Tagasi

EVS-EN ISO 14405-1:2010

Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Mõõtmeline tolereerimine. Osa 1: Joonmõõtmed

Üldinfo
Kehtetu alates 04.10.2016
Alusdokumendid
ISO 14405-1:2010; EN ISO 14405-1:2010
Tegevusala (ICS grupid)
17.040.10 Tolerantsid ja istud
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
04.10.2016
Põhitekst
05.01.2011
Põhitekst
See ISO 14405 osa kehtestab joonmõõtmetele vaikimisi eristuskirja käitaja ja määratleb mitmed joonmõõtmete eristuskirja käitajad „silindertüüpi“ ja „kaks vastastikust paralleelpinda“ mõõtmeelemendi kohta. See määratleb ka eristuskirja muutjad ja lineaarmõõtmete kujutamise joonisel. See ISO 14405 osa katab järgmisi joonmõõtmeid: — kohalik mõõde (local size); — kahepunkti mõõde (two-point size); — kerajas mõõde (spherical size); — lõike mõõde (section size); — osamõõde (portion size); — üldmõõde (global size); — otsene üldjoonmõõde (direct global linear size); — vähimruutude mõõde (least-squares size); — suurim sissejoonestatud mõõde (maximum inscribed size); — vähim ümberjoonestatud mõõde (minimum circumscribed size); — kaudne üldjoonmõõde (indirect global linear size); — arvutatud mõõde (calculated size); — ümberringjoone läbimõõt (circumference diameter); — pindläbimõõt (area diameter); — mahtläbimõõt (volume diameter); — järjestatud mõõde (rank-order size); — suurim mõõde (maximum size); — vähim mõõde (minimum size); — keskmine mõõde (average size); — mediaanmõõde (median size); — kesktaseme mõõde (mid-range size); — ulatus (range size). See ISO 14405 määratleb joonmõõtmete tolerantsid, kui on: — + ja/või – piirhälve (nt 0/–0,019) (vt joonis 9); — ülemine piirmõõde (ULS) ja/või alumine piirmõõde (LLS) (nt 15,2 max, 12 min või 30,2/30,181) (vt joonis 11); — ISO tolerantsi klassi kood vastavalt standardile ISO 286-1 (nt 10 h6) (vt joonis 10); koos muutjatega või ilma (vt tabelid 1 ja 2). See ISO 14405 osa kehtestab tööriistade võrgu, millega määrata mitut tüüpi mõõtmete karakteristikuid. See ei esita mingit teavet funktsiooni või kasutuse ja mõõtme karakteristiku vahelise suhte kohta.
*
*
*
PDF
18,48 € koos KM-ga
Paber
18,48 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN ISO 8015:2011

Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Alused. Käsitlusviisid, põhimõtted ja reeglid
Uusim versioon Kehtiv alates 05.07.2011
Põhitekst

EVS-EN ISO 8871-1:2004

Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 1: Extractables in aqueous autoclavates
Uusim versioon Kehtiv alates 10.12.2004
Põhitekst

EVS-EN ISO 8871-2:2004

Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 2: Identification and characterization
Kehtetu alates 15.06.2020
Põhitekst

EVS-EN ISO 8871-3:2004

Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceuticals use - Part 3: Determination of released-particle count
Uusim versioon Kehtiv alates 12.10.2004