: Erinõuded kaasaskantavatele ja muudele taolistele kuumutamisseadmetele

Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2003
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-45:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-45: Erinõuded kaasaskantavatele ja muudele taolistele kuumutamisseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-45:2003/A2:2012

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-45: Particular requirements for portable heating tools and similar appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2012
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-47:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-47: Erinõuded kaubanduslikele elektrikeedupottidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling pans

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-47:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-47: Erinõuded kaubanduslikele elektrikeedupottidele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling pans

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-47:2003/A11:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-47: Erinõuded kaubanduslikele elektrikeedupottidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling pans

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.05.2012
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-47:2003/AC:2007

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-47: Erinõuded kaubanduslikele elektrikeedupottidele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-47: Particular requirements for commercial electric boiling pans

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.04.2009
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-48:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-48: Erinõuded kaubanduslikele grillidele ja rösteritele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-48: Particular requirements for commercial grillers and toasters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.07.2003
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-48:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-48: Erinõuded kaubanduslikele elektrigrillidele ja rösteritele

Household and similar electrical applicances - Safety -- Part 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers and toasters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.06.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-48:2003/A11:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-48: Erinõuded kaubanduslikele grillidele ja rösteritele

Household and similar electrical applicances - Safety - Part 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers and toasters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.05.2012
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-48:2003/AC:2007

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-48: Erinõuded kaubanduslikele elektrigrillidele ja rösteritele

Household and similar electrical applicances - Safety - Part 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers and toasters.

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.04.2009
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-49:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-49: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele toidu ja nõude soojalthoidmisseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular requirements for commercial electric appliances for keeping food and crockery warm

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-49:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-49: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele toidu ja nõude soojalthoidmisseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular requirements for commercial electric appliances for keeping food and crockery warm

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.12.2008
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-49:2003/A11:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-49: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele toidu ja nõude soojalthoidmisseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular requirements for commercial electric appliances for keeping food and crockery warm

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.05.2012
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-49:2003/AC:2007

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-49: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele toidu ja nõude soojalthoidmisseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular requirements for commercial electric appliances for keeping food and crockery warm

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.04.2009
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-5:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-5: Erinõuded nõudepesumasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.05.2015
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-50:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-50: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele hautamiskastrulitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-50: Particular requirements for commercial electric bains-marie

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-50:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-50: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele hautamiskastrulitele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-50: Particular requirements for commercial electric bains-marie

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.05.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-51:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-51: Erinõuded kütte- ja tarbeveepaigaldiste statsionaarsetele ringluspumpadele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-51:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-51: Erinõuded kütte- ja tarbeveepaigaldiste statsionaarsetele ringluspumpadele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-51:2003/A2:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-51: Erinõuded kütte- ja tarbeveepaigaldiste statsionaarsetele ringluspumpadele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2012
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-52:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-52: Erinõuded suuhügieeniseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-52:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-52: Erinõuded suuhügieeniseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-52:2003/A11:2011

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-52: Erinõuded suuhügieeniseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.02.2011
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-52:2003/A11:2011/AC:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-52: Erinõuded suuhügieeniseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for oral hygiene appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.07.2012
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-53:2011

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-53: Erinõuded elektrilistele saunakütteseadmetele ja infrapunakabiinidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2012
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-54:2009

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-54: Erinõuded pinnapuhastusseadmetele, mis kasutavad vedelikke või auru

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.02.2009
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-54:2009/A1:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-54: Erinõuded pinnapuhastusseadmetele, mis kasutavad vedelikke või auru

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.11.2015
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-54:2009/A11:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-54: Erinõuded pinnapuhastusseadmetele, mis kasutavad vedelikke või auru

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.01.2013
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-54:2009/A11:2012/AC:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-54: Erinõuded pinnapuhastusseadmetele, mis kasutavad vedelikke või auru

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.03.2015
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-55:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-55: Erinõuded akvaariumides ja aiatiikides kasutatavatele elektriseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-55: Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-55:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-55: Erinõuded akvaariumides ja aiatiikides kasutatavatele elektriseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-55: Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-55:2003/A11:2018

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-55: Erinõuded akvaariumides ja aiatiikides kasutatavatele elektriseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-55: Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.10.2018
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-56:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-56: Erinõuded projektoritele ja muudele taolistele seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2003
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-56:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-56: Erinõuded projektoritele ja muudele taolistele seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-56:2003/A2:2014

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-56: Erinõuded projektoritele ja muudele taolistele seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.12.2014
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-58:2005

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-58: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele nõudepesumasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-58: Particular requirements for commercial electric dishwashing machines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
09.06.2005
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-59:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-59: Erinõuded putukasurmajatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-59: Particular requirements for insect killers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2003
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-59:2003/A1:2006

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-59: Erinõuded putukasurmajatele

Household and similar electrical appliances – Safety Part 2-59: Particular requirements for insect killers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.09.2006
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-59:2003/A11:2018

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-59: Erinõuded putukasurmajatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-59: Particular requirements for insect killers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.10.2018
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-59:2003/A2:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-59: Erinõuded putukasurmajatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-59: Particular requirements for insect killers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.03.2010
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-6:2003/A11:2011/AC:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-6: Erinõuded statsionaarsetele pliitidele, pliidiplaatidele, ahjudele ja muudele taolistele seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtetu
alates
15.02.2018
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-6:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-6: Erinõuded kohtkindlatele pliitidele, pliidiplaatidele, ahjudele ja muudele taolistele seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.05.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-60:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-60: Erinõuded mullivannidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-60:2003/A1:2005

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-60: Erinõuded mullivannidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.06.2005
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-60:2003/A11:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-60: Erinõuded mullivannidele ja mullivannipaigaldistele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.04.2010
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-60:2003/A12:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-60: Erinõuded mullivannidele ja mullivannipaigaldistele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.04.2010
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-60:2003/A2:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-60: Erinõuded mullivannidele ja –basseinidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.12.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-61:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-61: Erinõuded termiliste laoruumide küttekehadele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal storage heaters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-61:2003/A1:2005

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-61: Erinõuded termiliste laoruumide küttekehadele

Household and similar electrical appliances – Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
10.08.2005
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-61:2003/A2:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-61: Erinõuded termiliste laoruumide küttekehadele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.12.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-62:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-62: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele köögivalamutele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-62: Particular requirements for commercial electric rinsing sinks

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-62:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-62: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele köögivalamutele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-62: Particular requirements for commercial electric rinsing sinks

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.06.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-65:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-65: Erinõuded õhupuhastusseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-65:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-65: Erinõuded õhupuhastusseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-65:2003/A11:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-65: Erinõuded õhupuhastusseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.10.2012
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-66:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-66: Erinõuded vesivoodite soojenditele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2003
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-66:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-66: Erinõuded vesivoodite soojenditele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-66:2003/A2:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-66: Erinõuded vesivoodite soojenditele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2012
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-7:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-7: Erinõuded pesumasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.04.2010
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-7:2010/A1:2013

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-7: Erinõuded pesumasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-7: Particular requirements for washing machines (IEC 60335-2-7:2008/A1:2011, modified)

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.03.2013
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-7:2010/A11:2013

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-7: Erinõuded pesumasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-7: Particular requirements for washing machines

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
14.11.2013
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-70:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-70: Erinõuded lüpsimasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-70: Particular requirements for milking machines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-71:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-71: Erinõuded kütteseadmetele, mis on mõeldud loomade tõuaretamiseks ja kasvatamiseks

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
21.01.2004
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-71:2003/A1:2007

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-71: Erinõuded kütteseadmetele, mis on mõeldud loomade tõuaretamiseks ja kasvatamiseks

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.08.2007
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-73:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-73: Erinõuded kohtkindlatele sukelduskuumutitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.11.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-73:2003/A1:2006

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-73: Erinõuded kohtkindlatele sukelduskuumutitele

Household and similar electrical appliances – Safety Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.09.2006
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-73:2003/A2:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-73: Erinõuded kohtkindlatele sukelduskuumutitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.03.2010
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-74:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-74: Erinõuded kaasaskantavatele sukelduskuumutitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-74:2003/A1:2006

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-74: Erinõuded kaasaskantavatele sukelduskuumutitele

Household and similar electrical appliances – Safety Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.10.2006
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-74:2003/A11:2018

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-74: Erinõuded kaasaskantavatele sukelduskuumutitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.10.2018
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-74:2003/A2:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-74: Erinõuded kaasaskantavatele sukelduskuumutitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-74: Particular requirements for portable immersion heaters

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.03.2010
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-75:2004

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-75: Erinõuded kaubanduslikele jaotusseadmetele ja müügiautomaatidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
10.12.2004
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-75:2004/A1:2005

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-75: Erinõuded kaubanduslikele jaotusseadmetele ja müügiautomaatidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.06.2005
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-75:2004/A11:2006

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-75: Erinõuded kaubanduslikele jaotusseadmetele ja müügiautomaatidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
06.11.2006
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-75:2004/A12:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-75: Erinõuded kaubanduslikele jaotusseadmetele ja müügiautomaatidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.04.2010
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-75:2004/A2:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-75: Erinõuded kaubanduslikele jaotusseadmetele ja müügiautomaatidele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.12.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-78:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-78: Erinõuded aiagrillidele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-78:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-78: Erinõuded aiagrillidele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-8:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-8: Erinõuded pardlitele, juukselõikusmasinatele ja muudele taolistele seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2015
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-8:2015/A1:2016

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-8: Erinõuded pardlitele, juukselõikusmasinatele ja muudele taolistele seadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair clippers and similar appliances

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2016
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-80:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-80: Erinõuded ventilaatoritele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements for fans

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2003
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-80:2003/A1:2004

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-80: Erinõuded ventilaatoritele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements for fans

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
09.07.2004
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-80:2003/A2:2009

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-80: Erinõuded ventilaatoritele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-80: Particular requirements for fans

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.06.2009
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-81:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-81: Erinõuded jalasoojenditele ja soojendusvaipadele

Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2003
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-81:2003/A1:2007

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-81: Erinõuded jalasoojenditele ja soojendusvaipadele

Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.05.2007
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-81:2003/A2:2012

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
04.04.2012
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-82:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-82: Erinõuded teenindusmasinatele ja lõbustusmasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-82:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-82: Erinõuded teenindusmasinatele ja lõbustusmasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.08.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-83:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-83: Erinõuded katuse soojendatud veeneeludele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-83: Particular requirements for heated gullies for roof drainage

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.02.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-83:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-83: Erinõuded katuse soojendatud veeneeludele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-83: Particular requirements for heated gullies for roof drainage

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-84:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-84: Erinõuded tualettruumidele

Safety of household and similar electrical appliances - Part 2-84: Particular requirements for toilets

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2003
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-84:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-84: Erinõuded tualettruumidele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-84: Particular requirements for toilets

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
07.08.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-85:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-85: Erinõuded riideaurutitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.10.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-85:2003/A1:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-85: Erinõuded riideaurutitele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
05.09.2008
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-85:2003/A11:2018

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-85: Erinõuded riideaurutitele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
16.10.2018
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-86:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-86: Erinõuded elektriliste kalapüügimasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
21.01.2004
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-86:2003/A1:2005

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-86: Erinõuded elektriliste kalapüügimasinatele

Household and similar electrical appliances – Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
10.08.2005
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-86:2003/A11:2016

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-86: Erinõuded elektriliste kalapüügimasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.02.2016
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-86:2003/A2:2016

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-86: Erinõuded elektriliste kalapüügimasinatele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
02.03.2016
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-87:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-87: Erinõuded elektrilistele loomauimastamisseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.09.2003
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60335-2-87:2003/A1:2007

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-87: Erinõuded elektrilistele loomauimastamisseadmetele

Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
08.10.2007
8,01 EUR

Kokku: 1128

    Otsingutulemusi on liiga palju. Hetkel kuvatakse esimesed 500 tulemust.
    Palun täpsustage otsingutingimusi.
Koolitus ISO 10002 ISO 45001