Tagasi

EVS-EN 13241:2003+A2:2016

Tööstus-, kommerts-, garaažiuksed ja garaaživäravad. Tootestandard, toodete omadused

Üldinfo
Kehtiv alates 04.10.2016
Alusdokumendid
EN 13241:2003+A2:2016
Tegevusala (ICS grupid)
91.090 Väliskonstruktsioonid
See standard on harmoneeritud standard direktiivi 2006/42/EÜ (masinad) mõistes, arvestades järgmist piirangut: Punktide 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 ja 4.3.6 puhul ei viita käesolev avaldatud dokument standardile EN 12453:2000 ning selle standardi kohaldamine ei anna alust eeldada vastavust direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktide 1.3.7 ja 1.4.3 olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
04.10.2016
Põhitekst
04.05.2011
Põhitekst + muudatus
1.1 Üldist See Euroopa standard spetsifitseerib ohutus- ja toimivusnõuded, v.a tulepüsivus- ja suitsupidavusomadused, tööstus-, kommerts- ja garaažiustele ning väravatele ja tõketele, mis on mõeldud paigaldamiseks inimtegevusega seotud kohtadesse ja mille peamine kasutusotstarve on tööstus-, äri- või eluhoonetes tagada ohutu ligipääs kaupadele ja sõidukitele, mida saadavad või juhivad inimesed. Tööstus-, kommerts- ja garaažiuste ning garaaživäravate tulepüsivus- ja/või suitsupidavusomadusi käsitleb standard EN 16034. See Euroopa standard käsitleb ka selliseid kommertsuksi nagu jaemüügiruumides kasutatavad rull-luugid ja rullvõred, mis on mõeldud pigem inimeste kui sõidukite või kaupade ligipääsu tagamiseks. Nende uste ukselehes võib olla läbikäiguuksi, mis samuti kuuluvad selle Euroopa standardi käsitlusalasse. Nimetatud seadmed võivad olla kas käsi- või masinkasutusega. See Euroopa standard ei laiene keskkonnale, kus elektromagnetilised häiringud jäävad väljaspool standardis EN 61000-6-3 kindlaksmääratud vahemikku. 1.2 Välistused See Euroopa standard ei kehti järgmiste toodete kohta, mis on ette nähtud teistsuguseks kasutusotstarbeks: — lüüsi- ja dokiväravad; — liftiuksed; — sõidukiuksed; — soomustatud uksed; — peamiselt loomade kinnipidamiseks mõeldud uksed; — teatrite tekstiileesriided; — standardi EN 16361 kohaselt peamiselt jalakäijatele mõeldud horisontaalselt liikuvad masinkasutusega uksed; — igasuguse suurusega karusselluksed; — raudteetõkked; — üksnes sõidukite jaoks kasutatavad tõkked. See Euroopa standard ei käsitle uste raadio teel juhitavaid koostisosi. Kui kasutatakse raadio teel juhitavaid seadmeid, tuleks lisaks rakendada ka asjakohaseid ETSI standardeid. See Euroopa standard ei sisalda erinõudeid ustele, mis liiguvad eriotstarbelistes vahendites talletatud inimjõul loodud energia toimel, nagu käsitsi pingutatavad vedrud. See Euroopa standard ei sisalda erinõudeid evakuatsiooniteedel paiknevatele ustele. Suuruse, kaalu ja/või käitlemisviisi tõttu ei ole tööstus-, kommerts- ja garaažiuksi tavaliselt võimalik valmistada nii, et ukseleht oleks ohutult ja kergesti avatav. Müra, mida tekitavad masinkasutusega uksed ja väravad, ei peeta arvestatavaks ohuks. Seega ei sisalda see Euroopa standard mingeid erilisi masinaid käsitlevast direktiivist tulenevaid müraga seotud nõudeid. 1.3 Erilised kasutusviisid See Euroopa standard peaks olema asjakohaste nõuete puhul rakendatav ka masinkasutusega ustele, mis on valmistatud masinkasutusega ukseajami lisamise teel juba paigaldatud käsikasutusega ustele. Seda tüüpi ustele lisa ZA ei rakendu. Standardis määratakse kindlaks ka turu seisukohalt oluliste lisaomaduste toimivusnõuded ja -klassid. Kui uks on hoone kandekonstruktsiooni osa, võib peale kandetarindile kehtivate nõuete (mida selles Euroopa standardis ei käsitleta) rakendada vabatahtlikult ka selle Euroopa standardi nõudeid. Seda tüüpi ustele lisa ZA ei rakendu.
*
*
*
PDF
15,86 € koos KM-ga
Paber
15,86 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Aknad ja uksed. Tootestandard, toodete omadused. Osa 1: Aknad ja välisuksed
Uusim versioon Kehtiv alates 04.10.2016
Põhitekst

EVS-EN 12453:2017

Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Masinkäitusega uste kasutusohutus. Nõuded ja katsemeetodid
Uusim versioon Kehtiv alates 04.09.2017
Põhitekst

EVS-EN 14351-2:2019

Aknad ja uksed. Tootestandard, toodete omadused. Osa 2: Siseuksed
Uusim versioon Kehtiv alates 15.02.2019
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 12635:2003+A1:2009

Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Paigaldamine ja kasutamine KONSOLIDEERITUD TEKST
Uusim versioon Kehtiv alates 05.02.2009