Kaughasartmängude aruandlust käsitlev standardikavand arvamusküsitlusel

02.09.2020
Alternate Text

Euroopa Standardimisorganisatsioonis CEN on arvamusküsitlusel kaughasartmängude aruandlust käsitlev standardikavand prEN 17531 „Reporting in support of supervision of online gambling services by the gambling regulatory authorities of the Member States”. Standard on mõeldud vabatahtliku töövahendina liikmesriikides kaughasartmängude järelevalvet teostavatele organisatsioonidele. Dokumendi eesmärk on tuvastada andmeelemendid, mis on järelevalveks vajalikud, ja vähendada halduskoormust, et võimaldada loodavat standardit kasutades kinni pidada eri aruandlusnõuetest.

Standardikavandiga on võimalik tutvuda standardite kommenteerimisportaalis ja kommentaare esitada kuni 13.09.2020.

Valdkonnaga on Eestis seotud tehniline komitee EVS/TK 68 “Kaughasartmängude aruandlus”.   

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Pirkko-Liisa Meius.