Tagasi

EVS-EN 71-7:2014+A2:2018

Mänguasjade ohutus. Osa 7: Sõrmevärvid. Nõuded ja katsemeetodid

Üldinfo
Kehtetu alates 02.06.2020
Alusdokumendid
EN 71-7:2014+A2:2018
Tegevusala (ICS grupid)
97.200.50 Mänguasjad
Direktiivid või määrused
2009/48/EC Mänguasjade ohutus

Olgugi et standard on tühistatud, on sellel Euroopa Liidu õigusakti 2009/48/EC mõistes siiski vastavuse eeldus ning vastavust  õigusakti nõuetega saab tagada, kui kasutada standardi tühistatud versiooni. Vastavuse eeldus kehtib, kuni vastav muudatus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
 
Uusimat Euroopa Liidu Teatajas avaldatud kooskõlastatud standardite nimekirja saad vaadata siit: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

See standard on harmoneeritud standard direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutus) mõistes, arvestades järgmisi märkusi:Märkus 1: Lubatud säilitusaine klimbasooli (standardi EN 71-7:2014+A2:2018 B lisa tabeli B.1 kanne 22) puhul kehtib vastavuseeldus kuni maksimaalse lubatud kontsentratsioonini, milleks on 0,2 % (mitte 0,5 %). Selle aluseks on ADDENDUM tarbijaohutuse komitee klimbasooli käsitlevale arvamusele (P64) viide SCCS/1506/13, mis võeti vastu pärast standardi avaldamist CENi poolt. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf Märkus 2: Lubatud säilitusained a) 5-kloro-2-metüül-isotiasool-3(2H)-ooni ja 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni ning magneesiumkloriidi ja magneesiumnitraadi segu ning b) 2-metüülisotiasool-3(2H)-oon (MIT) (asendatava standardi EN 71-7:2014  kanded 31 ja 32) on veepõhistes mänguasjamaterjalides direktiiviga (EL) 2015/2117 (ELT L 306, 24.11.2015, lk 23) piiratud a) 1 mg/kg (sisalduse piirnorm) ja b) 0,25 mg/kg (sisalduse piirnorm). Mõlemad sisalduse piirnormid kehtivad alates 24. novembrist 2017. Seepärast ei anna asendatav standard nende kahe säilitusaine kohta enam vastavuseeldust.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
02.06.2020
Põhitekst + muudatus
16.04.2018
Põhitekst + muudatus
16.10.2017
Põhitekst + muudatus
EVS-EN 71-7:2014+A1:2017
Standardi EN 71 selles osas määratakse nõuded ainetele ja materjalidele, mida kasutatakse sõrmevärvides ja rakendatakse ainult sõrmevärvide kohta. Lisanõuded on esitatud märgistusele, etikettimisele ja taarale.
*
*
*
PDF
24,89 € koos KM-ga
Paber
24,89 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 16120:2012+A2:2016

Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Toolile kinnitatav iste
Uusim versioon Kehtiv alates 03.01.2017
Põhitekst

EVS-EN 14988:2017

Kõrged lastetoolid. Nõuded ja katsemeetodid
Kehtetu alates 02.03.2020
Põhitekst + parandus

EVS-EN 716-1:2017

Mööbel. Kodused lastevoodid ja laste klappvoodid. Osa 1: Ohutusnõuded (parandatud väljaanne 03.2019)
Uusim versioon Kehtiv alates 16.06.2017
Põhitekst

EVS-EN 716-2:2017

Mööbel. Kodused lastevoodid ja laste klappvoodid. Osa 2: Katsemeetodid
Uusim versioon Kehtiv alates 16.06.2017