Back

EVS 835:2003

Design of site water supply

General information
Withdrawn from 04.02.2014
Directives or regulations
None
Standard history
Status
Date
Type
Name
04.02.2014
Main
01.09.2003
Main
Käesolev standard kehtib kinnistute veevärkidele, mis on ühendatud linna või asula ühisveevärgiga või kohaliku veevarustusallikaga. Kinnistu veevärgi all mõistetakse hoonesisest külma- ja soojaveetorustikku koos toruarmatuuriga, veevarustusseadmeid ja maa-alust veetoru kinnistu piires ning sellest väljapoole kuni peakraanini . Standardi nõudeid tuleb täita nii uue kinnistu veevärgi projekteerimisel, paigaldamisel, katsetamisel kui ka olemasolevate vee-värkide remondil ja ümberehitusel.
*
*
*
PDF
22.86 € incl tax
Paper
22.86 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 846:2003

Site sewer system
Withdrawn from 05.03.2013
Main

EVS 847-3:2003

Municipal water supply - Part 3: Design of water supply system
Withdrawn from 04.02.2014
Main

EVS 848:2003

Municipal sewer system
Withdrawn from 05.03.2013
Main

EVS 812-6:2005

Fire safety constructions - Part 6: Firefighting water supply
Withdrawn from 04.04.2012