Kategooriad

Teenused

Vaata kui Võrgustik Nimekiri
Sorteeri
Kuva lehekülje kohta
Põhitekst

EVS 875-1:2010

Vara hindamine. Osa 1: Hindamise üldised alused
Kehtetu alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-12:2010

Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil
Kehtetu alates 02.03.2016
Põhitekst

EVS 875-13:2011

Vara hindamine. Osa 13: Keskkonnariskide, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel
Kehtetu alates 01.11.2016
Põhitekst

EVS 875-2:2010

Vara hindamine. Osa 2: Varade liigid
Kehtetu alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-3:2010

Vara hindamine. Osa 3: Väärtuse liigid
Kehtetu alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS 875-4:2010

Vara hindamine. Osa 4: Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine
Kehtetu alates 03.12.2015