Tagasi

EVS-EN 60947-2:2017+A1:2020

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid

Üldinfo
Kehtiv alates 17.02.2020
Alusdokumendid
EN 60947-2:2017; EN 60947-2:2017/A1:2020; IEC 60947-2:2016; IEC 60947-2:2016/COR1:2016; IEC 60947-2:2016/AMD1:2019
Direktiivid või määrused
2014/35/EU Madalpinge
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
17.02.2020
Põhitekst + muudatus
17.02.2020
Muudatus
18.12.2017
Põhitekst
Standardisarja IEC 60947 see osa kehtib ohuteadlike või pädevate isikute poolt paigaldatavate ja kasutatavate kaitselülitite kohta, mille peakontaktid on ette nähtud ühendamiseks ahelatesse tunnus-vahelduvpingega mitte üle 1000 V või tunnus-alalispingega mitte üle 1500 V; see sisaldab ka lisanõudeid sulavkaitsmeid sisaldavatele kaitselülititele. Vastavalt sellele standardile võib katsetada ka kaitselüliteid, mille tunnus-vahelduvpinge on üle 1000 V, kuid mitte üle 1500 V. Standard kehtib sõltumata kaitselülitite tunnusvoolust, valmistusviisist ja ettenähtavatest rakendustest. Nõuded kaitselülititele, mis on ette nähtud tagama ka rikkevoolukaitset, on esitatud lisas B. Lisanõuded elektroonilise liigvoolukaitsega kaitselülititele on esitatud lisas F. Lisanõuded IT-süsteemides kasutatavatele kaitselülititele on esitatud lisas H. Kaitselülitite elektromagnetilise ühilduvuse nõuded ja katsetusmeetodid on esitatud lisas J. Nõuded kaitselülititele, mis ei täida liigvoolukaitse nõudeid, on esitatud lisas L. Nõuded rikkevoolumoodulitele (milles pole sisseehitatud voolukatkestusseadist) on esitatud lisas M. Kaitselülitite lisaseadiste elektromagnetilise ühilduvuse nõuded ja katsetusmeetodid on esitatud lisas N. Fotoelektrilistes rakendustes kasutatavatele alalisvoolu-kaitselülititele esitatavad nõuded ja katsetusmeetodid on esitatud lisas P. Rikkevoolukaitset koos automaatse taaslülitusfunktsiooniga sisaldavatele kaitselülititele esitatavad nõuded ja katsetusmeetodid on esitatud lisas R. Lisanõuded kaitselülititele, mida kasutatakse otsekäivititena, on esitatud standardis IEC 60947-4-1, mis on rakendatav madalpingelistele kontaktoritele ja käivititele. Nõuded kaitselülititele, mida kasutatakse juhistikpaigaldiste kaitseks ehitistes ja muudes taolistes rakendustes ja mida on ette nähtud käitama instrueerimata tavaisikud, on esitatud standardis IEC 60898. Nõuded seadmetele (nt elektrirakendustele) ette nähtud kaitselülititele on esitatud standardis IEC 60934. Teatud erirakenduste korral (näiteks veoajamid, valtspingid, merendus, rekuperatiivsed muudetava sagedusega ajamid, plahvatusohtliku keskkonna rakendused) võivad olla vajalikud eri- või lisanõuded. MÄRKUS Selles standardis käsitletavad kaitselülitid võivad olla varustatud automaatse lahutamise seadistega ka muudes ettemääratud oludes kui liigvool või alapinge, nt võimsuse või voolu suuna muutumisel. See standard ei käsitle talitluse kontrolli nendes ettemääratud oludes. Selle standardi eesmärk on sätestada a) kaitselülitite tunnussuurused; b) olud, millele kaitselülitid peavad vastama, arvestades 1) talitlust ja käitumist normaalkäidul; 2) talitlust ja käitumist liigkoormusel ja lühisel, sealhulgas talitluse koordinatsiooni (selektiivsust ja reservkaitset); 3) dielektrilisi omadusi; c) katsetused, mis on ette nähtud nende tingimuste täitmise kontrolliks, ja rakendatavad katsetusmeetodid; d) aparaatidele märgitav või nendega kaasa antav informatsioon.
*
*
*
PDF
45,13 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 60898-1:2019

Elektritarvikud. Liigvoolukaitselülitid majapidamis- ja muudele taolistele paigaldistele. Osa 1: Vahelduvvoolu-kaitselülitid
Uusim versioon Kehtiv alates 01.02.2019
Põhitekst

EVS-EN 61008-1:2012

Rikkevoolukaitselülitid ilma sisseehitatud liigvoolukaitseta, kasutamiseks majapidamises ja muudel taolistel juhtudel. Osa 1: Üldreeglid
Uusim versioon Kehtiv alates 04.01.2013