Back

prEVS JUHEND 4

Structure, formulation and presentation of an Estonian Standard and publication

General information
Draft. Expected publication date is 08.2021
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Peamised muudatused võrreldes juhendi 2020. aasta väljaandega on järgmised: — korrigeeritud läbivalt Eesti Standardikeskuse asemele Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus; — uuendatud standardite ja standardilaadsete dokumentide tiitellehtede ja eessõnade näidised; — korrigeeritud Eesti standardite ülesehitust Euroopa või rahvusvahelise standardi ülevõtu korral.
Standard history
Status
Date
Type
Name
15.09.2020
Main
Juhend kirjeldab Eesti standardite, standardilaadsete dokumentide ja nende kavandite ülesehituse, sõnastuse ning vormistamise nõudeid. Esitatud on ka nõuded dokumentide muudatuste ja paranduste kohta.
*
*
*
PDF
18.90 € incl tax
Paper
18.90 € incl tax
Standard monitoring