Tagasi

EVS-EN 62305-4:2006

Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid

Üldinfo
Kehtetu alates 05.04.2011
Alusdokumendid
IEC 62305-4:2006; EN 62305-4:2006+AC:2006
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
05.04.2011
Põhitekst + parandus
Põhitekst
Standardi IEC 62305 käesolev osa annab informatsiooni ehitises paiknevate elektri- ja elektroonikasüsteemide välgu elektromagnetilise impulsi (LEMP) vastase kaitseviiside süsteemi (LPMS) projekteerimise, paigaldamise, kontrolli, hoolduse ja katsetamise kohta. See kaitseviiside süsteem on võimeline vähendama välgu elektromagnetilise impulsi poolt põhjustatud püsivate rikete riski. Käesolev standard ei käsitle kaitset välgu poolt tekitatud ja elektroonikasüsteemide väärtalitlust põhjustada võivate elektromagnetiliste häirete vastu. Siiski võib lisas A toodud informatsiooni kasutada ka selliste häirete hindamiseks. Kaitsemeetmeid elektromagnetiliste häirete vastu käsitletakse standardis IEC 60364-4-44 ja standardisarjas IEC 61000. Käesolev standard annab juhtnööre elektri- ja elektroonikasüsteemide projekteerija ning kaitsemeetmete projekteerija vaheliseks koostööks, eesmärgiga saavutada kaitse optimaalne efektiivsus. Käesolev standard ei käsitle elektri- ja elektroonikasüsteemide enda üksikasjalikku projekteerimist.
*
*
*
PDF
28,34 € koos KM-ga
Paber
28,34 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-HD 60364-1:2008

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused
Kehtiv alates 07.11.2008
Põhitekst

EVS-HD 60364-5-534:2008

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Kaitselahutamine, lülitamine ja juhtimine. Jaotis 534: Liigpingekaitsevahendid
Kehtetu alates 02.03.2016
Põhitekst

EVS-EN 62305-2:2006

Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs
Kehtetu alates 05.03.2013
Põhitekst + parandus

EVS-EN 62305-3:2007

Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule
Kehtetu alates 05.04.2011