Tagasi

EVS-EN 589:2018+A1:2022

Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid

Üldinfo
Kehtiv alates 18.04.2022
Alusdokumendid
EN 589:2018+A1:2022
Tegevusala (ICS grupid)
75.160.20 Vedelkütused
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
18.04.2022
Põhitekst + muudatus
19.12.2018
Põhitekst
See dokument määratleb nõuded ja katsemeetodid turustatavale ja tarnitavale vedelgaasile (LPG), mis on ühest või mitmest kergest süsivesinikust koosnev madalal rõhul veeldatud gaas, mis on määratud ainult kui ÜRO 1011, 1075, 1965, 1969 või 1978 ja koosneb peamiselt propaanist, propeenist, butaanist, butaanisomeeridest, buteenidest, milles on muid süsivesinikgaase. Seda standardit kohaldatakse mootorsõiduki vedelgaasile, mida kasutatakse vedelgaasina vedelgaasi kasutamiseks ette nähtud mootorsõiduki mootoris. MÄRKUS Selles Euroopa standardis kasutatakse massiosade, μ, ja mahuosade, φ, eristamiseks vastavalt tähiseid „% (m/ m)“ ja „% (V/V)“. EE MÄRKUS Selles Eesti standardis kasutatakse vastavalt tähiseid „massi%“ ja „mahu%“. HOIATUS! Tähelepanu tuleb pöörata vedelgaasi käitlemisel tulekahju ja plahvatuse ohule ning ülemäärase vedelgaasi sissehingamisel tekkivale terviseohule. Vedelgaas (LPG) on väga lenduv süsivesinike vedelik, mida tavaliselt hoitakse rõhu all. Rõhu vabanedes tekib suur kogus gaasi, mis moodustab õhuga tuleohtlikke segusid vahemikus umbes 2 mahu% kuni 10 mahu%. See Euroopa standard hõlmab vedelgaasi proovide võtmist, käitlemist ja katsetamist. Lahtised leegid, kaitsmata elektriseadmete sädemeohud jne süütavad LPG. Vedelgaas (LPG) võib põhjustada nahale põletusi. Sätestatakse riiklikke tervishoiu- ja ohutusnõudeid. Vedelgaas (LPG) on õhust raskem ja koguneb õõnsustesse. Vedelgaasi (LPG) suurtes kogustes sissehingamisel on oht lämbuda. ETTEVAATUST! Üks selles Euroopa standardis kirjeldatud katse hõlmab katsetaja õhu ja vedelgaasi aurude segu sissehingamist. Erilist tähelepanu tuleb pöörata seda katset kirjeldavas jaotises A.1 sätestatud hoiatustele.
*
*
*
PDF
12,23 € koos KM-ga
Paber
12,23 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring