Esileht»E-pood»Surveseadmed

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

2014/68/EU - Surveseadmed

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12516-4:2014

Tööstuslikud ventiilid. Korpuse tugevus. Osa 4: Terasest erinevatest metallidest valmistatud ventiilikorpuste arvutusmeetod

Industrial valves - Shell design strength - Part 4: Calculation method for valve shells manufactured in metallic materials other than steel

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.10.2018
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12516-4:2014+A1:2018

Tööstuslikud ventiilid. Korpuse tugevus. Osa 4: Terasest erinevatest metallidest valmistatud ventiilikorpuste arvutusmeetod

Industrial valves - Shell design strength - Part 4: Calculation method for valve shells manufactured in metallic materials other than steel

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.10.2018
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1252-2:2005

Krüogeenanumad. Materjalid. Osa 2: Vastupidavusnõuded temperatuuridel vahemikus -80°C ja -20°C

Cryogenic vessels - Materials - Part 2: Toughness requirements for temperatures between -80 °C and -20 °C

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.05.2018
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12542:2010

Vedelgaasi (LPG) seadmed ja lisavarustus. Paiksed terasest keevitatud silindrilised vedelgaasi (LPG) mahutid ruumalaga mitte üle 13 m³, mida valmistatakse seeriaviisiliselt. Konstruktsioon ja valmistamine

LPG equipment and accessories - Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m3 - Design and manufacture

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.10.2010
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12735-1:2016

Vask ja vasesulamid. Õmblusteta ümarad torud konditsioneerimise ja jahutuse jaoks. Osa 1: Torud torustikusüsteemide jaoks

Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.07.2016
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12735-2:2016

Vask ja vasesulamid. Õmblusteta ümarad torud konditsioneerimise ja jahutuse jaoks. Osa 2: Torud seadmete jaoks

Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for air conditioning and refrigeration - Part 2: Tubes for equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.07.2016
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12778:2003

Toiduvalmistamise seadmed. Kiirkeetjad koduseks kasutamiseks

Cookware - Pressure cookers for domestic use

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.03.2003
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12778:2003/A1:2005

Toiduvalmistamise seadmed. Kiirkeetjad koduseks kasutamiseks

Cookware - Pressure cookers for domestic use

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
10.08.2005
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12952-1:2015

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 1: Üldist

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 1: General

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2015
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12952-10:2002

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 10: Nõuded kaitseseadmetele kaitseks ülemäärase surve eest

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements for safeguards against excessive pressure

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2002
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12952-11:2007

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 11: Nõuded boileri ja abiseadmete limiteerimisüksustele

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 11: Requirements for limiting devices of the boiler and accessories

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
08.10.2007
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12952-14:2004

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 14: Nõuded vedelgaasi DENOX süsteemile rõhu all ammooniumile ja ammooniumi vesilahusele

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 14: Requirements for flue gas DENOX-systems using liquified pressurized ammonia and ammonia water solution

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
12.10.2004
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12952-16:2003

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 16: Nõuded kiht- ja keevkihiga põletussüsteemile tahkel kütusel töötava boileri puhul

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16: Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.04.2003
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12952-18:2012

Veetorukatlad ja abiseadmed. Osa 18: Kasutusjuhendid

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 18: Operating instructions

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2012
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12952-2:2011

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 2: Katelde ja lisaseadmete survedetailide materjalid

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.09.2011
15,40 EUR
Elektrooniline 

EVS-EN 12952-3:2011

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 3: Katla survedetailide projekteerimine ja arvutamine

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 3: Design and calculation for pressure parts of the boiler

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
04.01.2012
26,50 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12952-5:2011

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 5: Katla survedetailide väljatöötamisviis ja valmistamine

Water-tube boilers and auxillary installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2011
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12952-6:2011

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 6: Inspekteerimine katla survedetailide valmistamise, dokumenteerimise ja märgistamise ajal

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of the boiler

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
06.09.2011
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12952-7:2012

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 7: Nõuded katla seadmestikule

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 7: Requirements for equipment for the boiler

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2012
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12952-8:2002

Veetorudega katlad ja abipaigaldised. Osa 8: Nõuded vedel- ja gaasiküttega katla küttesüsteemidele

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 8: Requirements for firing systems for liquid and gaseous fuels for the boiler

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2002
12,51 EUR
ISO 14971 Koolitus ISO 10002