Back

EVS JUHEND 6:2019

Establishment and working procedures of technical committee and project committee

General information
Withdrawn from 20.07.2021
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Peamised muudatused võrreldes juhendi 2016. a väljaandega on järgmised: - muudetud on liikmeskonnaga seotud nõudeid ning selle juhendi kohaselt peavad komitee asutamiseks ja töö jätkamiseks komitees olema esindatud vähemalt kolme huvipoolte kategooria esindajad; - lisatud on komitee töös vaatlejaliikmena osalemise võimalus organisatsioonidele, kes kuuluvad teise Standardikeskuse juures registreeritud komitee liikmeskonda; - täpsustatud on lihthäälteenamuse alusel otsuste vastu võtmist nii tehnilise komitee kui ka projektkomitee töös; - loobutud on võimalusest peatada tehniliste komiteede tegevus; - täpsustatud on komitee ja liikmete kohustusi, mistõttu on täienenud liikme liikmeskonnast välja arvamise võimalused ja komitee tegevuse lõpetamise alused.
Standard history
Status
Date
Type
Name
20.07.2021
Main
16.07.2019
Main
04.04.2016
Main
EVS JUHEND 6:2016
This Guide determines the requirements for the establishment, functioning and disbanding of standardisation Technical Committee's and Project Committee's.
*
*
*
PDF
14.00 € incl tax
Paper
14.00 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring