Asutatud uus CEN-i tehniline komitee CEN/TC 468 “Management and preservation of digital content”

20.01.2021
Alternate Text

Euroopa standardimisorganisatsiooni CEN poolt on asutatud uus tehniline komitee CEN/TC 468 “Management and preservation of digital content”, mille sekretariaati haldab Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR).  Seotud Eesti tehnilised komiteed on otsustanud loodud Euroopa komiteed oma käsitlusalasse mitte lisada.

Tehniline komitee vastutab sisu pikaajalise digitaalse säilitamise protsesside standardimise eest, hõlmates kõiki funktsionaalseid, operatiivseid ja tehnilisi aspekte. See hõlmab kvaliteedikontrolli ja terviklikkuse säilitamist; digitaalse sisu säilitamise rakendamis-, järelevalve- ja kvaliteediprotseduure; kogu elutsükli vältel süsteemidevahelise teabevahetuse sisu kvaliteedi ja terviklikkuse säilitamist; protseduure ja protsesse, mis toetavad juriidilist vastuvõetavust ja/või terviklikkust ja turvalisust; sisu otsingut ja kättesaadavust GDPR-i tugisüsteemis.

Välja on arvatud valdkondlikud rakendused, mida olemasolevad tehnilised komiteed juba hõlmavad (nt digiallkirja standardiseerimine, digitaalse kinofilmi säilitamine, pikaajaline arhiveerimine, küberturvalisus ja andmekaitse).

Tööprogramm keskendub Euroopa standarditele, mis on seotud Euroopa õigusaktidega (GDPR ja eIDAS).

Valdkonnaga on Eesti tehnilistest komiteedest seotud EVS/TK 22 „Informatsioon ja dokumentatsioon“, EVS/TK 4 „Infotehnoloogia“, EVS/TK 75 „Plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogiad“ ja EVS/TK 76 „Reaalajamajandus“, kuid nad on otsustanud loodud komiteed tänase seisuga oma käsitlusalasse mitte lisada.

Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Lisainfo: Triin Teppand