Tagasi

EVS-EN 1993-4-1:2007+A1+NA:2018

Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid

Üldinfo
Kehtiv alates 16.01.2018
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
16.01.2018
Põhitekst + rahvuslik lisa
16.01.2018
Muudatus
16.01.2018
Rahvuslik lisa
03.02.2010
Põhitekst + rahvuslik lisa
07.05.2009
Parandus
05.04.2007
Põhitekst
(1) Eurokoodeksi 3 osas 4.1 on toodud eeskirjad ja rakendusjuhised plaanis ringi- ja ristkülikukujuliste, vabalt seisvate või toetatud terasest puistemahutite ehitusprojekteerimiseks. (2) Selles osas antud tingimused täiendavad, laiendavad või asendavad standardis EN 1993-1 antud ekvivalentseid tingimusi. (3) Käesolev standardi osa keskendub ainult terasest puistemahutite vastupanu ja stabiilsuse nõuetele. Muude nõuete (nagu ekspluatatsiooniohutus, funktsionaalne vastavus, valmistamine ja montaaž, kvaliteedi kontroll, sissepääsuavade, äärikute, täiteseadmete, tühjendusavade ja toiteseadmete detailid) kohta kehtivad eraldi standardid. (4) Seismoprojeekteerimist käsitlevad erinõuded on esitatud standardis EN 1998-4, mis täiendab ja kohaldab eurokoodeksi 3 tingimusi spetsiaalselt selleks tarbeks. (5) Puistemahuti toekonstruktsioonide projekteerimist käsitleb standard EN 1993-1-1. Toekonstruktsioonide hulka loetakse kuuluvaks kõik mahuti alumise rõnga põhjavööst allpool paiknevad tarinduselemendid, vaata joonis 1.1. (6) Puistemahutite raudbetoonvundamente käsitlevad standardid EN 1992 ja EN 1997. (7) Terasest puistemahutite projekteerimisel arvestatavate spetsiifiliste koormuste arvsuurused on antud standardis EN 1991-4 „Puiste- ja vedelikumahutite koormused”. (8) Käesolev osa 4.1 ei hõlma: — vastupanu tulekahjule; — sisemise alajaotusega mahuteid ega sisekonstruktsioone; — alla 100 kN (10 tonni) mahutavusega konstruktsioone; — juhtumeid, kus on vajalikud erimeetmed avarii tagajärgede piiramiseks. (9) Kui käesolevat standardit rakendatakse plaanis ringikujulistele mahutitele, on nende geomeetriline kuju piiratud telgsümmeetriliste konstruktsioonidega, kuid neile rakendatud koormused võivad olla ebasümmeetrilised ning nende toed võivad põhjustada mahutis sisejõude, mis pole telgsümmeetrilised.
*
*
*
PDF
30,04 € koos KM-ga
Paber
30,04 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + rahvuslik lisa

EVS-EN 1993-1-6:2007+A1+NA:2017

Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-6: Koorikkonstruktsioonide tugevus ja stabiilsus
Uusim versioon Kehtiv alates 02.01.2018
Põhitekst

EVS 812-4:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
Uusim versioon Kehtiv alates 16.01.2018
Põhitekst + rahvuslik lisa

EVS-EN 1991-1-1:2002+NA:2002

Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused . Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused
Uusim versioon Kehtiv alates 01.01.2003
Põhitekst + rahvuslik lisa

EVS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012+NA:2013

Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid sarrustatud ja sarrustamata kivikonstruktsioonide projekteerimiseks
Uusim versioon Kehtiv alates 07.10.2013