Esileht»E-pood»Köisteepaigaldised

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Regulation (EU) 2016/424 - Köisteepaigaldised

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12385-8:2002

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 8: Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste köisveo ja kande-veo trossid

Steel wire ropes - Safety - Part 8: Stranded hauling and carrying-hauling ropes for cableway installation designed to carry persons

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.01.2003
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12385-9:2002

Terastraadist trossid. Ohutus. Osa 9: Inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldiste segmentköie kandetrossid

Steel wire ropes - Safety - Part 9: Locked coil carrying ropes for cableway installations designed to carry persons

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.12.2002
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927:2019

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
03.06.2019
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-1:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 1: Köite ja nende otste kinnitite valikukriteeriumid

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 1: Selection criteria for ropes and their end fixings

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-3:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 3: 6-põimeliste köisveo, kandeveo ja veotrosside pikijätkamine

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 3: Long splicing of 6 strand hauling, carrying hauling and towing ropes

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-4:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimisele köitega. Köied. Osa 4: Otste kinnitused

Safety requirements for passenger transportation by rope - Ropes - Part 4: End fixing

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-5:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 5: Ladustamine, transport, paigaldamine ja pingutamine

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 5: Storage, transportation, installation and tensioning

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12927-8:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Köied. Osa 8: Köite magnetkatsetus (MRT)

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes - Part 8: Magnetic rope testing (MRT)

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
03.06.2019
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12930:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Arvutused

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Calculations

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.05.2015
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13107:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Rajatised

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil engineering works

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.09.2015
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13107:2015/AC:2016

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Rajatised

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil engineering works

Vaata / Osta

Inglise
Kehtiv
alates
03.08.2016
0,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13223:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Ajamisüsteemid ja muud mehaanilised seadmed

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Drive systems and other mechanical equipment

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2015
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13243:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Elektriseadmed, v.a ajamisüsteemidele

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Electrical equipment other than for drive systems

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
07.05.2015
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13796-1:2017

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Kandurid. Osa 1: Haaratsid, veermikud, pidurid, kabiinid, toolid, vagunid, hooldusplatvormid, puksiirid

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
16.05.2017
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 17064:2019

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Tule ennetamine ja tõrjumine

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Prevention and fight against fire

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
01.02.2019
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1709:2004

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Käikulaskmiseelne ülevaatus, hooldus, käitusaegne ülevaatus ja kontroll

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Precommissioning inspection, maintenance, operational inspection and checks

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtetu
alates
15.05.2019
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1709:2019

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Kasutamisele eelnev kontroll, hooldusjuhised ja korraline kontroll ning ülevaatus

Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Precommissioning inspection and instructions for maintenance and operational inspection and checks

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
15.05.2019
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1908:2015

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Pingutusseadmed

Safety requirements of cableway installations designed to carry persons - Tensioning devices

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2015
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1909:2017

Ohutusnõuded inimeste transportimiseks mõeldud köisteepaigaldistele. Taaskäivitus hädaolukorras ja evakueerimine

Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Recovery and evacuation

Vaata / Osta

Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2017
10,19 EUR

Kokku: 19

    ISO 45001 Koolitus_17025