Tagasi

EVS-EN 60079-0:2013+A11:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded

Üldinfo
Kehtetu alates 16.07.2018
Alusdokumendid
EN 60079-0:2011; EN 60079-0:2012; EN 60079-0:2012/A11:2013
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
16.07.2018
Põhitekst + parandus
01.04.2014
Põhitekst + muudatus
Standardi IEC 60079 see osa määrab plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks ette nähtud elektriseadmete ja Ex-komponentide konstruktsiooni, katsetamise ja tähistamise üldnõuded. Elektriseadmete talitluse eeldatavad standardsed keskkonnaolud (arvestades keskkonna plahvatusohtu) on • temperatuur –20 °C kuni +60 °C, • rõhk 80 kPa (0,8 bar) kuni 110 kPa (1,1 bar) ja • õhk, mille normaalne hapnikusisaldus on mahu järgi 21 %. See standard ja muud seda täiendavad standardid määravad lisakatsetuste nõuded seadmetele, mis talitlevad väljaspool standardset temperatuurivahemikku, kuid väljaspool standardset keskkonna rõhuvahemikku või standardsest erineva hapnikusisaldusega keskkonnas talitlevate seadmete korral võib vaja olla lisakaalutlusi ja lisakatsetusi, eriti kaitseviiside korral, mis sõltuvad leegi kustutamisest, nagu kaitseviisil „plahvatusrõhukindel ümbris (d)“ (IEC 60079-1), või energia piiramisest, nagu kaitseviisil „sädemeohutu ehitus (i)“ (IEC 60079-11). MÄRKUS 1 Kuigi ülalnimetatud standardsed keskkonnaolud lubavad temperatuurivahemikku –20 °C kuni +60 °C, on seadmete normaalne ümbrustemperatuur, kui pole määratud ja tähistatud teisiti, vahemikus –20 °C kuni +40 °C (vt jaotis 5.1.1). Arvestatakse, et temperatuurivahemik –20 °C kuni +40 °C on sobiv enamiku seadmete jaoks ja et kõigi seadmete valmistamine vastavalt standardsete keskkonnaolude kõrgeimale temperatuurile +60 °C tooks kaasa mittevajalikke konstruktsioonilisi piiranguid. MÄRKUS 2 Selle standardi nõuded põhinevad elektriseadmete tekitatava süütamisohu hindamisel. Arvestatavad süütamisallikad on seda liiki seadmete talitlusega normaalses tööstuskeskkonnas kaasnevad nähtused, nagu kuumad pinnad, mehaaniliselt tekitatud sädemed, mehaanilistest toimetest tingitud termiitreaktsioonid, elektrikaar ja staatilised elektrilahendused. MÄRKUS 3 On mõistetav, et seoses tehnika arenguga võib olla võimalik saavutada standardisarja IEC 60079 eesmärke plahvatuste vältimiseks meetoditega, mis pole praegu veel täielikult määratletud. Kui tootja soovib osaleda niisuguses arengus, võib seda standardit ja muid sarja IEC 60079 standardeid rakendada osaliselt. Tootja peab ette valmistama dokumentatsiooni, milles on selgelt määratletud, kuidas sarja IEC 60079 standardeid on kasutatud, ning esitatud muude rakendatud tehniliste lisalahenduste täielik selgitus. Erikaitse jaoks on reserveeritud tähis „Ex s“. Erikaitse „s“ standard IEC 60079-33 on ettevalmistamisel. MÄRKUS 4 Kui üheaegselt on olemas või võib tekkida plahvatusohtliku gaasi või põlevtolmu keskkond, tuleb arvestada nende mõlema ohu samaaegset olemasolu ning sellest tulenevat lisakaitsemeetmete rakendamise vajadust. See standard ei sätesta muid ohutusnõudeid peale nende, mis on vahetult seotud plahvatusohuga. Süütamisallikad, nagu adiabaatiline kokkusurumine, lööklained, eksotermiline keemiline reaktsioon, isesüttiv tolm, lahtised leegid ja kuumad gaasid või vedelikud, ei kuulu selle standardi käsitlusalasse. MÄRKUS 5 Selliste seadmete jaoks tuleb koostada ohuanalüüs, mis määrab kindlaks ja loetleb kõiki potentsiaalseid elektriseadmetega seotud süütamisohu allikaid ning meetmeid, mida tuleb rakendada selle ohu tekke vältimiseks. Seda standardit on täiendatud või muudetud järgmiste erikaitseviise käsitlevate standarditega: — IEC 60079-1. Gas – Flameproof enclosures „d“; — IEC 60079-2. Gas – Pressurized enclosures „p“; — IEC 60079-5. Gas – Powder filling „q“; — IEC 60079-6. Gas – Oil immersion „o“; — IEC 60079-7. Gas – Increased safety „e“; — IEC 60079-11. Gas – Intrinsic safety „i“; — IEC 60079-15. Gas – Type of protection „n“; — IEC 60079-18. Gas and dust – Encapsulation „m“; — IEC 60079-31. Dust – Protection by enclosure „t“; — IEC 61241-4. Dust – Pressurization „pD“. MÄRKUS 6 Lisainformatsiooni mitteelektriliste seadmete kaitseviiside kohta saab leida standardist ISO/IEC 80079-36 (avaldamisel). Seda standardit on täiendatud või muudetud järgmiste seadmestandarditega: IEC 60079-13. Explosive atmospheres – Part 13: Equipment protection by pressurized room „p“ IEC 60079-25. Explosive atmospheres – Part 25: Intrinsically safe electrical systems IEC 60079-26. Explosive atmospheres – Part 26: Equipment with equipment protection level (EPL) Ga IEC 60079-28. Explosive atmospheres – Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation IEC 62013-1. Caplights for use in mines susceptible to firedamp – Part 1: General requirements – Construction and testing in relation to the risk of explosion IEC 60079-30-1. Explosive atmospheres – Part 30-1: Electrical resistance trace heating – General and testing requirements See standard ja ülalnimetatud lisastandardid ei kehti järgmiste seadmete ehituse kohta: • elektriline meditsiiniaparatuur, • tulirelvasütikud, • sütikute katsetusseadmed, • lõhkeainete süütamisahelad.
*
*
*
PDF
28,34 € koos KM-ga
Paber
28,34 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 60079-11:2012

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 11: Seadme kaitse sisemise ohutusega "i"
Uusim versioon Kehtiv alates 03.02.2012
Põhitekst + parandus

EVS-EN 60079-14:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 14: Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine
Uusim versioon Kehtiv alates 06.10.2014
Põhitekst

EVS-EN 60079-25:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 25: Sädemeohutud elektrilised süsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 05.01.2011
Põhitekst

EVS-EN 60079-15:2010

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 15: Kaitseviis “n”
Kehtetu alates 02.05.2019