Back

Sorry - this product is no longer available

prEVS 920-1

Requirements for roof building. Part 1: General rules

General information
Draft. Expected publication date is 06.2021
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardis on tehtud järgmised muudatused: - muudetud on standardi pealkirja - standardi sisu on süstematiseeritud ja ajakohastatud (sh on parandatud viidatud standardite tähised); - on täpsustatud ja lisatud termineid; - on lisatud joonised, 22 tk; - standardi ülesehitus on muudetud loogilisemaks.
Standard history
Status
Date
Type
Name
Main
prEVS 920-1
04.06.2013
Main
This Estonian standard sets general requirements for roof building.
*
*
*
PDF
10.50 € incl tax
Paper
10.50 € incl tax
Standard monitoring