Tagasi

EVS-EN 228:2012+NA:2013

Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid

Üldinfo
Kehtetu alates 17.11.2017
Alusdokumendid
EVS-EN 228/NA:2013; EN 228:2012
Tegevusala (ICS grupid)
75.160.20 Vedelkütused
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
17.11.2017
Põhitekst + muudatus
07.10.2013
Põhitekst + rahvuslik lisa
07.10.2013
Rahvuslik lisa
EVS-EN 228/NA:2013
05.12.2012
Põhitekst
EVS-EN 228:2012
Euroopa standard sätestab turustatavale ja tarnitavale pliivabale mootoribensiinile esitatavad nõuded ja katse-meetodid. Standard kehtib pliivaba mootoribensiini kohta, mida kasutatakse pliivaba mootoribensiini jaoks konstrueeritud mootoritega sõidukites.
Standard määratleb kaks pliivaba mootoribensiini tüüpi. Esimene on hapnikusisaldusega kuni 3,7 massi% ja etanoolisisaldusega kuni 10,0 mahu% (vt tabel 1); teine on hapnikusisaldusega kuni 2,7 massi% ja etanoolisisaldusega kuni 5,0 mahu% ning on ette nähtud vanematele sõidukitele, mis ei ole mõeldud kasutama kõrge biokütusesisaldusega pliivaba mootoribensiini (vt tabel 1).
MÄRKUS 1 Mõlemad mootoribensiini tüübid lähtuvad Euroopa Liidu direktiivi nõuetest [3] ja [4].
MÄRKUS 2 Kõnealuses Euroopa standardis kasutatakse massiosade, µ, ja mahuosade, φ, eristamiseks vastavalt tähiseid
„% (m/m)“ ja „% (V/V)“.
EE MÄRKUS Selles Eesti standardis kasutatakse vastavalt tähiseid „massi%“ ja „mahu%“.
*
*
*
PDF
16,80 € koos KM-ga
Paber
16,80 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-ISO 5667-6:2010

Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 6: Proovide võtmise juhend jõgedest ja vooluveekogudest
Kehtetu alates 04.10.2016
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 14214:2012+A1:2014

Vedelad naftasaadused. Rasvhapete metüülestrid (FAME) diiselmootoritele või kütteseadmetele. Nõuded ja katsemeetodid
Kehtetu alates 17.06.2019
Põhitekst

EVS-EN ISO 5667-1:2007

Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 1: Proovivõtuplaanide koostamisjuhendid ja proovivõtumeetodid
Kehtetu alates 15.03.2022
Põhitekst

EVS-EN ISO 5667-3:2012

Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 3: Veeproovide konserveerimine ja käitlemine
Kehtetu alates 01.08.2018