Tagasi

EVS-EN 50110-1:2005

Elektripaigaldiste käit

Üldinfo
Kehtetu alates 09.12.2013
Alusdokumendid
EN 50110-1:2004
Tegevusala (ICS grupid)
29.240 Elektrijaotusvõrgud
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
09.12.2013
Põhitekst
07.03.2005
Põhitekst
Põhitekst
EVS-EN 50110-1:2003
Käesolev standard kehtib elektripaigaldiste käidul ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate igasuguste töötoimingute kohta. Need paigaldised võivad talitleda pingetel, mis ulatuvad väikepingest kuni kõrgepingeni (kaasaarvatult). Termin kõrgepinge hõlmab käesolevas standardis ka neid pingetasemeid, mida nimetatakse keskpingeks ja ülikõrgepingeks. Standardis käsitletavad elektripaigaldised võivad olla ette nähtud elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, jaotamiseks või kasutamiseks. Ühed neist (nt tööstusettevõtete ja asutuste elektrijaotuspaigaldised) võivad olla oma ehitusviisilt kohtkindlad, teised (nt ehitusplatsidel) ajutised, kolmandad aga liikuvad või teisaldatavad kas pingestatud olekus või pinge- ja laenguvabadena (nt elektriajamiga karjäärikaevandusmasinad). Käesolev standard sätestab elektripaigaldiste ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded. Need nõuded kehtivad operatiiv-, töö- ja hooldetoimingute kohta. Standard kehtib kõigi nii mitteelektritööde (nt õhu- või kaabelliinide läheduses tehtavate ehitustööde) kui ka elektritööde kohta, kui on tegemist elektrilise ohuga. Käesolev standard ei laiene paigaldisi ja seadmeid kasutavatele tavaisikutele, kui paigaldised ja seadmed on projekteeritud ja paigaldatud sellistena, et neid võivad kasutada tavaisikud ning et nad vastavad sellekohaste standardite nõuetele. Käesolev standard ei ole spetsiaalselt mõeldud kohaldamiseks allpool loetletud paigaldistele. Kui aga ei ole muid juhiseid ega töötamisreegleid, tuleb käesoleva standardi põhimõtteid rakendada ka • mis tahes omal jõul liikuvatele õhu- või hõljuksõidukitele (need alluvad rahvusvahelistele lennundusnõuetele, mis on sel juhul rahvuslike nõuete ees ülimuslikud); • mis tahes omal jõul liikuvatele või veetavatele meresõidukitele (need alluvad rahvusvahelistele merendusnõuetele, mis on sel juhul rahvuslike nõuete ees ülimuslikud); • elektron-telekommunikatsiooni- ja -informatsioonisüsteemidele; • elektronaparatuuril põhinevatele mõõte-, juhtimis- ja automaatikasüsteemidele; • söe- vm kaevandustele; • rahvusvahelistele merendusnõuetele alluvatele mandrilavapaigaldistele; • sõidukitele; • elekterveosüsteemidele; • elektrialastele eksperimentaaluurimispaigaldistele.
*
*
*
PDF
19,32 € koos KM-ga
Paber
19,32 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-HD 60364-4-41:2007

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest
Kehtetu alates 04.09.2017
Põhitekst

EVS-HD 60364-4-443:2007

Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest. Jaotis 443: Kaitse pikse- ja lülitusliigpingete eest
Kehtetu alates 02.03.2016
Põhitekst

EVS-HD 60364-1:2008

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused
Kehtiv alates 07.11.2008
Põhitekst

EVS-HD 60364-6:2007

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrolltoimingud
Kehtetu alates 03.08.2016