Tagasi

EVS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012+NA:2013

Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid sarrustatud ja sarrustamata kivikonstruktsioonide projekteerimiseks

Üldinfo
Kehtiv alates 07.10.2013
Alusdokumendid
EVS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012+NA:2013/AC:2020; EVS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012+NA:2013/AC2:2020
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
prEN 1996-1-1:2019
07.10.2013
Põhitekst + rahvuslik lisa
07.10.2013
Rahvuslik lisa
05.12.2012
Põhitekst + muudatus
1.1.1 Eurokoodeksi 6 käsitlusala (1)P Eurokoodeksit 6 rakendatakse armeerimata, armeeritud, eelpingestatud ja betoonkarkassiga (diafragmadega) müüritisega hoonete ja rajatiste projekteerimisel. (2)P Eurokoodeks 6 käsitleb ainult konstruktsioonide tugevuse, kasutuse ja kestvuse probleeme. Muid, näiteks soojus- ja heliisolatsiooniprobleeme, ei vaadelda. (3)P Konstruktsiooni materjalide ja detailide kvaliteeti ning tööde tegemise tehnoloogiat tuleb arvesse võtta projekteerimisnormides. Üldised juhised, mis puudutavad tööde tegemist ja töövõtteid, peavad puudutama võimalikult vähe nõudeid, mida võidakse hiljem muuta eri tüüpi konstruktsioonide, rajatiste ja ehitusmeetodite puhul. (4)P Eurokoodeks 6 ei käsitle seismilise projekteerimisega seotud erinõudeid. Vastavate nõuete käsitlemine antakse eurokoodeksis 8 koos täiendustega, mis on kooskõlas eurokoodeksiga 6. (5)P Koormuste arvväärtusi ehitiste ja rajatiste projekteerimiseks eurokoodeksis 6 ei anta. Juhised nimetatud arvväärtuste määramiseks on toodud eurokoodeksis 1. 1.1.2 Eurokoodeksi 6 osa 1-1 käsitlusala (1)P Eurokoodeksi 6 osas 1-1 antakse hoonete ja rajatiste armeerimata, armeeritud, pingestatud ja liitmüüritise projekteerimise põhialused, kusjuures armeerimine lisatakse müüritise elastsuse ja tugevuse suurendamiseks ning ekspluatatsiooniomaduste parandamiseks. Antakse eelpingestatud ja raudbetooniga jäigastatud müüritise projekteerimise põhimõtted (ilma rakendusjuhisteta). Ei vaadelda müüritist plaanilise mõõtmega vähem kui 0,04 m2. (2) Nende konstruktsioonide puhul, mille projekteerimine ei mahu täielikult selle standardi raamidesse, samuti olemasolevate ja uute materjalide uue kasutusviisi puhul või normaalsetest suuremate koormuste korral kasutatakse projekteerimisel samu eeskirju ja rakendusjuhiseid nagu selles standardis, kuid vastavate täiendustega. (3) Osa 1-1 annab detailsed juhised tavaliste ehitiste jaoks. Keerukatel juhtudel võib toodud juhiste kasutamine olla piiratud. Piirangud ja rakendusvõimalused antakse tekstis, kus vajalik. (4)P Osa 1-1 jaguneb järgmisteks peatükkideks: — 1. Sissejuhatus; — 2. Arvutusalused; — 3. Materjalid; — 4. Müüritise kestvus; — 5. Müüritise projekteerimine (arvutamine); — 6. Tugevusarvutused; — 7. Kasutuspiirseisundi arvutused; — 8. Konstrueerimine; — 9. Müüritise tegemine. (5)P Osa 1-1 ei hõlma: — tulepüsivust (seda käsitleb standard EN 1996-1-2); — eri tüüpi ehitiste eriaspekte (nt kõrgehitiste dünaamikat); — spetsiaalrajatiste (nt kivisillad, tammid, korstnad või vedelike säilitamise konstruktsioonid) eriprobleeme; — erikonstruktsioonide (nt kaared ja võlvid) probleeme; — müüritisi kipsmördiga (tsemendiga või ilma); — müüritist, mis pole laotud seotud ridadena (maakivimüüritis); — müüritist, mis pole armeeritud terasarmatuuriga.
*
*
*
PDF
30,04 € koos KM-ga
Paber
30,04 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + rahvuslik lisa

EVS-EN 1996-3:2006+NA:2009

Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 3: Armeerimata kivikonstruktsioonide lihtsustatud arvutus
Uusim versioon Kehtiv alates 05.03.2009
Põhitekst + rahvuslik lisa

EVS-EN 1996-2:2006+NA:2009

Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 2: Projekteerimise alused, materjalide valik ja tööde tegemine.
Uusim versioon Kehtiv alates 05.03.2009
Põhitekst + rahvuslik lisa

EVS-EN 1996-1-2:2005+NA:2008

Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid. Tulepüsivusarvutus
Uusim versioon Kehtiv alates 08.05.2008
Põhitekst + rahvuslik lisa

EVS-EN 1991-1-5:2004+NA:2007

Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-5: Üldkoormused. Temperatuurikoormus
Uusim versioon Kehtiv alates 08.10.2007