Back

prEVS JUHEND 2

Development of an Estonian Standard and of an EVS publication

General information
Draft. Expected publication date is 01.2024
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Peamised muudatused võrreldes juhendi 2018. a väljaandega on järgmised: - täpsustatud tõlke koostamisettepaneku esitamist valdkonna standardimise eest vastutava komitee olemasolul, - täpsustatud standardikavandi korduvaks arvamusküsitluseks ja tõlkekavandi korduvaks kommenteerimiseks esitamist, - täpsustatud Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi tühistamise protsessi, - korrigeeritud ja täiendatud juhendi EVS JUHEND 2 sõnastust.

Standard history

Status
Date
Type
Name
03.12.2018
Main
This EVS Guide describes the procedure for drafting and publishing Estonian Standards and EVS publications (EVS Technical Specifications and EVS Guides).
*
*
*
PDF
7.20 € incl tax
Paper
7.20 € incl tax
Standard monitoring