Tagasi

EVS-EN ISO 15614-1:2004+A1:2008+A2:2012

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste gaas- ja kaarkeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus

Üldinfo
Kehtetu alates 05.07.2017
Alusdokumendid
ISO 15614-1:2004+A1:2008+A2:2012; EN ISO 15614-1:2004+A1:2008+A2:2012

Olgugi et standard on tühistatud, on sellel Euroopa Liidu õigusakti 2014/29/EL mõistes siiski vastavuse eeldus ning vastavust  õigusakti nõuetega saab tagada, kui kasutada standardi tühistatud versiooni. Vastavuse eeldus kehtib, kuni vastav muudatus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
 
Uusimat Euroopa Liidu Teatajas avaldatud kooskõlastatud standardite nimekirja saad vaadata siit: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Olgugi et standard on tühistatud, on sellel Euroopa Liidu õigusakti 2014/68/EU mõistes siiski vastavuse eeldus ning vastavust  õigusakti nõuetega saab tagada, kui kasutada standardi tühistatud versiooni. Vastavuse eeldus kehtib, kuni vastav muudatus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
 
Uusimat Euroopa Liidu Teatajas avaldatud kooskõlastatud standardite nimekirja saad vaadata siit: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
05.07.2017
Põhitekst
04.01.2013
Põhitekst + muudatus
See Euroopa standard on osa standardite seeriast, mille üksikasjad on toodud standardi EN ISO 15607:2003 lisas A. See standard määratleb, kuidas esialgset keevitusprotseduuri spetsifikaati keevitusprotseduuri katsete alusel atesteeritakse. Standard määrab tingimused keevitusprotseduuri atesteerimiskatsete teostamiseks ja keevitusprotseduuride atesteerimise piirid peatükis 8 loetletud muutujate ulatuses. Katsed tuleb teostada vastavuses selle standardiga. Täiendavad katsed võivad olla nõutud rakendus-standardites. Seda standardit kasutatakse kõikide terastoodete kujude korral kaar- ja gaaskeevitusel ja kõikide niklist ja nikli sulamitest toodete kujude korral kaarkeevitusel. Standardi EN ISO 4063 kohaselt käsitletakse kaarkeevitust ja gaaskeevitust järgmistele keevitusprotsessidele: 111 - käsikaarkeevitus (elektroodkeevitus); 114 - kaitsegaasita täidistraadiga kaarkeevitus; 12 - kaarkeevitus räbustis; 131 - metallelektroodiga inertgaas-kaarkeevitus, MIG-keevitus; 135 - metallelektroodiga aktiivgaas-kaarkeevitus, MAG-keevitus; 136 - täidistraadiga aktiivgaas-kaarkeevitus; 137 - täidistraadiga inertgaas-kaarkeevitus; 141 - kaarkeevitus sulamatu elektroodiga inertgaasis, TIG-keevitus; 15 - plasmakaarkeevitus; 311 - hapnik-atsetüleenkeevitus, gaaskeevitus. Selle standardi põhimõtteid võib rakendada teistele sulakeevituse protsessidele.
*
*
*
PDF
20,50 € koos KM-ga
Paber
20,50 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN ISO 5817:2014

Keevitus. Terase, nikli, titaani ja nende sulamite sulakeevitusliited (välja arvatud kiirguskeevituse meetodid). Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi
Uusim versioon Kehtiv alates 04.03.2014
Põhitekst

EVS-EN ISO 14731:2006

Keevitustööde koordineerimine. Ülesanded ja kohustused
Kehtetu alates 15.04.2019
Põhitekst

EVS-EN ISO 17637:2011

Keevisõmbluste mittepurustav kontroll. Sulakeevitusliidete visuaalne kontroll
Kehtetu alates 03.01.2017
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 1090-1:2009+A1:2011

Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: Kandeelementide vastavushindamine
Uusim versioon Kehtiv alates 05.12.2011