Tagasi

EVS-EN 50160:2010+A1:2015

Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

Üldinfo
Kehtiv alates 06.10.2015
Alusdokumendid
EN 50160:2010; EN 50160:2010/Corr:2010; EN 50160:2010/A1:2015
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.10.2019
Põhitekst + muudatus
06.10.2015
Põhitekst + muudatus
See Euroopa standard määratleb, iseloomustab ja kirjeldab madal-, kesk- ja kõrgepinge vahelduvvoolu elektrivõrkude pinge põhilisi tunnussuurusi elektrivõrgu kasutaja liitumispunktis normaaltalitlusel. Standard kirjeldab pinge tunnussuuruste piirväärtusi või prognoositavaid väärtusi mis tahes Euroopa avalike elektrivõrkude liitumispunktides, aga mitte üksiku elektrivõrgu kasutaja tavalist keskmist olukorda. MÄRKUS 1 Madal-, kesk- ja kõrgepinge määratlusi vt peatükist 3 (Määratlused). See Euroopa standard ei kehti järgmiste anormaalsete talitlustingimuste korral: a) ajutise elektrivarustuse korraldamine elektrivõrgu kasutajate toite jätkamiseks või toitekatkestuse ulatuse ja kestuse vähendamiseks olukorras, mis on tekkinud rikke tagajärjel või hooldus- ja ehitustööde tõttu; b) elektrivõrgu kasutaja elektripaigaldise või seadmestiku mittevastamine asjakohastele standarditele või riigiasutuste või elektrivõrgu käitaja kehtestatud liitumise tehnilistele nõuetele, sh pikihäiringute emissiooni piirnivoodele; MÄRKUS 2 Elektrivõrgu kasutaja elektripaigaldis võib sisaldada koormust ja genereerimist. c) erandolukorrad, konkreetsemalt öeldes, 1) erandlikud ilmastikuolud ja muud loodusõnnetused; 2) kolmandate osapoolte sekkumine; 3) võimuorganite otsused; 4) seaduslikud streigid; 5) vääramatu jõud; 6) välistest sündmustest tingitud võimsusvajak. Selles standardis antud pinge tunnussuurused ei ole mõeldud kasutamiseks elektromagnetilise ühilduvuse nivoodena või elektrivõrgu kasutaja pikihäiringute emissiooni piirnivoodena avalikes elektrivõrkudes. Selles standardis antud pinge tunnussuurused ei ole mõeldud kasutamiseks seadmestiku toote- ja paigaldusstandardite nõuete määratlemisel. MÄRKUS 3 Seadme talitlus võib halveneda, kui teda kasutatakse tootestandardi nõuetele mittevastavates toitetingimustes. Selle standardi võib täielikult või osaliselt asendada elektrivõrgu kasutaja ja elektrivõrgu käitaja vahelise lepingu tingimustega. MÄRKUS 4 Osapooltevaheliste kaebuste haldamise ja probleemide mõju vähendamise kulutuste jaotamine on väljaspool standardi EN 50160 käsitlusala. Selles standardis rakendatavaid mõõtemeetodeid on kirjeldatud standardis EN 61000-4-30.
*
*
*
PDF
18,48 € koos KM-ga
Paber
18,48 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + parandus

EVS-EN 61000-4-30:2015

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-30: Katsetus- ja mõõtetehnika. Elektrikvaliteedi mõõtemeetodid
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS-HD 60364-5-53:2015

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparaadid
Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS-EN 61000-2-12:2003

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-12: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public medium-voltage power supply systems
Uusim versioon Kehtiv alates 07.11.2003
Põhitekst + parandus

EVS-EN 61439-5:2015

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted
Uusim versioon Kehtiv alates 02.07.2015