Tagasi

EVS JUHEND 6:2019

Tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord

Üldinfo
Kehtiv alates 16.07.2019
Tegevusala (ICS grupid)
01.120 Standardimine. Põhireeglid
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Peamised muudatused võrreldes juhendi 2016. a väljaandega on järgmised: - muudetud on liikmeskonnaga seotud nõudeid ning selle juhendi kohaselt peavad komitee asutamiseks ja töö jätkamiseks komitees olema esindatud vähemalt kolme huvipoolte kategooria esindajad; - lisatud on komitee töös vaatlejaliikmena osalemise võimalus organisatsioonidele, kes kuuluvad teise Standardikeskuse juures registreeritud komitee liikmeskonda; - täpsustatud on lihthäälteenamuse alusel otsuste vastu võtmist nii tehnilise komitee kui ka projektkomitee töös; - loobutud on võimalusest peatada tehniliste komiteede tegevus; - täpsustatud on komitee ja liikmete kohustusi, mistõttu on täienenud liikme liikmeskonnast välja arvamise võimalused ja komitee tegevuse lõpetamise alused.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
16.07.2019
Põhitekst
04.04.2016
Põhitekst
See juhend kehtestab nõuded Eesti Standardikeskuse (edaspidi lühendatult EVS) juures registreeritud tehnilise komitee ja projektkomitee asutamisele, tegutsemisele ning tegevuse lõpetamisele.
*
*
*
PDF
11,67 €
Paber
11,67 €
Hind: 2,00 €
Standardi monitooring