Back

EVS JUHEND 4:2021

Structure, formulation and presentation of an Estonian Standard and publication

General information
Valid from 17.08.2021
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Peamised muudatused võrreldes juhendi 2020. aasta väljaandega on järgmised: — korrigeeritud läbivalt Eesti Standardikeskuse asemele Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus; — uuendatud standardite ja standardilaadsete dokumentide tiitellehtede ja eessõnade näidised; — korrigeeritud Eesti standardite ülesehitust Euroopa või rahvusvahelise standardi ülevõtu korral.
Standard history
Status
Date
Type
Name
17.08.2021
Main
15.09.2020
Main
This EVS Guide describes the rules for structure, formulation and presentation of Estonian standards, standard's alike documents and their drafts. The rules for amendments and corrigendums are described also.
*
*
*
PDF
22.86 € incl tax
Paper
22.86 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring