Asutatud on uus tehniline komitee ISO/TC 330 „Surfaces with biocidal and antimicrobial properties“

22.07.2020
Alternate Text

Rahvusvahelise standardimisorganisatsiooni ISO poolt on asutatud uus tehniline komitee ISO/TC 330 " Surfaces with biocidal and antimicrobial properties" (Biotsiidsete ja antimikroobsete omadustega pinnad), mille sekretariaati haldab Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR).

Loodud komitee tegevusalaks saab  olema antimikroobse toimega pindade biotsiidse toime ja tõhususe hindamiseks kasutatavate katsemetodite standardimine sealhulgas nende kokkusobivuse väljaselgiamine erinevate desinfitseerimis- ja puhastusvahenditega.  Teema puudutab üsna mitmeid valdkondi sh meditsiin, veterinaaria, põllumajandus,  toiduhügieeni jt.

Antud komitee käsitlusalast on välja arvatud toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised pinnakontrollimeetodid, desinfitseerimisprotsessid, tekstiilitoodete ja poorsete toodete (sealhulgas jalatsite) antimikroobsed toimed, fotokatalüüs ja nanotehnoloogiad.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel.

Lisainfo: Maarika Uusmaa