Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu teine number

16.12.2020
Alternate Text

EVS Teataja detsembrikuu teine (15.12.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

8 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 378-1:2016+prA1 „Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 1: Põhinõuded, määratlused, klassifikatsioon ja valikukriteeriumid“, EVS-EN 378-3:2016+prA1 „Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 3: Paigalduskoht ja isikukaitsevahendid“, EVS-EN 50549-1:2019 „Nõuded jaotusvõrkudega paralleelselt ühendatud tootmisseadmetele. Osa 1: Ühendus madalpinge jaotusvõrguga. Tootmisseadmed kuni ja kaasa arvatud tüüp B“, EVS-EN 17124:2018 „Vesinikkütus. Toote spetsifikatsioon ja kvaliteedi tagamine. Polümeerelektrolüütmembraaniga (PEM) kütuseelemendi rakendused maanteesõidukitele“, prEN ISO 17225-2 „Tahked biokütused. Kütuste spetsifikatsioonid ja klassid. Osa 2: Sorteeritud puitgraanulid“, prEN ISO 17225-3 „Tahked biokütused. Kütuste spetsifikatsioonid ja klassid. Osa 3: Sorteeritud puitbriketid“, prEN ISO 17225-4 „Tahked biokütused. Kütuste spetsifikatsioonid ja klassid. Osa 4: Sorteeritud hakkpuit“, prEN ISO 717-2 „Akustika. Hoonete ja ehituselementide heliisolatsiooni hindamine. Osa 2: Heliisolatsiooni mõju“.

Eestikeelsena saabus müügile 4 uut standardit:
EVS-EN 71-2:2020 „Mänguasjade ohutus. Osa 2: Süttivus“
EVS-EN ISO 15004-1:2020 „Silmainstrumendid. Põhinõuded ja katsemeetodid. Osa 1: Üldnõuded kõigile silmainstrumentidele“
EVS-EN ISO 15630-3:2019 „Sarrus- ja pingestusteras. Katsemeetodid. Osa 3: Pingestusteras“
EVS-EN ISO 22232-2:2020 „Mittepurustav katsetamine. Ultraheli katseseadmete määratlemine ja kontrollimine. Osa 2: Sondid“

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2001/95/EÜ Üldine tooteohutus, Direktiiv 2014/35/EL Madalpinge, Määrus (EÜ) nr 765/2008 Akrediteerimise ja turujärelevalve.

Head lugemist!