Tagasi

EVS-EN 60335-1:2012+A11:2014

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

Üldinfo
Kehtiv alates 08.06.2015
Alusdokumendid
EN 60335-1:2012; IEC 60335-1:2010; EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60335-1:2012/AC:2014
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Muudatus
EN 60335-1:2012/prA16
16.09.2021
Muudatus
02.09.2019
Muudatus
02.09.2019
Muudatus
02.09.2019
Muudatus
01.11.2017
Põhitekst + muudatus
02.06.2017
Põhitekst + muudatus
08.06.2015
Põhitekst + muudatus
03.09.2014
Muudatus
04.02.2014
Parandus
03.02.2012
Põhitekst
See Euroopa standard käsitleb kodumajapidamises ja kaubanduslikul otstarbel kasutatavate elektriseadmete ohutust, kusjuures seadmete tunnuspinge ei ole ühefaasilise toite korral üle 250 V ega muudel juhtudel üle 480 V. MÄRKUS 1 Selle standardi käsitlusalasse kuuluvad ka patareitoitega ja muud alalisvoolutoitega seadmed. MÄRKUS Z1 Kodumajapidamises kasutatavate seadmete hulka kuuluvad nt tüüpiliste majapidamis¬funktsioonidega seadmed, mida võivad majapidamisotstarbel kasutada ka mittespetsialistid • kauplustes, kontorites ja muudes taolistes töökeskkondades, • farmihoonetes, • kui kliendid hotellides, motellides ja muudes olmekeskkondades, • ööbimise ja hommikusöögiga majutuskeskkonnas. MÄRKUS Z2 Majapidamiskeskkond hõlmab elamuid ja nendega seotud ehitisi, iluaedasid jne. Selle standardi käsitlusalasse kuuluvad kauplustes, kergetööstuses ja farmides asjatundjate või väljaõpetatud personali poolt kasutamiseks ette nähtud seadmed ja masinad ning tavaisikute poolt teeninduslikuks kasutamiseks ette nähtud seadmed ja masinad. Täiendavad nõuded sellistele seadmetele on esitatud lisas ZE. MÄRKUS 2 Kehtetu. MÄRKUS Z3 Niisuguste seadmete ja masinate hulka kuuluvad nt teeninduslikus kasutamises olevad toitlustusseadmed, puhastusmasinad ning juuksuriseadmed. MÄRKUS Z4 Kriteeriumid, mida rakendatakse standardisarjaga EN 60335 haaratud toodete võtmiseks madalpingedirektiivi või masinadirektiivi käsitlusalasse, on informatsiooniks esitatud lisas ZF. See standard käsitleb mõistlikult ettenähtavaid ohtusid, mida võivad tekitada seadmed ja masinad ning millega võivad kokku puutuda kõik isikud. Standard ei arvesta aga üldjuhul • seadmega mängivaid lapsi, • seadme kasutamist väikelaste (maimikute) poolt, • seadme järelevalveta kasutamist nooremate laste (nt koolieelikute) poolt. Arvestatakse, et ohustatud isikute vajadused võivad olla väljaspool selles standardis eeldatud taset. MÄRKUS 3 Tuleb pöörata tähelepanu asjaolule, et — sõidukites, laevadel või lennukites kasutamiseks ette nähtud seadmete kohta võidakse esitada lisanõuded; — paljudes riikides on riiklike tervishoiu-, töökaitse-, veevarustus- ja muude taoliste ametite poolt sätestatud lisanõudeid. MÄRKUS 4 Seda standardit ei rakendata — eranditult tööstuslikuks otstarbeks ette nähtud seadmete kohta; — seadmete kohta, mis on ette nähtud kasutamiseks kohtades, kus ülekaalus on erikasutusolud, nt korrodeeriv või plahvatusohtlik keskkond (tolm, aurud või gaas); — audio-, video- ja muudele taolistele elektroonikaaparaatidele (IEC 60065); — meditsiiniseadmetele (IEC 60601); — mootoriga käitatavatele elektrilistele käsitööriistadele (IEC 60745); — personalarvutitele ja muudele taolistele seadmetele (IEC 60950-1); — transporditavatele mootoriga käitatavatele elektrilistele tööriistadele (IEC 61029).
*
*
*
PDF
33,24 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 60664-1:2008

Madalpingepaigaldistes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Põhimõtted, nõuded ja katsetused
Kehtetu alates 17.08.2020
Muudatus

EVS-EN 60335-2-11:2010/A1:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-11: Erinõuded trummelkuivatitele
Uusim versioon Kehtiv alates 04.03.2015
Põhitekst

EVS-EN 60335-2-6:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-6: Erinõuded kohtkindlatele pliitidele, pliidiplaatidele, ahjudele ja muudele taolistele seadmetele
Kehtiv alates 07.05.2015
Põhitekst

EVS-EN 60335-2-75:2004

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-75: Erinõuded kaubanduslikele jaotusseadmetele ja müügiautomaatidele
Uusim versioon Kehtiv alates 10.12.2004