Euroopa standardimisorganisatsiooni CEN poolt on asutatud uus tehniline komitee CEN/TC 469 “Animal Health” (Loomatervishoid), mille sekretariaati haldab Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.04.2021).
Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (IEC) on asutanud uue tehnilise komitee "Robootika elektri tootmise, ülekande ja jaotussüsteemide jaoks" (Robotics for electricity generation, transmission and distribution systems), ettepaneku komitee asutamiseks esitas Hiina standardimisorganisatsioon (SAC).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.04.2021).
Euroopa standardimisorganisatsioonid CEN-CENELEC on asutanud uue ühise tehnilise komitee "Tehisintellekt" (Artificial Itelligence), mille sekretariaati haldab Taani standardimisorganisatsioon (DS).
Seoses laialdase viiruselevikuga Eestis on EVS klienditeenindus alates esmaspäevast s.o 22. märtsist ajutiselt külastajatele suletud.