Back

EVS JUHEND 4:2020

Structure, formulation and presentation of an Estonian Standard and publication

General information
Valid from 15.09.2020
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Peamised muudatused võrreldes juhendi 2018. aasta väljaandega on järgmised: — korrigeeritud IEC standardi teksti sisaldavate Eesti standardite ülesehitust; — täpsustatud dokumentide paranduste avaldamist; — lisatud algupärase Eesti standardi tõlke tiitellehe ja eessõna ülesehitus ja näide; — täiendatud ja korrigeeritud tõlkesoovitusi.
Standard history
Status
Date
Type
Name
15.09.2020
Main
18.09.2018
Main
This EVS Guide describes the rules for structure, formulation and presentation of Estonian standards, standard's alike documents and their drafts. The rules for amendments and corrigendums are described also.
*
*
*
PDF
22.86 € incl tax
Paper
22.86 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring