Eesti Akrediteerimiskeskus assessorite koolituskursus (moodul A, B) Registreerimine ootelehele!

It is not possible to register to this training event anymore.
Start date: 31.01.2023

Eesti Akrediteerimiskeskus alustab assessorite koolituskursusega, mille läbimisel on võimalik kvalifitseeruda EAK assessoriks.

Koolituskursus koosneb erinevatest moodulitest.

Moodulite A ja B osas on käsitletavad teemad: vastavushindamise ja akrediteerimise olemus, EL ja standardi ISO 17011 nõuded akrediteerimissüsteemidele ja –asutustele, assessoritele esitatavad nõuded, ülevaade akrediteerimise põhistandarditest, vastavushindamisasutustele esitatavad juhtimis- ja tehnilised nõuded, EAK hindamis- ja järelevalve protseduurid.

Moodul C osas käsitletakse konkreetse akrediteerimisstandardi nõudeid nt EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele", EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 “Vastavushindamine. Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks” jne. Standardi koolitusel keskendutakse standardi nõuete tutvustamisele, selgitatakse mõisteid ja keskendutakse aspektidele, mis valmistavad standardi rakendamisel raskusi.

Registreerimine konkreetse standardi nõuete koolitusele toimub eraldi ja vastavalt sellele, millises valdkonnas tulevikus assessori erialaseid teadmisi kasutatakse. Esimene moodul C koolitus viiakse läbi standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele" osas ning sellele saab täiendavalt registreeruda järgmise lingi kaudu: Koolitused - EVS standard evs.ee | et

Moodul C koolitused teiste akrediteerimisstandardite EVS-EN ISO/IEC 17020:2012, EVS-EN ISO/IEC 17024:2012, EVS-EN ISO/IEC 17065:2012,  EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 osas viiakse läbi 2023 esimese poolaasta jooksul, koolituste info avaldatakse EVS kodulehe koolituste rubriigis.

Koolituse sihtrühm: Eesti Akrediteerimiskeskuse eksperdid ja potentsiaalsed assessorid/eksperdid; akrediteerimisest huvitatud osapooled

Aeg: 31.jaanuar-01.veebrauar 2023 

Koht: Teaduspark Tehnopol, Teaduspargi 6/1 Tallinn, seminaririuum SATURN (kohtade arv on piiratud)  

Lektorid: Eire Endrekson, Viktor Krutob, Maia Valm, Anastassia Filimonova, Marko Part

Päevakava:

Moodul A 1.päev:  

12.30-13.00     Registreerimine

13.00-13.30     Kursuse sissejuhatus, programmi ja kursuse materjali tutvustus

13.30-14.00     EAK tutvustus

14.00-15.15     Akrediteerimise olemus ja korraldus ning akrediteerimise roll kaubanduses

15.15-15.30     Kohvipaus

15.30-16.15     Nõuded akrediteerimisasutustele

16.15-17.00     Ülevaade juhtimissüsteemidest ja akrediteerimiskriteeriumitest ning akrediteerimisstandardite struktuur ja sisu 

Moodul B 2.päev

09.00-09.45     Nõuded assessoritele. Hindamise inimlikud küljed. Töötamine EAK erialaassessorina

09.45-10.30     EAK hindamis- ja järelevalveprotseduurid 1: EAK J2, akrediteerimistsükkel, akrediteerimisprotsessi etapid

10.30-11.00     Kohvipaus

11.00-12.30     EAK hindamis- ja järelevalveprotseduurid 2: hindamisrühma moodustamine, hindamise kavandamine, dokumentide ülevaatus, hindamiseks ettevalmistamine, kohapealne hindamine, sh hindamismeetodid

12.30-13.30     Lõuna

13.30-15.00     EAK hindamis- ja järelevalveprotseduurid 3: mittevastavuste sõnastamine, lõppkoosolek, aruannete koostamine ja tegevused peale kohapealset hindamist          

15.00-15.15     Kohvipaus

15.15-17.00     Rühmatöö „Assessorite aruanded“

                       Rühmatöö "Mittevastavuste leidmine ja sõnastamine juhtumite kirjeldustes" 

Osavõtutasu: 175 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab digitaalseid koolitusmaterjale, kohvipauside ja lektori tasu. Lõuna ei kuulu hinna sisse).
Osalejate arv on piiratud!

Tasumine ja loobumine: Koolituse osavõtutasu tuleb tasuda esitatud arve alusel arvel märgitud maksetähtajaks.

Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine: Registreerumine on avatud 19. jaanuar 2023 või kuni kohti jätkub.

Lisainfo: telefon 5350 9991 või e-mail koolitus@evs.ee