Tagasi

EVS-EN 1992-1-2:2005+NA+A1:2019

Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid. Tulepüsivus

Üldinfo
Kehtiv alates 15.10.2019
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.10.2019
Põhitekst + rahvuslik lisa
15.10.2019
Muudatus
05.09.2008
Parandus
07.04.2008
Rahvuslik lisa
09.02.2005
Põhitekst
1.1 Käsitlusala 1.1.1 Eurokoodeks 2 käsitlusala (1)P Eurokoodeks 2 käsitleb hoonete ja rajatiste armeerimata betoonist, raudbetoonist ja pingebetoonist konstruktsioonide projekteerimist. Ta rahuldab standardis EN 1990 – Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused – antud konstruktsioonide ohutusele ja kasutuskõlbulikkusele kehtestatud põhimõtteid ning nõudeid ja nende projekteerimise ja kontrolli aluseid. (2)P Eurokoodeks 2 käsitleb ainult betoonkonstruktsioonide kandevõimele, kasutamiskõlbulikkusele, kestvusele ja tuleohutusele esitatavaid nõudeid. Muid, nt sooja- või heliisolatsioonile esitatavaid nõudeid ei vaadelda. (3)P Eurokoodeks 2 on ette nähtud kasutamiseks koos alljärgnevate standardisarjadega: — EN 1990 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused (Basis of structural design); — EN 1991 Ehituskonstruktsioonide koormused (Actions on structures); — hEN-id Betoonkonstruktsioonidega seotud ehitustooted (Construction products relevant for concrete structures); — EN 13670 Betoonkonstruktsioonide ehitamine (Execution of concrete structures); — EN 1997 Geotehniline projekteerimine (Geotechnical design); — EN 1998 Maaväringukindlate konstruktsioonide projekteerimine betoonkonstruktsioonide ehitamisel seismilistes piirkondades (Design of structures for earthquake resistance, when concrete structures are built in seismic regions). (4)P Eurokoodeks 2 on jaotatud järgmisteks osadeks: — Osa 1-1 Üldreeglid ja reeglid hoonetele; — Osa 1-2 Üldreeglid. Tulepüsivus; — Osa 2 Raud- ja pingebetoonsillad; — Osa 3 Vedelikumahutid. 1.1.2 Eurokoodeks 2 osa 1-2 käsitlusala (1)P Käesolev EN 1992 osa 1-2 käsitleb raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimist tulekahju-avariiolukorrale ja on mõeldud kasutamiseks koos EN 1992-1-1 ja EN 1991-1-2. Käesolev osa esitab erinevused ja täiendused võrreldes konstruktsioonide projekteerimisega normaaltemperatuuril. (2)P Käesolev EN 1992 osa 1-2 käsitleb ainult passiivseid tulekaitsemeetodeid. Aktiivseid meetodeid ei ole hõlmatud. (3)P Käesolev EN 1992 osa 1-2 rakendub raudbetoonkonstruktsioonidele, mis peavad tulekahjuolukorras täitma kindlaid funktsioone: — hoidma ära konstruktsiooni enneaegse varisemise (koormuskande funktsioon); — tõkestama tulekahju levikut (leegid, kuum gaas, äärmuslik kuumus) väljapoole kindlaksmääratud ala (eraldusfunktsioon). (4)P Käesolev EN 1992 osa 1-2 annab eeskirjad ja rakendusjuhised (vaata EN 1991-1-2) eespoolmainitud funktsioonide ja tasemete täitmiseks konstruktsioonide projekteerimisel. (5)P Käesolev EN 1992 osa 1-2 rakendub konstruktsioonidele või konstruktsiooniosadele, mis kuuluvad EN 1992-1-1 käsitlusalasse ja on vastavalt projekteeritud. Ei rakendu — välise pingearmatuuriga konstruktsioonidele, — koorikkonstruktsioonidele. (6)P Käesolevas EN 1992 osas 1-2 toodud meetodid on rakendatavad normaal¬betoonile kuni tugevusklassini C90/105 ja kergbetoonile kuni tugevusklassini LC55/60. Täiendavad ja alternatiivsed juhised kõrgematele kui C50/60 tugevusklassidele on toodud peatükis 6.
*
*
*
PDF
25,03 €
Paber
25,03 €
Hind: 2,00 €
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + rahvuslik lisa

EVS-EN 16798-1:2019+NA:2019

Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6
Uusim versioon Kehtiv alates 15.10.2019
Põhitekst + rahvuslik lisa

EVS-EN 1993-1-3:2006+NA:2008

Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-3: Üldreeglid ja lisareeglid külmvormitud profiilidele ja profiilplekile
Uusim versioon Kehtiv alates 07.04.2008
Põhitekst

EVS-EN 16798-1:2019

Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6
Kehtiv alates 15.10.2019
Põhitekst

EVS-EN 1992-3:2006

Eurokoodeks 2: Raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3: Tammid ja mahutid
Kehtiv alates 08.08.2006