Tagasi

EVS-EN 61936-1:2010+A1:2014

Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded

Üldinfo
Kehtiv alates 09.12.2014
Alusdokumendid
IEC 61936-1:2010; EN 61936-1:2010/AC:2013; EN 61936-1:2010/AC:2012; EN 61936-1:2010/AC:2011; EN 61936-1:2010/A1:2014; EN 61936-1:2010; IEC 61936-1/Cor 1:2011; IEC 61936-1/Amd 1:2014
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
prEVS-EN IEC 61936-1
09.12.2014
Põhitekst + muudatus
See standardisarja IEC 61936 osa esitab üle 1 kV nimivahelduvpingega ja kuni 60 Hz nimisagedusega võrkude elektripaigaldiste projekteerimise ja ehitamise üldnõuded, tagamaks nende kasutamise ettenähtud ohutus ja nõuetekohane toimivus. Selles standardis mõistetakse tugevvoolu-elektripaigaldisi alljärgnevalt: a) alajaamad, sealhulgas elektriraudtee toitealajaamad; b) elektripaigaldised postidel, mastidel ja tornides; väljaspool suletud elektrikäiduala paiknevad jaotlad ja/või trafod; c) ühessamas paigas asuv(ad) üks (või mitu) elektrijaamaplokki; paigaldis sisaldab generaatoreid ja trafosid koos kõigi nende juurde kuuluvate jaotlate ja abivooluahelatega. Eri paikades asuvate elektrijaamaplokkide vahelised ühendused siia hulka ei kuulu; d) tehaste, tootmisettevõtete või muude tööstuslike, põllumajanduslike, kaubanduslike või avalike asutuste elektrivõrgud. Tugevvooluelektripaigaldisse kuuluvad muude kõrval järgmised seadmed ja seadmekompleksid: — pöörlevad elektrimasinad; — lülitus- ja juhtimisseadmed; — trafod ja reaktorid; — muundurid; — kaablid; — juhistikud; — akupatareid; — kondensaatorid; — maanduspaigaldised; — suletud elektrikäiduala koostisse kuuluvad hooned ja tarad; — liidetud kaitse-, juhtimise- ja abisüsteemid; — suuremõõtmeline õhksüdamikreaktor. MÄRKUS Üldjuhul on seadmestandard selle standardi suhtes ülimuslik. Seda standardit ei rakendata järgmiste paigaldiste ja rajatiste projekteerimisel ja ehitamisel: — eri paigaldiste vahelised õhu- ja maa-alused liinid; — elektriraudteed; — kaevandusseadmed ja -paigaldised; — luminofoorlamppaigaldised; — laevade elektripaigaldised ja merepaigaldised; — elektrostaatilised seadmed (nt elektrifiltrid, elektrostaatilised värvipihustid); — katsetamispaigad; — meditsiiniseadmed, nt meditsiinilised röntgenseadmed. Standardit ei rakendata tehasetootelistele tüübikatsetatud alajaamadele, mille kohta on olemas eraldi IEC stan-dardid. Standardit ei rakendata pingealustele töödele esitatud nõuetele elektripaigaldistes. Kui ei ole määratletud teisiti, rakendub madalpingepaigaldiste kohta standardisari IEC 60364.
*
*
*
PDF
30,04 € koos KM-ga
Paber
30,04 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 50522:2010

Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine
Uusim versioon Kehtiv alates 05.01.2011
Põhitekst

EVS-EN ISO 22301:2019

Ühiskondlik turvalisus. Talitluspidevuse juhtimissüsteem. Nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 02.12.2019
Põhitekst

EVS-EN 61557-12:2008

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 12: Talitluse mõõte- ja seireseadmed
Uusim versioon Kehtiv alates 07.08.2008
Põhitekst

EVS-EN 61869-2:2013

Mõõtetrafod. Osa 2: Lisanõuded voolutrafodele
Uusim versioon Kehtiv alates 04.07.2013